PVDA voert actie tegen femicide met witte rozen

Een twintigtal leden van de PVDA voeren op de trappen van het justitiepaleis aan de Bolivarplaats actie tegen het geweld op vrouwen. Ze dragen een spandoek met opschrift: "Één is één teveel." Zaterdag 12 december werd de Antwerpse Halina M. het 23e slachtoffer van femicide in België.

PVDA voerde actie op de Bolivarplaats voor een daadkrachtige aanpak van geweld tegen vrouwen: “Nog geen week na het overlijden van Martine uit Lokeren, sterft ook Halina uit Antwerpen omdat ze een vrouw is. Hiermee zitten we aan 23 femicides dit jaar”, zegt Nele Van Parys, voorzitter van de lokale werking van de PVDA in Antwerpen Zuid. “Daarom houden we een minuut stilte en leggen we een witte roos neer voor elke vrouw die dit jaar omkwam door femicide. Geweld op vrouwen is een structureel probleem dat door de coronacrisis nog toeneemt. Net daarom is deze actie belangrijk. Want hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? We hopen uit de grond van ons hart dat Halina en Martine de laatste slachtoffers zijn.”

Nationaal actieplan

“Geweld tegen vrouwen is een structureel probleem dat structurele oplossingen vraagt. We willen dat dit een politieke prioriteit wordt en er snel een nationaal actieplan komt”, gaat Van Parys verder. “Femicide, seksisme en seksueel geweld zijn nauw verbonden, dus wat ons betreft zijn er alvast vier zaken die snel moeten gebeuren: met drie daarvan spelen we kort op de bal. Zo moeten de drempels om geweld te melden en klacht in te dienen omlaag. PVDA wil dat de hulplijn 1712 meer gekend en beter bereikbaar is, en pleit ook voor doorgedreven opleidingen voor politie, justitie en hulpverleners. We moeten ook een einde maken aan de straffeloosheid en investeren in toegankelijke hulpverlening en gratis vlucht- en opvangplaatsen, waar ook kinderen mee naartoe kunnen.”

Preventief optreden

“Het is ook cruciaal om geweld op vrouwen te voorkomen, en daarom moeten we véél meer inzetten op preventie en de gelijkheid van vrouwen en mannen, via onder meer relationele vorming op school en een grootschalige sensibiliseringscampagne”, besluit Van Parys.

Fotoreportage