Skip to content

Versterk het Zorgbedrijf in plaats van te privatiseren

Versterk het Zorgbedrijf in plaats van te privatiseren

“Wat zal het nu zijn voor Vooruit? De publieke zorg versterken of privatiseren?” vraagt huisarts en Antwerps gemeenteraadslid Lise Vandecasteele zich af. Schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) houdt in de krant van vandaag een pleidooi voor de publieke zorg. Maar tegelijk roept hij zijn stadsbestuur op het heft in eigen handen te nemen en over te gaan tot een privatisering van de zorg omwille van fiscale redenen.

Huisarts en Antwerps gemeenteraadslid, Lise Vandecasteele reageert: “Ik roep Tom Meeuws op om zijn woorden in daden om te zetten. Als hij werkelijk de zorg in publieke handen wil houden moet hij die zorg niet uit handen geven en privatiseren. Hij kan in de plaats de publieke zorg versterken en zijn stadsbestuur oproepen de besparingen op het Zorgbedrijf ongedaan te maken. Die besparingen lopen al op tot 25 miljoen euro in vergelijking met 2012. Zo kunnen we een betaalbare en toegankelijke zorg blijven garanderen voor onze senioren.”

Volgens Vandecasteele heeft schepen Meeuws een punt wanneer hij de ongelijke fiscale behandeling van private en publieke zorg aanklaagt. Een ongelijkheid die werd ingevoerd door de N-VA met de taxshift in 2016. “Maar je moet die taxshift nu niet aangrijpen om openbare zorg te privatiseren. Je kan die ongelijkheid federaal rechtzetten of ze op het Vlaamse niveau compenseren. Laten we daar samen werk van maken.” reikt Vandecasteele de hand aan Meeuws.

Vandecasteele wijst ook op de inconsequentie van schepen Meeuws. “Hij bekritiseert terecht de federale en Vlaamse regering die niet investeren in de openbare zorg. Maar het is wel zijn eigen stadsbestuur dat de openbare zorg op droog zaad zet. Het Antwerps stadsbestuur bespaart vandaag 25 miljoen euro op haar ouderenzorg in vergelijking met 2012. En in het bestuursakkoord staat er dat men de dotatie tot nul wil herleiden, een extra besparing van 54 miljoen op onze ouderenzorg.”

“Tijd voor klare taal bij Vooruit”, vraagt Vandecasteele. “Ofwel zijn ze voor de privatisering, ofwel tegen. Maar nu spreken ze zichzelf tegen. In Oostende en in Vlaanderen zit Vooruit in de oppositie en zijn ze tegen het privatiseren van zorg. In Antwerpen zitten ze in het bestuur en willen ze de privatisering zelf doorvoeren. Ik roep Vooruit op om samen een lans te breken voor een sterke openbare ouderenzorg die een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor onze ouderen garandeert.”