Provinciegouverneur vernietigt meerjarenplan van N-VA-gemeentebestuur Edegem

Het meerjarenplan van het Edegemse N-VA-gemeentebestuur wordt vernietigd door provinciegouverneur Berx. Daarmee gaat ze in op de klacht die door vijf oppositiepartijen werd ingediend. Een echte opsteker voor iedereen die sinds november protesteert tegen dit plan. Een onaanvaardbaar plan dat dus zelfs niet aan de vormelijke vereisten voldoet. Dit is een zoveelste blamage voor het bestuur, dat nu stilaan zijn conclusies mag gaan trekken.

Op 13 januari, verloren maandag, besliste de Edegemse oppositie (naast PVDA ook sp.a, Groen, CD&V en Open VLD) om samen een klacht in te dienen tegen het meerjarenplan dat de N-VA koste wat kost door wil duwen. Al twee maanden maakt de ene na de andere actie duidelijk waarom dit plan onaanvaardbaar is. Het is ongezien: 94 van de 210 jobs gaan voor de bijl bij de gemeente, poets- en cateringdiensten worden geprivatiseerd,  de afvalophaling, het ecopark en kinderopvang worden uitbesteed, de evenementenzaal en het festival gaan van de hand, de uitleendienst en het gemeentelijke busvervoer worden stopgezet, ... 
Ward Coenegrachts (PVDA Zuidrand): "Wat nu is bevestigd door de vernietiging van het meerjarenplan, is dat het zelfs niet voldoet aan de vormelijke vereisten. Met de oppositie duidden we er al op dat noodzakelijke informatie en cijfers ontbreken. Zogezegde efficiëntie-oefeningen zijn helemaal niet gebeurd. Dit is een kwestie van democratie en van transparantie. Meerjarenplannen mogen geen natte vingerwerk zijn, waarbij correcte feiten en cijfers gewoon ontbreken. Het is op dat punt dat de provinciegouverneur het plan nu naar de vuilbak verwijst en het bestuur zegt haar huiswerk opnieuw te maken."
 
N-VA beleid: sociale drama's en kraters in de begroting

Naast het protest tegen de aanpak van het meerjarenplan, blijft ook het protest tegen de inhoudelijke plannen doorgaan. Daar kon niemand naast met het warme protest tijdens de Edegemse nieuwjaarsdrink. En het is overal in Edegem zichtbaar in de raamaffiches, borden en spandoeken. Want dit plan raakt de gemeente in haar hart. Door dienstverlening te stoppen verschraal en verarm je de gemeente. Als er enkel geprivatiseerde diensten over blijven, worden die gegarandeerd duurder, met slechtere voorwaarden voor het personeel. En naarmate de gemeente haar kroonjuwelen uitverkoopt, geeft ze ook de sleutels uit handen waarmee ze een sociaal beleid kan voeren. Dit heeft niets te maken met "noodzakelijke besparingen", maar om de uitvoering van de asociale visie van N-VA op de samenleving. 

Ward Coenegrachts: "Dat is trouwens al overduidelijk op alle hogere bestuursniveaus. Ook daar voerde N-VA net dezelfde agenda uit en wat zie je? Minder koopkracht, langer werken voor minder geld, besparingen alom in onderwijs, in zorg, in cultuur in alles wat écht van tel is. En nog ontspoort de begroting door het  beleid van N-VA minister Van Overtveldt met een krater van bijna 9 miljard euro als gevolg. Het is overduidelijk dat dit beleid niet werkt. Als ze de financiën echt belangrijk zouden vinden, dan kunnen ze beginnen met komaf te maken met zichzelf zo royaal te bedienen en schrappen in uittredingsvergoedingen, dienstwagens en zo meer. En maken ze werk van de sterkste schouders ook hun deel te laten bijdragen. Maar daar is vandaag allemaal geen sprake van. Met de PVDA zullen we dan ook elk protest blijven steunen tegen het meerjarenplan, dat de N-VA gewoon wil uitvoeren ondanks de schorsing."