Skip to content

Wil men de armoede oplossen of de armen wegdrukken?

Het inkomen stijgt in Antwerpen veel minder dan in andere gemeenten, en de bevolking neemt sneller toe. Tot die vaststelling kwam een studie van de bank ING België. Het stadsbestuur reageert dat ze al veel doet om de stadsvlucht van tweeverdieners te keren door investeringen in onderwijs, kinderopvang, sport… “Steden trekken altijd armoede aan, dat is een sociologisch gegeven. Deze stad wil de armen wegduwen en tweeverdieners aantrekken in plaats van de armoede aan te pakken. Deze aanpak werkt niet en veroorzaakt veel mensenleed”, stelt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA.

Vandaag bracht ING België een studie uit over de evolutie van de inkomens en de bevolkingsgroei in alle Belgische gemeenten. Hieruit blijkt dat in Brussel en Antwerpen het mediaan inkomen de afgelopen tien jaar trager steeg dan het Belgische gemiddelde. De achterstand in inkomen die er al was is dus groter geworden. Bovendien neemt het aantal inwoners in deze gemeenten sneller toe dan het Belgische gemiddelde, waardoor er een grote bevolkingsdruk ontstaat. Samengevat: Antwerpen en Brussel trekken veel en armere inwoners aan. De stadskas staat onder druk omdat er minder inkomsten binnenkomen via de personenbelastingen en omdat er meer kosten zijn.

Steden trekken armoede aan, dat is een sociologisch fenomeen. “Er zijn twee manieren om hierop te reageren” legt Lise Vandecasteele uit. “Ofwel maak je een stad vanuit concurrentiële visie ofwel vanuit de visie van solidariteit. Dit stadsbestuur focust, net als het vorige trouwens, op het aantrekken van de middenklasse onder meer door woningen te bouwen naar de hogere inkomenscategorieën. Tegelijk wil het bestuur de armen wegpesten of ontmoedigen. Men bouwt  geen sociale woningen bij ondanks een wachtlijst van 20.000 mensen. Men maakt succesvolle organisaties die aan armoedebestrijding doen kapot door besparingen en vermarkting. Het OCMW sluit meer en meer mensen uit.”

Na tien jaar concurrentiële visie op de stad kunnen we concluderen dat deze aanpak niet werkt. De armoede daalt niet. “De grote vraag is: hoe trek je mensen op uit de armoede? Natuurlijk moet de Antwerpse overheid hiervoor op de tafel slaan bij hogere overheden, maar ze heeft zelf ook enorme troeven. De Antwerpse haven heeft zowel financiële middelen als een groot potentieel voor  tewerkstelling dat geactiveerd kan worden. De stad heeft een bruisend middenveld en een fantastische sociale traditie van sterke sociale woningbouw, emanciperend stadsonderwijs en publieke kinderopvang.” besluit Vandecasteele.