PVDA verzet zich tegen Maritieme Campus Antwerpen - Bis

Rederij CMB dient een nieuwe omgevingsvergunning in voor de realisatie van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder nadat ze de vorige had ingetrokken. Het megalomane vastgoedproject midden in natuurgebied oogstte begin dit jaar een storm van kritiek van wandelaars, buurtbewoners, natuurverenigingen en kreeg een negatief advies van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. “In plaats van de opmerkingen ter harte te nemen probeert CMB haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen wanneer iedereen op verlof is. Dat zal niet pakken”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. 

Wat doe je wanneer je megalomane bouwproject op grote weerstand stuit? Je trekt de aanvraag terug in en je probeert het er stiekem door te sluizen in de zomervakantie wanneer iedereen op verlof is. Dat moet zo’n beetje de gedachtegang geweest zijn van Rederij CMB wanneer ze een nieuwe omgevingsvergunning indienden voor de omstreden Maritieme Campus Antwerpen (MCA) in de Hobokense Polder. “Er kwamen meer dan 1400 bezwaarschriften, een petitiecampagne en negatieve adviezen van Vlaamse Agentschappen. Het werd te heet onder de voeten van CMB en ze trokken hun aanvraag in. Reculer pour mieux sauter, tijdelijk achteruit gaan om beter te kunnen springen, heet dat in het Frans” stelt Mertens.

CMB dient naar eigen zeggen een nieuwe vergunning in om bijkomend onderzoek naar de effecten van de stikstofuitstoot toe te voegen aan het dossier. “Maar dat is natuurlijk niet de essentie van de kritieken. Het gaat natuurlijk om de locatie. In de Hobokense Polder, een fragiel ecologisch gebied, horen geen zes glazen torens en honderden parkeerplaatsen. Dat snapt ieder kind. Daarop antwoord de nieuwe aanvraag met geen woord”, aldus Mertens.

De PVDA roept het stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) op om de rode loper niet uit te rollen voor MCA-Bis. “Dit stadsbestuur vroeg en verkreeg de bevoegdheid van de Vlaamse regering om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor die site. Daar wil het schepencollege de spelregels veranderen op maat van CMB”, weet Mertens. “Zonder nieuw RUP kan het volledige project met zes torens er niet komen. De huidige vereisten zijn namelijk dat er watergebonden activiteit plaatsvindt, zoals het laden en lossen van schepen of het gebruik van water in het productieproces. Dat doet CMB niet. Er worden bovendien teveel kantoorruimtes gebouwd. In plaats van CMB op haar wenken te bedienen zou de stad haar natuurgebied moeten beschermen.” stelt Mertens.

De PVDA zal mee actie voeren tegen deze plannen. “Wij zijn grote voorstander van onderzoek naar ecologische brandstoffen zoals waterstof en pleiten al langer voor investeringen in openbaar wetenschappelijk onderzoek. Maar er is geen enkele reden waarom dat onderzoek zou moeten plaatsvinden in een megalomaan kantoorproject midden in natuurgebied”, besluit Mertens.

 

(Bron Foto: Project-MER 2021, p 1)