PVDA eist afkoelingsperiode tussen openbaar en privaat mandaat

Vandaag werd bekend dat voormalig schepen van stadsontwikkeling, dhr. Rob Van de Velde, op zelfstandige basis werkt als vastgoedconsultant. De PVDA heeft hierover deze ochtend een mondelinge vraag ingediend aan burgemeester De Wever. Peter Mertens zal op de gemeenteraad van nu maandag de burgemeester hierover aan de tand voelen en pleiten voor een afkoelingsperiode tussen een openbaar en een privaat mandaat voor Antwerpse schepenen. Peter Mertens is niet te spreken over deze snelle carrièreswitch van de ex-schepen. “Van stedelijk ontwikkelaar naar privaat vastgoedconsultant in 5 minuten. In Antwerpen kan dat blijkbaar", stelt hij scherp.

De snelle overschakeling van de ex-schepen roept verschillende ethische vragen op. “Schepen Van de Velde heeft gedurende zijn mandaat veel informele contacten opgebouwd en vertrouwelijke informatie gekregen. Welke garantie is er dat hij die nu niet zal misbruiken in het belang van de vastgoedsector en zichzelf", vraagt Peter Mertens zich luidop af. "Het is volgens het stadsbestuur aan de ex-schepen zelf om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zonder controle noch regelgeving. Dat is toch niet normaal. De deur naar belangenvermenging staat hier wagenwijd open. En het stadsbestuur weigert daar iets aan te doen", reageert Mertens.

De reputatie van de schepen op vlak van partijdigheid doet er geen goed aan. “Dhr. Van de Velde pochte regelmatig op de gemeenteraad dat hij al eens ‘een bocht afsneed’ om de stad te ontwikkelen. Zijn bestuursperiode wordt gekenmerkt door omstreden bouwdossiers waar hij eerder optrad als belangenverdediger van de private ontwikkelaar dan als bewaker van het algemeen belang, denk maar aan de Lins Towers, het Tolhuis en de Tivoli-site”, brengt Peter Mertens in herinnering.

De stad Antwerpen is op dit vlak ook niet aan haar proefstuk toe. “Ook voormalig schepen van cultuur, gemeenteraadslid en huidig voorzitter van Afvalintercommunale ISVAG, dhr. Philip Heylen, stapte over naar Ackermans & van Haaren. Dat grootbedrijf heeft grote contracten lopen met de stad bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blue Gate. Het bedrijf wil ook inbreken in de rusthuizensector als private partner van Het Zorgbedrijf".

"Dit alles zijn voorbeelden van de graaicultuur die ik al heb aangekaart in mijn boek Graailand. Met de PVDA willen wij een stad-zonder-graaiers. Daarom stellen wij een afkoelingsperiode voor tussen elk openbaar en privaat mandaat. Een dergelijke periode bestaat al in verschillende landen. Die moet er in Antwerpen ook komen", besluit Mertens.

Maandagvoormiddag 24 september organiseert de PVDA een fietstocht genaamd ‘Poker aan de Schelde’ langsheen verschillende omstreden bouwprojecten en het befaamde restaurant ‘t Fornuis. De PVDA zal in gesprek gaan met actiecomités die zich verzetten tegen enkele megalomane plannen en duiding geven bij de woonpolitiek van de stad. Wij vertrekken om 10u30 aan het Oude Havenhuis op de Entrepotkaai.

Hieronder vindt u de vragen die Peter Mertens deze ochtend heeft ingediend.

Perscontact

Peter Mertens


Mondelinge vraag ingediend door gemeenteraadslid Peter Mertens aan burgemeester Bart De Wever voor de Gemeenteraad van 24 september

Betreft: De snelle carrièrewending van voormalig schepen Rob Van de Velde

Voormalig schepen Rob Van de Velde van stadsontwikkeling werkt nu op zelfstandige basis als vastgoedconsultant. De snelle switch naar de privé sector binnen hetzelfde domein waar hij als schepen actief was roept verschillende ethische vragen op.

Vragen:

  1. Heeft de voormalige schepen u op voorhand op de hoogte gebracht van zijn plannen om advies- en dienstenfuncties te verlenen aan de vastgoedsector?
  2. Wat vindt u van het voorstel om een afkoelingsperiode in te lassen voor politici voor ze commercieel actief kunnen worden in een sector?
  3. Kan u meer uitleg verschaffen over het informeel gesprek dat er heeft plaatsgevonden met de stadssecretaris? Wanneer heeft dat gesprek plaatsgevonden? Was u hiervan op de hoogte?
  4. Mr. Heirbout, de vervanger van de stadssecretaris, verklaart in de krant dat er geen dwingende afspraken gemaakt werden rond het gebruik van mogelijk vertrouwelijke informatie, omdat er ook geen dwingende regels bestaan. Het is aan de ex-schepen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Vindt u dat er dwingende regels moeten komen?

Foto bovenaan (Rob Van de Velde en Bart De Wever): © Belga, Nicolas Maeterlinck