Peter Mertens: “Respect voor wet-Major” krijgt Annick De Ridder niet over haar lippen

Naar aanleiding van de laatdunkende uitspraken van CEO Menkhorst over het havenstatuut, ondervroeg PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens, havenschepen Annick De Ridder (N-VA) over haar visie ten aanzien van de wet-Major. In het bestuursakkoord staat namelijk expliciet dat dit stadsbestuur verder wil werken binnen het kader van die wet, maar dat wilde/kon de schepen op de gemeenteraad niet beamen. Geraakt Annick De Ridder, voormalig directielid bij Katoennatie, maar niet ont-Hutst? Lees hier het verslag.

Peter Mertens begon zijn tussenkomst in de gemeenteraad met de verwijzing naar de vele aanvallen op het havenstatuut.

“Bij regelmaat van de klok wordt de wet Major terug in vraag gesteld vanuit bepaalde kringen. We hebben de aanvallen van Fernand Huts gehad in het verleden, maar je hebt nu ook de uitlaten van de CEO van Euroports, Charles Menkhorst. Die geeft aan dat de inefficiëntie van de wet-Major, groter zou zijn dan de efficiëntie ervan. Als het van Euroports afhangt – geen kleine speler – mag die “verouderde” en “weinig flexibele” wet verdwijnen.

Je kan de records die de haven jaar na jaar boekt niet loskoppelen van de wet-Major

Dat is natuurlijk verontrustend omdat er wel degelijk een verband bestaat met wat we jaar in jaar uit meemaken. Namelijk dat er meer goederen worden verhandeld en dat er meer tonnenrecords worden gebroken. In 2018 was er 5% meer overslag dan het jaar voordien. Die records in de haven worden door veel spelers behaald, waaronder de havenarbeiders.

Alle bevragingen en alle succesjaren die achter ons liggen geven allemaal aan dat een goede opleiding, een veilige werkomgeving en goede verzekering door de wet-Major bijdraagt tot de veiligheid in de haven. Je kan de records die de haven jaar na jaar boekt niet loskoppelen van de wet-Major.

Wanneer men zegt dat die wet verouderd is, dat we er vanaf moeten, dan zouden er een aantal alarmbellen moeten afgaan.

Wanneer men zegt dat die wet verouderd is, dat we er vanaf moeten, dan zouden er een aantal alarmbellen moeten afgaan. Wat achterhaald is, is niet de wet-Major, maar wel het feit dat dokwerkers alleen maar als een kostenpost gezien wordt. Wat achterhaald is, is dat er elk jaar dokwerkers sterven tijdens het uitoefenen van hun job.

De zoektocht naar veilige arbeidsomstandigheden moet centraal staan. Het aantal ongevallen in de haven bleef de afgelopen jaren stabiel. Maar het aantal ernstige ongevallen, het aantal dagen werkverlet door ongevallen, stijgt in plaats van te dalen. Een veilige werkomgeving voor havenarbeiders is nog altijd cruciaal.

Daarom wil ik ook uw gedacht als nieuwe havenschepen kennen. Omdat u niet bent tussengekomen in het debat en omdat er in het bestuursakkoord een belangrijke zin staat: “We streven in de haven naar een dynamische arbeidsorganisatie binnen het kader van de wet-Major.” Kan u bevestigen dat het wel degelijk binnen het kader van de wet-Major is? En dus, wat u betreft, die uitlatingen van meneer Menckhorst van Euroports enkel voor zijn rekening zijn?”

Woord “Wet-Major” komt niet over de lippen

Annick De Ridder bevestigde dat de Antwerpse dokwerkers een hoge productiviteit hebben en dat ze elke dag het beste van zichzelf geven. Maar ze heeft toch vooral oor naar de verzuchtingen van de werkgevers als Euroports. Ze gaf haar eigen interpretatie van het bestuursakkoord: “In het bestuursakkoord vermelden we dat we willen bekijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn met als bedoeling om nog meer investeringen en nog meer jobs in de haven aan te trekken. Maar – en daarbij is ieder woord dat ik nu uitspreek belangrijk - we willen dat doen door in overleg te gaan met de sociale partners en uiteraard met respect voor de gewaardeerde jobs van onze dokwerkers.”

Niet gerustgesteld

Peter Mertens was hiermee niet gerustgesteld. Hij had gewild dat de schepen ook “met respect voor onze gewaardeerde wet-Major” zou zeggen, want dat is wat er staat in het bestuursakkoord. Het is tekenend dat De Ridder dat niet bevestigt, wanneer ze erom gevraagd wordt. Wetende dat er onder De Wever I met havenschepen Van Peel wél een akkoord was over het belang van de wet-Major. Wetende dat er veel havenarbeid(st)ers met argwaan kijken naar het feit dat de functie van havenschepen vandaag wordt ingevuld door een ex-directielid van de meest arrogante havenbaas Fernand Huts.

Voor alle duidelijkheid, het is goed om het sociaal overleg te respecteren. Dat lijkt ons ook wel het ABC, maar wij kunnen met deze uitspraken niet gerust zijn. Op de banken van de sp.a, die beweren dat zij de N-VA-tanker van koers kunnen doen veranderen, was het bijzonder stil. Gek, want zij hadden gemakkelijk deze kans kunnen aangrijpen om het respect te vragen voor hun eigen bestuursakkoord.

 

Beluister hier de tussenkomst vanaf 03:43:09