“Pak de leegstand aan, niet de bewoners”

Een tiental buurtbewoners rond de Spaarstraat en Onderwijsstraat voerde vandaag actie samen met de PVDA tegen het asociale woonbeleid van het stadsbestuur. Reden voor het protest is de opzegbrief die de mensen in hun brievenbus kregen van hun huisbaas, het Antwerpse OCMW, met de boodschap dat ze weldra moeten verhuizen. Van hun woningen wil schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) crisiswoningen maken. Velen onder hen zijn radeloos en weten niet waarnaartoe. Volgens PVDA districtsraadslid Nadine Peeters moet het stadsbestuur de leegstand aanpakken en niet de bewoners. “Er staan zoveel appartementen van het OCMW leeg in deze straten. Dat ze die benutten in plaats van de mensen weg te pesten.”

Aan het begin van de actie namen enkele bewoners de tijd om hun verhaal te vertellen. Zo is er Johannes, 64 jaar. Hij woont al meer dan twaalf jaar in de wijk. Daar is hij fier op. Hij heeft de buurt mee gezellig gemaakt door enkele bankjes te timmeren zodat er kan ‘gebuurt’ worden voor zijn huis. Hij vindt het aangenaam als mensen elkaar ontmoeten en een praatje slaan voor zijn deur. Hij zal echter niet langer in Antwerpen kunnen wonen. In maart loopt zijn contract af en moet hij verhuizen, want hij kan met zijn pensioen niets betalen in de stad.

Hetzelfde geldt voor de mama van Amina, we spreken haar op weg naar haar moeder. Die woont al 50 jaar in de straat, ze is nu 86. Door haar leeftijd en haar slechte gezondheid heeft ze veel nood aan zorgen die haar familie geeft. Haar kinderen wonen allemaal in de buurt, springen geregeld binnen en er is zelfs een kamer waar ze kunnen blijven slapen. Amina vertelt ons dat haar moeder nooit een andere plek gekend heeft in Antwerpen en vreest dat ze zich nergens zal kunnen thuisvoelen.

“Alle getuigenissen hebben één ding gemeen”, zegt Peeters “de mensen begrijpen niet waarom ze moeten vertrekken. Dat de stad crisiswoningen voorziet is goed, maar niet als andere kwetsbare huurders daar de dupe van zijn. De bewoners vragen dat de stad werk maakt van een sociaal woonbeleid. Dat men begint met de leegstand aan te pakken, in plaats van hun thuis weg te nemen.”

De situatie wordt meer en meer gespannen volgens Peeters. “Mensen weten niet waar ze naartoe moeten, er is ongerustheid, ze willen niet ontworteld worden uit hun buurt, hebben niet de financiële middelen om iets anders te vinden. Er zijn al huurders voor de vrederechter moeten verschijnen en uithuiszettingen dreigen. De onzekerheid maakt de mensen letterlijk ziek”.

Tijdens de actie kleven PVDA-districtsraadsleden Nadine Peeters en Farid Darmach affiches op de ramen van de leegstaande panden in de straat om het probleem te benadrukken. “Help, ik zoek een huurder, staat op onze affiches. Dat is ook zo, deze appartementen zijn in orde, ze zijn verhuurbaar. Dit is zo wraakroepend in een wooncrisis. Zoveel mensen vinden geen degelijke woning en deze woningen schreeuwen om bewoond te worden.” besluit Peeters.

Fotoverslag