Peter Mertens: “Wij hebben samen gevochten, en wij hebben samen gewonnen”

Voor het eerst zendt de PVDA ook vanuit Vlaanderen authentiek linkse volksvertegenwoordigers naar het parlement. De partij wordt meer dan ooit de locomotief op links. Volg hier onze reacties op de verkiezingsuitslagen.

PVDA-voorzitter Peter Mertens reageerde zondagavond als eerste voor een uitbundige zaal leden en sympathisanten.

Beste vrienden, beste kameraden,

Voor u staat een nationaal partijvoorzitter,
Wij gaan vooruit in het hele land,
En in Wallonië, én in Brussel, én in Vlaanderen,
In alle drie de regio’s van het land, kameraden

Wij gaan van twee naar minstens zeven federale verkozenen, maar waarschijnlijk een pak meer.

“Wie vecht kan verliezen. Wie niet vecht heeft al verloren”.
Dat zei Bertolt Brecht.

We hebben gevochten.
Dat kan niemand ontkennen.
Als David tegen Goliath.

Een paar duurbetaalde mensen zeiden dat Goliath zou winnen.
Ze zeiden dat ze David zouden kisten.
Ze zeiden dat er in Vlaanderen geen plaats zou zijn voor een tegenstem.

Wel, het is niet zo.Wij zijn David.
Wij hebben gevochten.
en wij hebben gewonnen kameraden

Voor het eerst zenden we ook vanuit Vlaanderen authentiek linkse volksvertegenwoordigers naar het parlement. Om samen met Raoul Hedebouw en zovele anderen, een sterke nationale fractie van authentiek links uit te bouwen die harder te horen zal zijn dan ooit

We hebben gezegd dat het ons ging lukken.
Wel, het is ons gelukt!

We mikten in Antwerpen op één zetel voor de Kamer.
We droomden van een twééde zetel, voor Jos.
We halen drie zetels. Met ook Jos en Lise in het Vlaams parlement.

Als we vandaag winnen, dan winnen we samen kameraden

Hier hebben we maanden keihard voor gewerkt.
We zijn twee jaar geleden begonnen aan deze campagne.
We zijn doorgebroken bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Met nieuwe verkozenen in Geel, in Turnhout, in Mechelen, in Ekeren, in Brasschaat.

Het was onze strategie om de PVDA diep te verankeren in heel de provincie.
En van daaruit door te breken.
En dat hebben we ook gedaan.
Vandaag stemmen meer dan 60.000 mensen uit heel de provincie de PVDA in het parlement.

Dat is niet alles.
Vorig jaar zijn we ook doorgebroken in Brussel, in Gent, in Hasselt, in Leuven, in Vilvoorde, in Sint-Niklaas en op heel veel plaatsen in Wallonië.
Wij moesten dit jaar een strategie volgen om ons te concentreren op de provincie Antwerpen.
Die strategie blijkt te werken.
Wij zijn en blijven een nationale partij, en ik ben ook ongelooflijk fier op de resultaten van de partij in het hele land.

Merci Wallonië, merci Brussel, merci Oost-Vlaanderen, merci Limburg, merci Vlaams-Brabant, en merci West-Vlaanderen.
Als we vandaag winnen, dan winnen we samen kameraden.

“Ze zitten met de peut” zegt Raoul Hedebouw. Wel, ze hebben nog niets gezien

Er zijn bij deze verkiezingen maar twee partijen die echt vooruit gaan.
Eén partij die enorm veel media-aandacht hebben gekregen, en één partij die een heel pak minder aandacht heeft gekregen.

Het Vlaams Belang gaat vooruit. En de PVDA gaat vooruit.
Het Vlaams Belang heeft 20 keer meer media-aandacht gehad dan de PVDA.
Eigenlijk zou je de stemmen van de PVDA maal tien moeten doen.

“Ze zitten met de peut” zegt Raoul Hedebouw.
Wel, ze hebben nog niets gezien.

Vandaag krijgen alle klassieke partijen klappen. En ja, dat is een duidelijk signaal. Tegen langer werken. Tegen ongelijkheid en armoede.

Vandaag krijgen alle klassieke partijen klappen.
En ja, dat is een duidelijk signaal.
Tegen langer werken.
Tegen ongelijkheid en armoede.
Tegen politici die alleen zichzelf bedienen, in plaats van het volk te dienen.

Als er tijdens deze kiescampagne gesproken is over een pensioen van 1500 euro netto,
Als er gesproken is over een btw-verlaging op energie naar 6 procent,
Als er gesproken is over kinderarmoede,
Als er gesproken is over gratis eerstelijnsgeneeskunde,
Dan is het omdat de PVDA die thema’s op de agenda heeft gezet

Wij zijn dé locomotief op links, wij zetten nu al de sociale thema’s op de agenda

Wij zijn dé locomotief op links, nu al
Wij zijn dé locomotief op links, wij zetten nu al de sociale thema’s op de agenda

Dat gaan wij blijven doen,
Deze keer niet alleen meer met twee parlementsleden, met Raoul Hedebouw en Marco Van Hees,
Maar deze keer met zeven parlementsleden of meer.
Met zeven parlementsleden uit de drie regio’s van het land: én uit Wallonië, én uit Brussel, én uit Vlaanderen

Onze sociale zekerheid blijft één, onze land blijft één, en de PVDA blijft één

Bart De Wever wil slecht geworden gerechten uit de koelkast halen,
hij wil het land opnieuw honderden dagen laten stilstaan door communautair opbod
Been there, done that, Bart De Wever
Onze sociale zekerheid blijft één, onze land blijft één, en de PVDA blijft één

Ja, wij zijn één nationale partij, en daar ben ik fier op.
Nous sommes un. Wij zijn een.

De N-VA is geen dam tegen, maar ‘een brug naar’ extreemrechts

Beste kameraden,

De hele campagne lang heb ik de rode driehoek van het antifascisme op mijn revers gedragen
De rode driehoek van het antifascisme

Want de draak is terug,
En de verantwoordelijkheid van de traditionele partijen is enorm

Mensen langer laten werken, mensen doen inleveren, mensen bedriegen terwijl politici zelf de grote sier uithangen, daar zijn alle traditionele partijen verantwoordelijk voor

Men heeft gezegd dat de N-VA ‘een dam’ was tegen extreemrechts,
Wel de N-VA is geen dam tegen, maar ‘een brug naar’ extreemrechts

Jullie hebben de opnames gehoord van mijnheer De Wever,
Over de razzia’s,
Vervang het woord ‘vliegtuig’ door het woord ‘trein’,
Hoeveel plaatsen er nog zijn op de deportatietreinen…

Wij zijn antifascist kameraden

Wij zijn antifascist kameraden,
Op het terrein,
In discussie met mensen die in de steek gelaten worden,
Met mensen die een numero geworden zijn in deze maatschappij,
Met mensen die het moeilijk hebben

Wij luisteren, beste vrienden en kameraden,
Wij luisteren, en wij zullen nooit een belerend vingertje opsteken

Maar wij zullen ook luid en duidelijk blijven zeggen: laat u niet misleiden door het Vals Belang
Zij zijn wolven in schaapsvacht
Zij bedriegen de mensen met linkse slogans,
Maar ondertussen stemmen zij in het parlement mee met de ene asociale maatregel na de andere

Rijk volk eerst, dat is het Vlaams Belang. Een partij die mensen tegen elkaar zet om het establishment te dienen

De maatregelen van minister De Block tegen langdurig zieken?
Het Vlaams Belang heeft ze mee goedgekeurd
De wet die de lonen van werknemers blokkeert?
Het Vlaams Belang heeft ze mee goedgekeurd.
Ze hebben zelfs voor een verstrenging van die wet gestemd
Maar als het gaat om de lonen van de ministers te halveren, dan is het Vlaams Belang ertegen.

Rijk volk eerst, dat is het Vlaams Belang.
Een partij die mensen tegen elkaar zet om het establishment te dienen
No pasaran, kameraden.
Pasaremos.
Want het goede nieuws is dat er écht sociaal alternatief is,
Een sociale rebellenpartij met een groot hart,
Een partij die echt aan de kant van het volk staat

Wat ook de uitslag zou zijn, er is één zaak, waar ik niet aan twijfel. En dat zijn jullie.

Beste vrienden en kameraden,
Dit was een lange dag,
Ik wist niet wat het ging worden,
Ik was er vrij zeker van dat het ons ging lukken,
Maar helemaal zeker ben je nooit

Ik ben dan deze namiddag even gaan zitten,
Langs de Schelde,
En ik heb gedacht:
Wat ook de uitslag zal zijn,
Er is één zaak, waar ik niet aan twijfel.
En dat zijn jullie.

Ik heb deze namiddag gedacht,
Wat ook de uitslag zal zijn,
Wat ik heb gezien, dat is enorm

Vanuit heel mijn hart, vanuit heel ons hart, dikke merci makkers, dit is onze overwinning allemaal samen!

Wat een dynamiek, wat een enthousiasme, wat een inzet
In onze provincie, net zoals in heel het land
En ik wil eerst eens even een applaus voor al die vrijwilligers en leden die in de andere provincies hebben gewerkt, vaak onder de radar, vaak in moeilijke omstandigheden
En in de Vlaamse provincies keek iedereen mee naar Antwerpen, om die eerste verkozenen binnen te halen voor de hele partij,
Er zijn hier ook mensen komen helpen van overal, vanuit Brussel, vanuit Oost-Vlaanderen en Limburg, vanuit Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Vanuit heel mijn hart, vanuit heel ons hart, dikke merci makkers, dit is onze overwinning allemaal samen

In de provincie Antwerpen alleen al tellen we meer dan vijfduizend vrijwilligers tijdens deze campagne,
Vijfduizend!
Dat is enorm.
En gisteren. Niemand wou stoppen gisteren.
Allemaal verder gaan.

Sommige mensen denken dat fenomenaal sociaal een slogan is. Dat is het niet. Fenomenaal sociaal is een levensvisie. Fenomenaal sociaal is een mensvisie

Mensen die het beste van zichzelf geven. Zoveel mensen.
Zo’n mooie partij.

Ik kan niet beginnen opnoemen wie ik zou willen bedanken.
Want daar komt geen einde aan.

Sommige mensen denken dat fenomenaal sociaal een slogan is.
Dat is het niet.
Fenomenaal sociaal is een levensvisie.
Fenomenaal sociaal is een mensvisie.

Het zijn mensen die de dingen veranderen. Het zijn geen goden die de dingen veranderen

Beste vrienden,

Wij gaan een feestje vieren

En dan gaan we verder gaan, als locomotief op links
Om nieuwe sociale en rechtvaardige thema’s op de agenda te zetten
Om de slinger van de maatschappij opnieuw naar links te brengen.
Naar het eerlijke. Naar het rechtvaardige. Naar het sociale.

Het zijn mensen die de dingen veranderen,
Het zijn geen goden die de dingen veranderen, en ook niet mensen die zich verkleden als goden
Het zijn mensen, gewone mensen, gewoon buitengewoon die samen de dingen in beweging kunnen zetten
Dat kunnen we alleen maar samen doen,
Vandaar nog een warme oproep: wordt lid van de PVDA
Sluit je aan, kom bij een basisgroep,
Samen hebben we een wereld te winnen!

Het was een fantastisch avontuur. Het was een voorrecht om deze campagne samen met jullie te mogen voeren

Beste vrienden, kameraden,

Het was een fantastisch avontuur.
Het was een voorrecht om deze campagne samen met jullie te mogen voeren.

We hebben samen gevochten
We hebben samen gewonnen

Vanavond vieren we samen feest.

Dikke Merci!

De verkiezingsuitslagen

Het aantal PVDA-verkozenengaat van 8 naar 42 in de vijf parlementen!

In het federaal parlement gaan we van twee naar twaalf verkozenen. Twee in Antwerpen, drie in Henegouwen, twee in Brussel, drie in Luik, één in Oost-Vlaanderen en één in Namen.

In de regio's krijgen we vier Vlaamse, tien Waalse en elf Brusselse (10 Franstalig, 1 Nederlandstalig) verkozenen.

Met Marc Botenga stuurt de PVDA ook haar eerste verkozene naar het Europese parlement. Ook daar zullen wij een authentiek linkse stem zijn, de echte locomotief op links. 

Ook in de senaat krijgen we onze eerste vier verkozenen.

De verkiezingsuitslagen voor de partij kan je vinden op deze pagina.

Vanuit Luik stuurt fractievoorzitter in de kamer Raoul Hedebouw ook zijn reactie.

Beste vrienden, beste kameraden in Antwerpen, in Hasselt, in Gent, overal in België: Luik is daar! Luik is daar!

Wij willen zeggen, tegen alle Vlaamse kameraden, bravo voor het werk dat jullie gedaan hebben, bravo voor de verkiezingsuitslagen, bravo voor jullie verkozenen.

We zeggen het hier in Luik:

Wij zijn één, nous sommes un. Wij zijn één, nous sommes un. Wij zijn één, nous sommes un.

Ook op Europees niveau is de PVDA de locomotief op links!

Met Marc Botenga heeft de PVDA voor het eerst een Europees parlementslid. Een historisch moment.

"De PVDA heeft vandaag een eerste Europese parlementslid. Dat is historisch. Niemand had gedacht dat het mogelijk was - en toch staan we daar. We gaan vooruit in Vlaanderen. We gaan vooruit in Brussel. We gaan vooruit in Wallonië. En we bestaan nu ook op Europees vlak!

Ik heb het vaak gezegd tijdens de campagne: als Charles Michel naar het Europees parlement kwam, dan was hij kalm. Dan was hij gerust. Want hij zei: "Raoul Hedebouw zit hier niet, Marco Van Hees zit hier niet, de PVDA zit hier niet." Wel, de volgende keer dat hij of één van die andere mannen daar komt, zitten we daar wel en zullen we dan ook tonen wat we betekenen. 

Het andere Europa zal gebouwd worden op strijd. Het zal gebouwd worden op basis van de jongeren van het klimaat, van de werkers van RyanAir, en van de dokwerkers overal in Europa, die dit Europa gedomineerd door het geld van de multinationals niet willen - en hen op de knieën zullen dwingen. En daar zullen wij aan bijdragen. 

Authentiek links zal broodnodig zijn om een alternatief te bieden voor extreem-rechts en voor de politiek van Macron en Merkel, die met hun Europa van de concurrentie, de besparingen en van de centen extreem-rechts enkel de wind in de zeilen geeft.

Hartelijk bedankt!"