PVDA reageert tevreden op onderzoek naar blootstelling jongeren aan zware metalen: “Meten is weten”

Er komt een gezondheidsonderzoek naar de blootstelling aan zware metalen bij jongeren die in een straal van drie kilometer rond de fabriek van Umicore wonen. Mie Branders, huisarts en PVDA-gemeenteraadslid reageert tevreden: “Het is goed dat dit onderzoek er komt. Na de verhoogde loodwaarden in het bloed bij kinderen twee jaar geleden hebben wij steeds geijverd voor extra maatregelen om de uitstoot te verminderen en om nog beter de gezondheidsimpact te weten. Meten is weten.”

In juli 2020 werden opnieuw verhogingen vastgesteld van de loodwaarden in het bloed van kinderen die in Moretusburg wonen. “Het kwam aan als een mokerslag“, herinnert Branders zich. “Jarenlang was er een daling in die cijfers, dankzij een volgehouden strijd van de buurt en de aanpassingen in het productieproces van Umicore. Plots waren er terug die hogere cijfers. Zware metalen horen niet thuis in een kinderlichaam en kunnen ernstige gevolgen hebben. Samen met de buurtbewoners hebben we geijverd voor meer onderzoek. Als we ongerustheid van de ouders over hun kinderen willen wegnemen hebben we degelijk onderzoek en mogelijk nieuwe maatregelen nodig. Het is goed dat dit nu komt”, zegt Branders.

Het aangekondigde biomonitoringsonderzoek zal niet alleen de impact van lood, maar ook van arseen en cadmium onderzoeken. “Dat was ook een expliciete vraag van de bewoners van Hoboken. Met Geneeskunde voor het Volk vragen we ook al heel lang naar het in kaart brengen van de gezondheidsimpact van arseen en cadmium bij opgroeiende kinderen. Het lood kennen we ondertussen, maar we zien dat de uitstoot van de twee andere stoffen vaak de Europese streefwaarden overstijgt. Het is goed dat we een beter zicht hierop gaan hebben.”

Tenslotte vraagt Branders aan het management van Umicore om niet te wachten op de resultaten, maar te blijven investeren in technieken om de uitstoot van zware metalen te doen dalen. Dit gaat het leefmilieu verbeteren, in tegenstelling tot de sloop van een deel van de wijk Moretusburg, waarvoor er geen wetenschappelijke argumenten zijn. “Steun op de inzichten van de werknemers en ingenieurs op de vloer en de kennis van buitenlandse voorbeelden. Er zijn in het verleden zo goede stappen gezet, met de windmeters, de sproei-installaties, de beschermende netten, de sanering van de wijk… In naam van de gezondheid van de omwonenden en van de werknemers moeten we alles doen om de vervuiling tot het absolute minimum te beperken.”