Skip to content

Verplicht tewerkgestelde krijgt 4,5 euro minder per uur dan straatveger van de stad

Verplicht tewerkgestelde krijgt 4,5 euro minder per uur dan straatveger van de stad

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) voert de verplichte gemeenschapsdienst in voor personen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn. Ze worden ingezet bij de loketten, de groendienst en het ophalen van zwerfvuil. PVDA vergeleek de twee statuten: iemand die via verplichte gemeenschapsdienst zwerfvuil moet oprapen en een betaalde straatveger van de stad. Gemeenteraadslid Lise Vandecasteele is onthutst: “4,5 euro per uur verdient een zogenaamde ‘gemeenschapsdiener’ gemiddeld minder dan de werknemer met het laagste loon van de stad. Dat is één derde minder. Een ‘gemeenschapsdiener’ heeft enkel recht op een premie van 1,3 euro per gewerkt uur bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Hij heeft geen recht op maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie, tussenkomst in woon-werk-verkeer, hospitalisatieverzekering... Dit is een onwaardig werkstatuut en ruikt naar dwangarbeid. Het zal op termijn ook de loonvoorwaarden van de eigen stadsmedewerkers onder druk zetten.”

De PVDA berekende de netto inkomsten van een persoon met 2 kinderen die 64u per maand verplicht tewerkgesteld wordt via gemeenschapsdienst en een straatveger, (polyvalent medewerker niveau E1) van de stad die voltijds werkt. Ze kwam tot de onthutsende vaststelling.

 

‘gemeenschapsdiener’ 2/5

polyvalent medewerker (E1) 5/5

Gemiddeld netto-inkomen per uur

8,16 euro

12,74 euro

Gemiddeld netto-inkomen per maand

1213,9 euro = gemiddeld werkloosheidsbedrag 1130,70 + (1,3 euro x 64 uur)

2.097,38 euro

maaltijdcheques

nee

8 euro per dag

vakantiegeld

nee

1.185,34 euro

eindejaarspremie

nee

1.215,92 euro

functioneringstoelage

nee

2 % bruto jaarloon

woon-werk-verkeer

nee

ja

hospitalisatieverzekering

nee

ja

dagen betaald verlof

nee

35

Vandecasteele is verbouwereerd. “De stad wil een groep van 111 ‘gemeenschapsdieners’ verplicht tewerkstellen in haar organisatie. Naast een straatveger van de stad zal er een ‘gemeenschapsdiener’ komen die dezelfde job doet voor een fractie van het geld. Waarom zal de stad nog eigen straatvegers houden als ze gratis werkkrachten kan tewerkstellen via de gemeenschapsdienst? Het is onbegrijpelijk dat Vooruit in het Vlaams parlement tegen deze maatregel is en het in Antwerpen zelf uitvoert."