PVDA geeft bomen in het Stadspark water

Volgens Antwerps districtsschepen Tom van den Borne (Groen) moeten in het Stadspark enkele bomen gekapt worden omdat ze te droog staan. Zaterdag gaf de lokale PVDA-afdeling dan maar zelf de bomen water. Symbolisch, om te tonen dat er alternatieven zijn voor het kappen van de bomen. We spraken met Nadine Peeters, districtsraadslid voor de PVDA, die dit dossier van dichtbij opvolgt.

Was u verrast door het nieuws over de bomenkap?

Nadine Peeters: Ja en neen. De buurtbewoners en het buurtcomité Stadspark leggen al lang de droogte van de vijver op tafel. De droogte is geen nieuw fenomeen.  Wat echter wraakroepend is, is dat er al sinds 2013 een beheersplan is dat het Stadspark wil herstellen in zijn natuur- en cultuurhistorische waarde. De stadsadministratie maakte een waterplan. Ondertussen zijn we jaren verder en moeten we vaststellen dat de bomen geveld moeten worden door de droogte. Dat is toch niet te geloven?

Jullie geven nu, symbolisch, de bomen water. Wat zijn de alternatieven voor het kappen?

Nadine Peeters: Bij werken is het verplicht om het opgepompte water terug in de grond te laten gaan in plaats van te lozen in de riool, dat heet retourbemaling. Er worden echter veel uitzonderingen verleend en er wordt nauwelijks op gecontroleerd. Dat het werkt, dat toont het Stadspark vandaag al. Er staat nu, na jaren, terug een beetje water in de vijver. Dit komt via een mobiel zuiveringsstation van een nabijgelegen werf in de vijver terecht. Oplossingen zijn dus mogelijk! De bomen dan water geven tot het waterpeil zich herstelt, onmogelijk volgens van den Borne, vinden wij niet meer dan normaal. We moeten de bomen door de droogte helpen in plaats van ze te kappen. Er móet meer groen in de stad.

Iets wat ook door de buurtbewoners op de agenda was gezet bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Nadine Peeters: Tijdens de campagne begrepen alle partijen de nood en de dringendheid om het grondwaterpeil terug naar omhoog te krijgen. Ik herinner me nog heel goed de verontwaardiging na mijn vraag of we het hopelijk niet alleen eens waren in woorden maar dat er ook daden zouden volgen. Hoe durfde ik ?!

En nog geen jaar later worden er mogelijks bomen gekapt?

Nadine Peeters: (zucht) Ik kan daar niet bij. Tot nu toe hebben buurtbewoners en het -comité niets gehoord van stad noch district terwijl er was beloofd hen te betrekken. Wij vragen met aandrang om hier werk van te maken. De bewoners van de Charlottalei, waar het districtsbestuur 55 kastanjes rooide, zeiden twee jaar geleden al “Buurtbewoners zijn ook experten”, en ze hadden gelijk.

En nu?

Nadine Peeters: Wij zullen de bewoners uitnodigen op de districtsraad. Met onze fracties in de districtsraad en gemeenteraad zullen wij blijven hameren op het redden van de bomen. In het Stadspark en in heel onze stad. Het is belangrijk dat we samen met de bewoners de druk opvoeren tot er naar de buurtbewoners geluisterd wordt.