Skip to content

Vijftig bewoners van de Ten Eekhovelei bespreken de toekomst van hun wijk

Op zondag 28 maart bracht PVDA Deurne 50 buurtbewoners van de Ten Eekhovelei bij elkaar om het te hebben over de toekomst van hun straat. “Hoe deze wijk er moet uitzien, is niet alleen een zaak van het stadsbestuur of enkele vastgoedmakelaars, maar vooral van wie er woont en leeft,” zegt Ianthe Ghaye van PVDA Deurne-Noord. De linkse partij organiseerde de buurtvergadering als reactie op de vraag van het stadsbestuur aan de bewoners om hun woning vrijwillig te verkopen met oog op de toekomstige werken aan de ring en de aanleg van het nieuwe Ringpark Het Schijn. “Als de buurt inspraak wil, zal ze die moeten afdwingen.”

Er staan al langer werken op stapel aan de Antwerpse ring, zo ook achter de Ten Eekhovelei. De bedoeling is om daar ook het nieuwe Ringpark Het Schijn aan te leggen. Naar aanleiding van die werken, kregen de bewoners van de onpare kant van de Ten Eekhovelei en twee hoekhuizen op de Bisschoppenhoflaan eind januari een brief van het stadsbestuur in hun bus. Daarin wordt voorgesteld om hun woning vrijwillig te verkopen omdat de geplande werken “gedurende enkele jaren een grote impact zullen hebben op de wijk.” Ook wil de stad aanpassingen doen aan de wijk om van Het Schijn “een zo kwalitatief mogelijk park” te maken met “nieuwe toegangen en een randbebouwing die gericht is naar het park.”

“Die brief zorgde voor heel wat ongerustheid bij de buurtbewoners,” vertelt Ianthe Ghaye die met de PVDA-werking van Deurne-Noord meteen na de aankondiging de wijk in trok om met de bewoners zelf te gaan spreken. Er kwamen heel veel vragen waar de onpersoonlijke brief geen antwoord op gaf. “Veel buurtbewoners zijn bang dat die verkoop niet zo vrijwillig is als het lijkt. En ook de huurders in de wijk vragen zich af waar ze aan toe zijn.”

Daarop vroeg PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens op de gemeenteraad verduidelijking aan bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) rond de vrijwilligheid van de verkoop. Zo bekwam Mertens de belofte van de schepen dat de bewoners van de Ten Eekhovelei en Bisschoppenhoflaan in Deurne niet onder druk zullen gezet worden om hun huis te verkopen (link?). Een belangrijke geruststelling voor de bewoners, maar de vraag naar inspraak en betrokkenheid van de buurt blijft leven.

Met deze buurtvergadering trapt PVDA Antwerpen haar campagne “Wij ❤️ Ten Eekhove” af om meer inspraak te eisen. Met een affichecampagne wil de partij duidelijk maken dat ze de buurt niet loslaten. “Toegankelijke informatie voor alle buurtbewoners is nodig,” legt Ianthe Ghaye uit. “Maar dan is het ook zaak om iedereen te betrekken via bevragingen en stemmingen over de toekomst van de buurt. Waarom geen laagdrempelige info- en discussieruimte voorzien waar iedereen terecht kan met zijn of haar vragen en ideeën?”

De linkse partij zet meteen ook de volledige overkapping van de ring op de agenda. Op dit moment is de overkapping van het stuk aan de Ten Eekhovelei niet voorzien in het budget. “Wij steunen de eis van de actiegroepen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos om meteen de hele ring te overkappen,” zegt Ianthe Ghaye. “Zo moeten er over zoveel niet nog eens werken gebeuren in de achtertuin van wie hier woont én verhogen we meteen de leefbaarheid en gezondheid van de wijk.”