PVDA vraagt de annulering van ongeoorloofde lobby-avond van ISVAG

Komende dinsdag, 12 november, organiseert ISVAG een infovergadering mét afsluitende drink voor gemeenteraadsleden. De afvalintercommunale wil er de raadsleden van de aangesloten gemeenten overtuigen van haar toekomstplan om een grotere afvalverbrandingscentrale te bouwen. Lien Moens, Wilrijks PVDA-districtsraadslid is er niet over te spreken: “ISVAG spant de kar voor het paard. Terwijl de stad Antwerpen bezig is met een marktbevraging naar alternatieven, houdt ISVAG een soort lobby-avond voor de gemeenteraadsleden. Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen in ISVAG en de schepenen Duchateau en Meeuws om deze vergadering te laten annuleren.”

ISVAG organiseert naar eigen zeggen een infovergadering om haar werking en toekomstplannen te duiden, ook in het licht van de Request For Information (RFI), de marktbevraging die de stad Antwerpen organiseert. “Wat moet er nog geduid worden?”, vraagt Moens zich af. “Zij hebben toch een aanvraagdossier ingediend? Talloze keren hebben ISVAG-voorzitter Bossuyt (N-VA) en zijn voorganger Heylen (CD&V) hun megalomane plannen al uit de doeken kunnen doen op commissies en in de pers. We kennen het ondertussen. Maar het is toch niet normaal dat terwijl een officiële procedure loopt, één van de betrokken deelnemers aan die procedure gemeenteraadsleden uitnodigt voor een babbeltje met een drankje. Dat is ongeoorloofde beïnvloeding.”

“Wat voor een schijnvertoning wordt de RFI?” zegt Moens. “De RFI werd in juli beslist en loopt volgende maand af. Die bevraging kost de belastingbetaler 90.000 euro. ISVAG kon gemakkelijk even wachten want ze heeft een vergunning voor de huidige verbrandingsinstallatie tot 2026. Maar ze neemt de vlucht vooruit. Ze dient opnieuw een omgevingsvergunning in voor een nieuwe en veel grotere verbrandingsinstallatie, ze organiseert lobby-avondjes voor gemeenteraadsleden en drukt vierkleurenfolders voor de omliggende buurten. Voorzitter Kristof Bossuyt beweerde vorige maand nog voor de Antwerpse gemeenteraadsleden op de themacommissie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dat de nieuwe oven er sowieso komt, want ISVAG is in alles de beste. De arrogantie is ongelofelijk.”

“Tijd om de lobby-machine van ISVAG te stoppen”, vindt Lien Moens. “De stad Antwerpen heeft vertegenwoordigers in de raad van bestuur van ISVAG en twee bevoegde schepenen. Die moeten dit circus laten stoppen voor er een van de andere deelnemers zich benadeeld voelt en beroep aantekent."

PVDA blijft zich verzetten tegen de komst van een grote afvalcentrale om drie redenen. “Ten eerste is afvalverbranding een voorbijgestreefde technologie en hebben we die grotere capaciteit van 190.000 ton niet nodig. Ten tweede is de nieuwe centrale veel te duur, het prijskaartje van 175 miljoen is veel te hoog. Tenslotte is de locatie aan de overvolle A12, tussen 3 woonwijken in niet goed. Doe een deftig onderzoek naar recuperatie van afval in publieke handen en investeer in een circulaire economie, dat is ons alternatief.” besluit Lien Moens.

 

De uitnodiging van ISVAG: