Skip to content

Vijftigste vrijwilliger bij Geneeskunde voor het Volk Hoboken in de bloemetjes gezet

Vijftigste vrijwilliger bij Geneeskunde voor het Volk Hoboken in de bloemetjes gezet

De coronacrisis zorgt voor een warme golf van solidariteit, veel mensen bieden zich spontaan aan om te helpen. Zo ook bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) in Hoboken. Deze week werd daar de vijftigste vrijwilliger, Kaat, ingeschakeld. Om dat te vieren kreeg ze een bos bloemen van Tim Joye, arts bij GVHV in Hoboken.

Kaat is leerkracht en wou graag iets doen om te helpen tijdens de coronacrisis. Daarom contacteerde ze Geneeskunde voor het Volk. Ze werkt nu mee met het recentste project bij GVHV Hoboken: het ondersteunen van jonge gezinnen. Kaat: “Ik geef nu huiswerkbegeleiding aan een 8-jarige patiënt. Hij geeft me via WhatsApp de oefeningen door die hij niet begrijpt. Als ik het heb uitgezocht bel ik hem terug om het uit te leggen, dat werkt goed. Daarnaast bel ik tweemaal per week naar een patiënt van GVHV voor een babbel.”

Golf van solidariteit

Tim Joye: “Door de Coronacrisis is er nood aan extra helpende handen in de praktijk. Zo moeten de voorschriften aan huis worden gebracht en moet er ook extra gepoetst worden. Er is ook nood aan babysits voor het personeel. Daar vonden we snel ondersteuning voor. Het is ongelofelijk hoeveel mensen zich aanbieden om ons te helpen. Mensen die niet thuis willen zitten wachten tot het voorbij is maar hun steentje willen bijdragen. We hebben nagedacht hoe we met deze hulp onze patiënten beter kunnen ondersteunen. Daaruit zijn verschillende projecten gekomen. Dat was niet altijd eenvoudig, we moeten zo veilig mogelijk werken.”
Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers mondmaskers aan het maken, zestien vrijwilligers doen boodschappen voor oudere patiënten. Tien anderen brengen attesten en voorschriften naar onze patiënten thuis. Verschillende mensen helpen ons ook door soep of eten te brengen naar de praktijk. Twee teams bellen naar onze oudere patiënten en naar de jonge gezinnen.

Verder kijken dan het medische

Geneeskunde voor het Volk kijkt tijdens de coronacrisis verder dan het medische. Vrijwilligers onder leiding van psycholoog Rody Verhage contacteren de zeventigplussers om te horen hoe het gaat. Bij medische problemen worden ze door een arts teruggebeld. Maar er staat ook een team vrijwilligers klaar om inkopen te doen of een babbeltje te slaan voor wie het nodig heeft. Ondertussen werden reeds dan vierhonderd patiënten ouder dan zeventig gebeld. Vrijwilligers staan paraat om inkopen te doen. Maar uit de laatste teamvergadering bij GVHV kwam ook de bezorgdheid naar boven rond de opvolging van jonge kinderen. Gaan ze niet teveel leerachterstand oplopen? Er werd besloten een project op te starten om hen te contacteren en te luisteren naar de noden. Momenteel worden verschillende gezinnen opgevolgd door vrijwilligers om hen te ondersteunen bij het schoolwerk.
“We hebben deze proactieve aanpak heel bewust doorgevoerd” aldus Tim Joye. “We wilden echt weten hoe het zit met onze patiënten en hen waar nodig helpen. Er zijn ook initiatieven vanuit de stad om ouderen te helpen, maar we wilden een actievere aanpak. Onze patiënten zijn vaak ook aangenaam verrast dat we hen contacteren om te horen hoe het gaat. Het zou goed zijn als ook de stad of het district dit uitbreidt en zelf de ouderen contacteert om te horen hoe het gaat. Dit zou de solidariteit ook verbreden en mensen kunnen overhalen om zich meer te laten helpen.”

Mondmaskermaaksters

Met twaalf zijn ze ondertussen. De mondmaskermaaksters van Geneeskunde voor het Volk, onder leiding van Mie Branders (huisarts bij GVHV Hoboken). Mie Branders: “Sinds de oproep maakten ze samen al meer dan driehonderdvijftig mondmaskers. Er wordt naarstig gewerkt. En veel uitgewisseld. We kenden mekaar niet, en nu delen we op afstand al mekaars lief en leed. We delen het verdriet van iemands overleden opa, de frustratie om de geliefden die niet mogen bezocht worden, we delen paaswensen en zotte grappen. En dat allemaal op afstand.”
De mondmaskers gaan naar patiënten die thuis verpleeghulp krijgen en naar vrijwilligers die boodschappen doen. Ook naar de thuiszorgdiensten in de buurt, naar het Woonzorgcentrum vlakbij, naar het EVA-centrum in Ekeren, naar de spoormensen... de vraag wordt steeds groter.

50 vrijwilligers... en meer nodig!

Tim Joye: “We denken dat er meer mensen nood hebben aan ondersteuning. Gelukkig zijn er vanuit de scholen initiatieven om gezinnen te helpen. Ook vanuit de Stad zijn er initiatieven. Maar we merken dat er ook veel mensen uit te boot vallen en die willen we zo veel mogelijk helpen. Alle hulp is dus welkom. Na de coronacrisis zullen we een groot feest organiseren om iedereen te bedanken voor de hulp. Ondertussen willen we al een virtueel café proberen te organiseren om iedereen al eens samen te krijgen.”
Wil je ook mee helpen bij Geneeskunde voor het Volk? Meld je aan via hulp@gvhv.be.