PVDA danst voor een vrouwvriendelijke samenleving

8 maart is de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten. PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne organiseerden voor de gelegenheid een flashmob. “Met de dans komen we in actie voor het recht op pensioen voor vrouwen vanaf 60 jaar, voor preventie van geweld tegen vrouwen en voor het recht op abortus“ zegt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor PVDA.

“De regering houdt niet erg van vrouwen”, zegt Vandecasteele “kijk maar naar de pensioenhervorming en hoe die vrouwen langer doet werken. Zes op de tien vrouwen slaagt er niet in om aan een loopbaan van 42 gewerkte jaren te komen. Zij zijn verplicht om tot hun 67ste te werken, vaak voor een mager pensioen.” PVDA vraagt het recht op pensioen voor vrouwen vanaf 60 jaar en een volwaardig pensioen vanaf 40 gewerkte jaren. “Bij de berekening van de pensioenen moet er rekening gehouden worden met de loopbaanongelijkheid waarmee vrouwen kampen”, aldus Vandecasteele.

Niet alleen de pensioenhervormingen vormen een obstakel voor een vrouwvriendelijke samenleving. De vele moedige Metoo-getuigenissen tonen aan dat het probleem van seksisme en geweld tegen vrouwen diep zit en dat de hele samenleving hiervan bewust moet worden gemaakt. De partij wijst op de noodzaak van efficiënte preventie, al vanaf jonge leeftijd. Bijvoorbeeld door meer relationele en seksuele vorming in scholen te geven. “De regering legt in haar agenda te weinig nadruk op preventie” vindt Vandecasteele.

Daarnaast is er ook werk aan de winkel wat betreft opvang van slachtoffers van seksueel geweld. “De vluchthuizen zitten overvol. We hebben nood aan meer opvangcentra.” zegt Vandecasteele. “En waarom niet ijveren voor een multidisciplinair traumacentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Antwerpen zoals in Gent, Brussel en Luik?”

Een derde punt dat de PVDA met de dans in de verf zet, is de noodzaak om abortus uit het strafrecht te halen. Abortus is een medische handeling en geen misdrijf en hoort dus niet in het strafrecht thuis. De partij diende al een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te schrappen en om de wettelijke termijn tot twintig weken te verlengen.

Perscontact

Lise Vandecasteele