Peter Mertens legt steunmotie wet-Major voor op Antwerpse gemeenteraad

Komende maandag, 28 september, zal Peter Mertens op de Antwerpse gemeenteraad een motie voorleggen ter ondersteuning van de havenarbeid(st)ers en hun beschermd statuut. Een voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie wil van de wet-Major een lege doos maken, met minder vakbond en meer interimkantoren. Voor Peter Mertens is het hoog tijd voor de Antwerpse gemeenteraad om kleur te bekennen en om als één man achter onze dokwerkers te gaan staan. Lees hier de motie.

Onderwerp
Ondersteunen van het statuut van de havenarbeiders


Vraag gericht aan
Annick De Ridder


Toelichting
Omdat:

– De haven van Antwerpen van vitaal belang is voor onze stad,

– De havenarbeiders een cruciale rol spelen om de haven te doen draaien,

– Zij alle respect en steun verdienen voor hun inzet tijdens de Corona-crisis,

– Hun statuut goede evenwichten garandeert tussen flexibele inzet en sociale bescherming, tussen productiviteit en veiligheid. De specifieke arbeidsorganisatie via erkenning, één poolsysteem, met sterke rol van de vakbonden speelt hierbij een belangrijke rol. De ontmanteling ervan zou de deuren openzetten voor sociale dumping.

– Het stadsbestuur zich in haar akkoord (punt 427 en 428) engageert ‘om zich in te spannen waar ze kan om met alle betrokken overheden, stakeholders en sociale partners de werking van de haven nog te verbeteren’ en ‘in de haven streeft naar een dynamische arbeidsorganisatie binnen het het kader van de wet-Major’

– Er juridische procedures lopen die het statuut van de havenarbeiders in gevaar brengen,

Vraagt de Gemeenteraad het college om:

een brief te sturen aan de procederende partijen, zijnde Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV, Middlegate Europe NV, Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) CVBA, MVH Logistics en Stuwadoring BV, waarin het college de bovenstaande argumenten bepleit en daarom vraagt om de juridische oorlog te stoppen en te kiezen voor oplossingen met respect voor zij die de haven van Antwerpen doen draaien.

 

Ben je benieuwd wat de zitting en de stemming oplevert? De gemeenteraad start 28 september om 19u30, Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen. De raad is ook online te volgen op deze link. Op de gemeenteraad worden de reguliere punten eerst besproken en pas nadien het initiatief van de raadsleden (vragen, interpellaties, moties). De steunmotie staat dus achteraan op de agenda. Het is niet mogelijk om te voorspellen om hoe laat het debat juist zal plaaatsvinden, op de link hierboven zal je op maandagavond de volgorde van de punten kunnen volgen.