Skip to content

Vooruit vergist zich van tegenstander. Mensenhandel-schandaal in Antwerpen noopt tot snelle daadkracht

Vooruit vergist zich van tegenstander. Mensenhandel-schandaal in Antwerpen noopt tot snelle daadkracht

Federaal parlementslid Peter Mertens pleit voor een specifieke taskforce op poten te zetten om het schandaal van mensenhandel en uitbuiting in de Borealis-werf tot op het bot te onderzoeken. Volgens Vooruit-parlementslid Ben Segers ‘schreeuwt Mertens wat in de zijlijn’ en bestaat zo’n taskforce al langer. “Larie en apekool”, zegt Mertens. “Vooruit vergist zich van tegenstander. We hebben nu daadkracht nodig.”

Gisteren, 24 augustus, kwam uit hoe een recruteringsbureau zich als een aasgier gooide op de arbeiders die slachtoffer waren van sociale uitbuiting op de Borealis-werf. 52 Filipijnse arbeiders werden opnieuw tewerkgesteld met vervalste contracten, deze keer in een onderaanneming bij chemiereus BASF.

“Precies deze nieuwe onthullingen bewijzen de pertinentie en urgentie van ons voorstel om een taskforce op poten te zetten om deze hele zaak tot het bot uit te spitten en ondersteuning te bieden”, stelt federaal parlementslid Peter Mertens. “Dit is geen tijd om goedkope politieke spelletjes te spelen. Het is absurd om die taskforce in tegenstelling te zetten tot de commissie mensenhandel in de kamer. Nog meer absurd is het om in deze op de PVDA te schieten. Ik wil de heer Segers er fijntjes aan herinneren dat er een speciale commissie over de zaak Borealis op mijn vraag volgende dinsdag samenkomt in het parlement.”

Op 26 juli brak het schandaal rond de mensenhandel op de Borealis-site uit. Sindsdien komen er elke week nieuwe feiten aan het licht die de omvang van het mensenhandel-systeem en de driestheid van de uitbuiters aantoont. Tegelijk laat de hulporganisatie, Payoke, weten dat ze met nauwelijks 16 medewerkers totaal onderbemand en ondergefinancierd zijn. Zo erg dat ze zelfs hun rekeningen van oktober niet kunnen betalen.

“Op dat moment moeten de overheden een duidelijk signaal geven en op het terrein in actie schieten. Het is echt niet normaal dat gekende slachtoffers van mensenhandel kunnen benaderd worden door ronselaars. Het is echt niet normaal dat er 17 Bengaalse slachtoffers ‘vergeten’ zijn en dat ze nog meer dan een maand in een gevaarlijke situatie onder dreigementen van uitbuiters hebben geleefd. We hebben meer nood aan handen en tanden op het terrein. Dat is de geest van alles wat ik voorstel”, stelt Mertens.

Volgens Mertens is deze crisis ongekend. “Het gaat om 174 slachtoffers, dat is ongezien. Op dit schandaal moet absoluut worden doorgewerkt. Door de sociale inspectie, door het parket, door woningcontroleurs, door het OCMW, door Payoke en organisaties die medische en psychologische ondersteuning bieden. Waarom brengen we die mensen niet bijeen?

Dat Vooruit-parlementslid Segers de PVDA vandaag verwijt ‘te schreeuwen langs de zijlijn’ vindt Mertens ‘van een intriestig kleuterniveau’. “Blijkbaar heeft de heer Segers last van een hitteslag. Dat overkomt natuurlijk iedereen wel eens tijdens een warme zomer. Ter herinnering: op initiatief van de PVDA komt er op 30 augustus een extra commissie van het federaal parlement. Al in 2016 diende ik samen met Yasmine Kherbache, toenmalig sp-a fractieleider, voorstellen in om sociale dumping en economische uitbuiting op stedelijke werven aan te pakken. Al zes jaar hamer ik daarop in de gemeenteraad en is er een oorverdovende stilte van het stadsbestuur. Ik steun ook actief de SolidariTeams die voedsel- en geldinzamelingen doen voor de slachtoffers. Meneer Segers is altijd welkom om mee te gaan.”