PVDA Antwerpen lanceert vernieuwende voorstellen voor ambitieus klimaatbeleid

De Antwerpse PVDA lanceert twintig voorstellen om van Antwerpen een klimaattopper te maken. De linkse partij wil dat de stad al haar bewoners de mogelijkheid biedt om bij te dragen aan het stoppen van de klimaatverandering. Daarnaast lanceert de PVDA vernieuwende voorstellen om de Antwerpse industrie voor te bereiden op een duurzame toekomst met groene jobs. “Met deze plannen kunnen we de troeven van Antwerpen inzetten om van onze stad een internationaal voorbeeld te maken”, zegt Jos D’Haese, bioloog en woordvoerder van de PVDA.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker. Monsterlijke orkanen in de tropen, maar ook overvloedige regens en droogtes bij ons. Toch onderneemt de stad Antwerpen veel te weinig om haar uitstoot van broeikasgassen, die mee de oorzaak van klimaatopwarming vormen, terug te dringen. Een stad als Kopenhagen plant om tegen 2025 geen gram CO2 meer uit te stoten, met het huidige tempo zou Antwerpen dat doel pas in 2700 bereiken.

De PVDA lanceert twintig voorstellen om daar verandering in te brengen. De partij wil van Antwerpen tegen 2040 een klimaatneutrale stad maken: een stad die niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Antwerpen heeft immers heel wat troeven om een internationaal voorbeeld te worden, die vandaag niet ingezet worden. Zo is er heel wat potentieel bij de bedrijven in de Antwerpse haven om de uitstoot van CO2 te verminderen, maar vandaag wordt die uitstoot niet in de klimaatplannen van de stad opgenomen. Vier vijfde van de Antwerpse uitstoot van broeikasgassen komt nochtans uit het uitgestrekte land van dokken, schoorstenen en magazijnen.

cover_brochure.pngZo wordt vandaag in de haven dagelijks liefst twee keer zo veel warmte geloosd als de hele stad nodig heeft voor verwarming en sanitair. Door de ontwikkeling van warmtenetten wil de PVDA die warmte van de haven naar de stad brengen en ze nuttig gebruiken. Betaalbare energie, zonder een gram extra uitstoot. Dat is volgens de partij een belangrijke hefboom voor een klimaatneutraal Antwerpen.

De PVDA stelt ook voor om een stedelijk energiebedrijf op te richten, dat zelf investeert in zonnepanelen en windmolens: Energie Aan de Stroom, ofwel EAS. EAS kan ook mensen met een kleinere portemonnee ondersteunen om te investeren in zonnepanelen of isolerende maatregelen. Het energiebedrijf schiet daarbij de investering voor, die met de besparingen op het energieverbruik worden afbetaald. Zodra alle kosten terugbetaald zijn, daalt de factuur tot het lagere niveau. Zelf actie ondernemen voor het klimaat wordt op die manier voor iedereen haalbaar.

Een belangrijke uitdaging voor de productie van hernieuwbare energie, is dat die gekenmerkt wordt door grote pieken en dalen. Wind en zon houden geen rekening met de vraag naar elektriciteit. Voor de PVDA ligt een groot deel van de oplossing in het slim gebruik van waterstof. Stroomoverschotten kunnen worden omgezet in waterstof en zo voor lange of korte tijd worden opgeslagen. Wanneer er weinig of geen zon of wind is, kan hiermee opnieuw elektriciteit mee geproduceerd worden. Bovendien is waterstof een veelgebruikte grondstof in de haven en kan het ook gebruikt worden in milieuvriendelijke bussen, treinen en wagens.

Meer voorstellen voor een duurzame stad kan je terugvinden in de brochure Maak van Antwerpen een klimaattopper. Samen vormen ze de basis voor een nieuw klimaatbeleid in Antwerpen: een beleid dat ambitieus en sociaal rechtvaardig is. Want de groene revolutie maken we samen.

Wat kan jij doen om van Antwerpen een klimaattopper te maken?

 

foto's: Karina Brys