PVDA slaagt erin om plan op vastgoedmaat voor Sint-Anneke Plage uit te stellen

Op de agenda van de gemeenteraad lag het definitieve ruimtelijk ontwikkelingsplan (RUP) Sint-Anneke Plage ter stemming. De PVDA- fractie stak hier een stokje voor door een amendement in te dienen. PVDA verzet zich al langer tegen dit plan, omdat ze de wensen van projectontwikkelaars centraal zet en niet de bewoners. “Niet alleen negeert het stadsbestuur de opmerkingen van de Sint-Annezen. Vandaag wilde schepen van stadsontwikkeling De Ridder (N-VA) ook de wettelijk voorziene termijnen aan haar laars lappen. Gelukkig is dat niet gelukt. Laten we nu van dit uitstel afstel maken”, reageert PVDA woordvoerster en Linkeroevernaar, Nadine Peeters.

Op 15 oktober 2020 eindigde het openbaar onderzoek naar het RUP. Normaal geldt een termijn van 180 dagen waarbinnen het RUP dan definitief gestemd moet worden door de gemeenteraad. Deze deadline die afliep 12 april 2021, werd lang overschreden. Ook met de extra verlenging van 30 dagen als gevolg van de Corona-pandemie is men te laat.

“Toen de PVDA-fractie hier vorige week schepen De Ridder op wees, werd het arrogant weggewuifd. De vragen van raadslid Branders werden als ‘niet intelligent’ beschouwd en volgens de schepen zou de goedkeuring van het RUP dankzij de Corona-verlenging wél nog binnen de vooropgestelde termijn vallen. Quod non”, zegt Peeters.

Om de onwettige goedkeuring van het RUP te voorkomen diende de PVDA een amendement in om het agendapunt in te trekken. Hoe zou je nu bijvoorbeeld rechtszekerheid kunnen geven aan de horeca op de Plage met een plan dat niet geldig is? “Het agendapunt werd inderdaad ter elfder ure van de agenda gehaald en staat dus vanavond niet meer op de agenda van deze gemeenteraad. Dat gebeurt maar heel uitzonderlijk”, weet Nadine Peeters.

“Dit is een opsteker voor de vele Linkeroevenaars die zich verzetten via bezwaarschriften, petities en buurtbijeenkomsten”, besluit Peeters “Met de PVDA zullen we samen met hen blijven ijveren voor een plan waarbij Linkeroever ontwikkeld wordt op mensenmaat. Een plan waarbij erfgoed zoals de molen bewaard wordt. Waarin initiatieven als de camping kunnen blijven. Kortom, geen Knokke aan de Schelde maar een Sint-Anneke gezellig voor iedereen.”