Skip to content

Zwembad Arena hoeft niet te sluiten voor Sportoase

Zwembad Arena hoeft niet te sluiten voor Sportoase

Maandag wees het Antwerpse stadsbestuur de bouw van een recreatief zwembad op de Ruggeveldlaan in Deurne toe aan Sportoase. De PVDA stelt vast dat het college onder druk van de buurt, ouders, scholen en verenigingen niet langer kiest voor het megalomane project van Plopsaqua. Maar dat zwembad Arena moet sluiten omdat de stad de werkingsmiddelen jaarlijks aan het nieuwe project wil schenken, is te zot voor woorden. Antwerpen kent immers een groot tekort aan zwemwater.

“Je merkt dat het aanhoudende en groeiende verzet tegen de sluiting van Arena loont” reageert Kristof Vissers, fractieleider van de PVDA in de districtsraad van Deurne. “Onder druk van de acties verlaagde het stadsbestuur eerst de inkomprijzen voor Antwerpenaars. Daarna moest het een apart tarief voor scholen, sportclubs en gebruikers van het sportzwembad in het leven roepen. Nu merken we dat er ook een oplossing gevonden is voor de schoonspringers.”

Maar er blijven nog heel wat vraagtekens, bijvoorbeeld over de mobiliteit op en rond de site. “De stad heeft gekozen voor een minder megalomaan project, maar toch zal het zwembad dagelijks duizend bezoekers verwelkomen”, zegt Vissers. “We willen een grondige en realistische mobiliteitsstudie van het te verwachten verkeer. Schepen Van Campenhout (N-VA) dacht dat de verkeersafwikkeling wel mee zou vallen omdat bezoekers verspreid over de dag komen zwemmen in tijdsloten. Maar burgemeester, Bart De Wever, kondigde maandag aan dat het project toch vooral dagzwemmers zal aantrekken.”

Het grootste probleem bij deze toewijzing is de sluiting van zwembad Arena. Kristof Vissers: “Het is ongehoord dat het stadsbestuur jaarlijks 1,125 miljoen euro zal wegschenken aan Sportoase. Het haalt dit geld rechtstreeks uit de werkingsmiddelen van Arena, dat om die reden, en alleen daarom, onder de sloophamer moet. Er is een nijpend tekort aan zwemwater in Antwerpen, zowel voor scholen als voor recreanten. Ook het zwembad van Wijnegem zal in de nabije toekomst sluiten. De enige logische conclusie is om Arena open te houden naast de nieuwe zweminfrastructuur van Sportoase.”

Tot slot vindt Kristof Vissers het vreemd dat districtsschepen van sport Brydenbach (N-VA) in de krant luidop droomt van de invulling van het terrein na de sloop van Arena. “De meerderheid van de districtsraad van Deurne stemde in het voorjaar een advies om het zwembad open te houden. Volgens mij is dat het enige advies dat de schepen momenteel kan verdedigen bij het stadsbestuur.”