Ook nieuw stadsbestuur schermt commercialisering af van de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van maart 2019 stond de delegatie van taken van gemeenteraad aan het college op de agenda. Ook met sp.a in het bestuur wordt de lancering van projectoproepen, die in het leven zijn geroepen om het sociaal werk te commercialiseren, een bevoegdheid van het college. Lees hier de tussenkomst van Peter Mertens.

Twee jaar geleden, op de gemeenteraad van 29 mei 20017, sprak ik over een legaliseren van achterkamerpolitiek. De vorige Schepen van sociale zaken startte een proefproject door sociale zorgprojecten aan te bieden aan de markt. Het leidde tot een fiasco: werkingen die voorheen goed functioneerden en mensen goed verder hielpen werden opzij geschoven voor de multinational G4S. Daarop bleek dat G4S leugens neerschreef over zijn expertise in zijn projectvoorstel. Op het laatste nippertje moest de vorige uitvoerder de vzw CAW Schepen Duchateau uit de nood helpen en De Vaart en het Zorghostel alsnog uitbaten.

In plaats van in dialoog te gaan met het sociale middenveld en met de gemeenteraad, besliste de Schepen om voortaan de hele procedure tot toekenning van projectoproepen in de sociale zorg binnenskamers te houden op het college. Geen dialoog met het middenveld, geen dialoog met de gemeenteraad.

Naast mezelf kwam ook Greet Van Gool (sp.a) tussen rond datzelfde punt op de gemeenteraad van 29 mei 2017. “Het zou eerder getuigen van transparantie om in dialoog te gaan met de gemeenteraad en de open oproepen en voorstellen hier toe te lichten. Niet enkel voor de transparantie maar ook voor het draagvlak dat gecreëerd zou worden, het vertrouwen dat hersteld zou kunnen worden, betreuren wij echt dat dit niet met een open dialoog met de gemeenteraad kan gebeuren.” Sp.a stemde vervolgens samen met PVDA en Groen tegen de delegatie van open oproepen in het sociaal beleid aan het college.

Ondertussen is de onrust over het lokaal sociaal beleid niet gaan liggen. Afgelopen maand lag ook de Schepen van sociaal beleid van Gent onder vuur omdat een project van daklozenzorg Vesalius werd getenderd en in handen kwam van… G4S Care. Is coalitiepartner sp.a vergeten waarom het transparantie, vertrouwen en het creëren van een draagvlak belangrijk vindt?

Maar het wordt straffer: niet enkel wordt de beslissingsbevoegdheid over projecten sociaal beleid gedelegeerd aan het college, het wordt meteen uitgebreid naar alle beleidsdomeinen. We kijken po naar nog meer achterkamerpolitiek.

In het bestuursakkoord lezen we dat het stadsbestuur verder wil gaan met het gebruik van open oproepen. Om zo de best mogelijke aanbieders te kiezen met het oog op efficiëntie en innovatie. Deze tendering veroorzaakt veel problemen: concurrentie in plaats van samenwerking tussen sociale organisaties, het top-down vormgeven van sociale zorg zonder de expertise van het sociaal werk te gebruiken, het steeds meer proberen becijferen van sociale zorg met als gevolg cherry-picking: de mensen waar de meeste resultaten mee te verwachten zijn worden geholpen en de andere blijven in de kou staan, onzekerheid over de duur van projecten in plaats van duurzaamheid waardoor vertrouwensbanden opgebouwd kunnen worden, maar ook meer en meer tijdelijke jobs in de sector…

De risico’s kennende van tendering, de voorgeschiedenis van het fiasco dat aangericht is in de sociale zorg, lijkt het meer dan opportuun op zijn minst op de gemeenteraad een open debat te houden over de inhoud van projecten, hoe projecten toegekend zullen worden, onder welke voorwaarden, aan wie ze toegewezen worden.