Skip to content

“Wij willen tram 11 in Silsburg”

“Wij willen tram 11 in Silsburg”

Door wegenwerken in de Herentalsebaan in Deurne verliezen de bewoners van Deurne-Zuid drie van vier tramlijnen. De bewoners van Silsburg kwamen zelf op de proppen met voorstellen aan de Lijn om toch maar een tramverbinding te behouden tijdens de werken. Een advies van de PVDA-fractie om tram 11 naar Silsburg door te trekken werd unaniem goedgekeurd door de Deurnese districtsraad. Daarmee verhoogt de druk op het stadsbestuur en De Lijn om met een mobiliteitsoplossing op mensenmaat te komen.

Sinds begin april rijden er geen trams meer over de Herentalsebaan omwille van de heraanleg van de winkelstraat. Lijn 24, die tot aan de begraafplaats Silsburg loopt, gaat sindsdien niet verder dan de halte Stenenbrug, nog binnen de Singel. Lijn 8, de tweede lijn die over de Herentalsebaan reed, rijdt nu via de Turnhoutsebaan naar Wijnegem en dus niet meer naar de P&R in Wommelgem.

Eerder dit jaar kortte de Lijn tram 4 die van Hoboken langs Berchem Station naar Silsburg reed al in. In de plaats daarvan reed tram 9 enkele maanden via Eksterlaar naar Silsburg. Maar om tram 8 te vervangen verlegde De Lijn de eindhalte van tram 9 naar de P&R in Wommelgem. Sinds 3 april rijdt dus geen enkele tram meer naar Silsburg.

Silsburg, een wijk met 112 serviceflats, een dienstencentrum, een begraafplaats, maar ook een drukbewoonde hoofdweg van bijna een kilometer lang (Herentalsebaan) met zeven zijstraten. Scholieren die richting Antwerpen moeten, ouderen die richting AZ Monica moeten, bezoekers van het Dienstencentrum, iedereen die afhankelijk is van het openbaar vervoer voor zijn verplaatsingen, verliest op die manier zijn mobiliteit.

Als enige alternatief heeft de Lijn wel de tijdelijke pendelbus 42 ingelegd, maar die rijdt maar in één richting (!), heeft lange wachttijden, en een beperkte toegankelijkheid voor bejaarden die moeilijk te been zijn of zich met een rollator verplaatsen.

Maar bejaard wil nog niet zeggen onmondig: bewoners en bezoekers van het dienstencentrum zijn een petitie gestart om dit probleem aan te kaarten en kregen de steun van de PVDA. Gemeenteraadslid Dirk Van Duppen en districtsraadsleden Kristof Vissers en Bart Ostyn hielden met 60 senioren een ludieke protestactie op donderdag 29 april.

De PVDA raadsleden trokken in mei ook naar de gemeenteraad en naar de districtsraad, met de vraag van de buurt om Silsburg opnieuw te bedienen, hetzij door tram 11 te laten doorrijden, hetzij door tram 9 naar Silsburg te laten rijden.

Met de steun van een delegatie van Silsburg in het publiek, keurde de Deurnese districtsraad unaniem een advies van de PVDA-fractie goed: “De districtsraad is bezorgd over de mobiliteitsproblematiek van de (bejaarde) bewoners van Silsburg en vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om bij de Lijn aan te dringen om tramlijn 11 en/of 9 te laten doorrijden tot Silsburg en daar te laten keren”.

Het is nu belangrijk om de bewoners van Silsburg verder te ondersteunen en hun ludieke acties te herhalen, om de druk op het stadsbestuur en De Lijn hoog te houden. De toon is gezet, op de muziek van Joe Dassin’s “Si tu t’appelles mélancholie”, ofte “Antwârpe gij zè ga veur mij” van de Strangers :

Geeft ons tram elf hier veur ons deur
Want dan kunnen wij nog is nor buiten
Wij zijn wel oud en da ‘s ne sleur
Mor lot veur ons de deur ni sluiten

Wij gon nog geire is op pad
Nor de winkels of nor een terraske
Wij zitten geire oep ons gat
Oep een bank in ’t park oep ’t graske

Luistert is mensen van de Lijn
Lot tram 11 na toch tot Silsburg rijden
Zo moeilijk kan da toch ni zijn
Ge zou de oudjes hier bevrijden