Skip to content

Wijziging imagotaks: goede stap, maar willekeur blijft

Wijziging imagotaks: goede stap, maar willekeur blijft

Vanaf 2017 moeten enkele sportclubs, jeugdorganisaties, theatergezelschappen, drankgelegenheden, pop-up’s… geen imagotaks betalen. Zij worden vrijgesteld van een uitbatingsvergunning en de belasting die erbij hoort. Ook videotheken kunnen een afwijking aanvragen.PVDA Antwerpen is verheugd met deze aanpassing, maar vraagt de volledige intrekking van de imagotaks.

Op de komende gemeenteraad wordt een nieuw reglement voor uitbatingsvergunningen gestemd. “Het stadsbestuur stelt vast dat voor sommige inrichtingen een uitbatingsvergunning niet meer opportuun is, bijvoorbeeld omdat het vzw’s zijn die ondersteund worden met subsidies en tegelijk belast worden. Of omdat het zaken zijn die inspelen op nieuwe tendensen en economische activiteiten. Met de PVDA zeggen we al meer dan een jaar dat de stad niet alleen kleine ondernemers raakt maar met club-vzw’s ook een vitaal deel van het sociaal verenigingsleven. We zijn blij dat de stad eindelijk ook tot dit inzicht komt”, verklaart Sim Dereymaeker, woordvoerder van PVDA Antwerpen.

Deze aanpassing komt er na meer dan 70 bezwaarschriften, verschillende petities en onlangs ook een benefietfeest tegen de imagoverlagende belasting. “We merken dat deze taks geen draagvlak heeft bij de Antwerpenaren, omdat ze discrimineert, kleineert en zich richt op mensen die het al niet gemakkelijk hebben. Deze wijziging is dan ook een gevolg van de druk en ontevredenheid van de Antwerpenaren”, aldus Dereymaeker.

Het probleem met deze aanpassing is dat ze gemaakt is à la tête du client. "De burgemeester verklaarde op de gemeenteraadscommissie dat men dit reglement heeft aangepast met enkele specifieke zaken voor ogen, waarvoor de uitbatingsvergunning onterecht zou zijn. Men heeft geen idee hoeveel zaken er in aanmerking komt voor de vrijstelling. Dit maakt dat er nog meer willekeur in deze gecontesteerde belasting kruipt. Het zou dan ook logisch zijn om de imagoverlagende belasting volledig af te schaffen”, besluit Dereymaeker.

Perscontact

Sim Dereymaeker