Skip to content

Vlaamse oppositie wil privatisering van de zorg tegengaan

PVDA, Vooruit en Groen vragen om het “privatiseringsdecreet”, dat mogelijk maakt dat private spelers toetreden tot openbare welzijnsverenigingen, grondig te herbekijken. De oppositiepartijen dienden daarom amendementen in op het ontwerp, waarover ze ook het advies van de Raad van State willen vragen. Met deze voorstellen willen ze meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V de kans geven tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de sector.

In hun amendementen verwerken de oppositiepartijen de adviezen van de Vlaamse Raad WVG, waar zowel werknemers, werkgevers als de voorzieningen vertegenwoordigd worden. “Hun advies is duidelijk gekant tegen het decreet”, zegt Lise Vandecasteele (PVDA). ”Ze waarschuwen dat er geld zal uitstromen naar de private sector en vrezen meer dan terecht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Deze plannen zijn op maat geschreven van de aandeelhouders van grote commerciële groepen en daar zijn de ouderen en het personeel van de openbare zorgsector de dupe van. De privatisering van publieke woonzorgcentra zou een forse stap achteruit betekenen voor onze ouderenzorg.”

Kurt De Loor (Vooruit): “Voor ons is het duidelijk: de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg moeten centraal staan. Dat is in dit decreet niet het geval. Het zet de deur open naar privatisering van de zorgtaken en daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Private aandeelhouders zijn in de eerste plaats op zoek naar winst en niet naar het garanderen van toegang tot de beste zorg voor iedereen. En dat heeft nadelige gevolgen voor wie zorg nodig heeft en voor mensen die in de zorg werken.”

Ann De Martelaer (GROEN): “Als de coronacrisis ons één ding leerde, is dat de mens terug centraal moet staan, zeker in de zorgsector. In de zorg heb je gemotiveerde en warme medewerkers nodig die een duidelijk en goed statuut hebben. Dit decreet schept onzekerheid en zet verworven rechten op de helling. Subsidies voor de zorg zijn niet bedoeld als dividenden voor aandeelhouders en hoge managementlonen, noch binnen constructies van ongebreideld winstbejag. Een gelijk speelveld voor publieke en private zorginstellingen construeren is nodig maar kan op een andere manier.”