Skip to content

Waterafsluitingen toch aanvaardbaar volgens schepen Meeuws

Waterafsluitingen toch aanvaardbaar volgens schepen Meeuws

De PVDA interpelleerde kersvers Schepen Tom Meeuws (sp.a) op de eerste gemeenteraad over het afsluiten van Antwerpenaren van het waternet. “Terwijl er in januari 2018 aangekondigd werd dat er geen afsluitingen meer zouden gebeuren, bleek dat toch nog het geval te zijn. Ook in het nieuwe bestuursakkoord staat dat waterafsluitingen onaanvaardbaar zijn. Welke garanties geeft de nieuwe Schepen dat deze belofte niet verbroken wordt?” vroeg PVDA-gemeenteraadslid Khadija Chennouf. “We delen de doelstelling”, reageerde de Schepen, “maar in sommige gevallen is een afsluiting toch aanvaardbaar”.

“In de stad Antwerpen zal vanaf dit jaar niemand meer van het drinkwater afgesloten worden”, maakten het OCMW en de drinkwatermaatschappij Water-link bekend in januari 2018. "Vorig jaar zijn er nog zo'n 100 wanbetalers volledig afgesloten van het drinkwater door Water-link. Dat kan vanaf nu niet meer", zei schepen Duchateau, "enkel in geval van fraude gaat de waterkraan toe."

De PVDA voert al enkele jaren actie tegen waterafsluitingen. Antwerpen was tot voor kort koploper in Vlaanderen van het aantal waterafsluitingen. “We waren zeer verheugd dat de onmenselijkheid van de maatregel doorgedrongen was. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties erkent drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een mensenrecht. Terecht. Water is een basisbehoefte, je hebt het nodig om te drinken, om voedsel te bereiden of te wassen, voor de hygiëne, om het huis proper te houden… Mensen afsluiten van het waternet is een grens die je als samenleving niet overschrijdt.” zegt Lise Vandecasteele, armoede-experte van de PVDA.

“Op de eerste zitting van het Antwerpse Bijzonder Comité voor Sociale Dienst onder het nieuwe bestuur (op 9 januari) kwam ik te weten dat er in het najaar van 2018 toch nog enkele waterafsluitingen doorgevoerd zijn, zonder dat er sprake was van fraude.” zegt Lise Vandecasteele, lid van dat comité voor PVDA.

“Laat de rust wederkeren” reageerde Schepen Meeuws (sp.a) op de gemeenteraad van 28 januari, “het gaat maar om enkele afsluitingen”. Hij vervolgde “de doelstelling (om geen water meer af te sluiten) delen we en ere wie ere toekomt: samen met mijn voorganger en voorgangers zijn we op de goede weg.” Zijn voorganger is Fons Duchateau (N-VA), die slaagde erin koploper te worden in het aantal waterafsluitingen in Vlaanderen.

Verder reageerde de Schepen “Ik kan iedereen geruststellen, we delen de doelstelling, we gaan het bestuursakkoord nauwgezet volgen en iedereen is het daar over eens, dat lukt. … We zullen in principe niet afsluiten tenzij er sprake is van fraude, overlijden of moedwil zoals het pertinent niet naleven van afbetalingsplannen van hoge schulden. Tenzij we dus op die manier wel moeten ingrijpen (met een waterafsluiting).”

Lise Vandecasteele reageert ongerust: “In het bestuursakkoord schrijft de Schepen dat waterafsluitingen onaanvaardbaar zijn. Op de gemeenteraad horen we dat een waterafsluiting toch aanvaardbaar is als sanctie. Mensen die hoge schulden hebben en er niet in slagen het afbetalingsplan te volgen zitten in diepe armoede. Water is een basisbehoefte en noodzakelijk voor voeding en hygiëne. Een afsluiting is onmenselijk. Met de PVDA gaan we daar hard voor blijven gaan en het heel nauwlettend blijven opvolgen. ”


Perscontact

Lise Vandecasteele

Lid van het Antwerpse Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Armoede-experte van de PVDA

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data