Skip to content

Veiligheidsmaatregelen ja, extra GAS-boetes neen

Veiligheidsmaatregelen ja, extra GAS-boetes neen

Op 14 april vond er een digitale gemeenteraad plaats met slechts één punt op de agenda, het invoeren van een tijdelijk politiereglement. Dit reglement staat toe om GAS-boetes uit te schrijven aan winkeleigenaars die ondanks verbod toch openen en aan mensen die het samenscholingsverbod of het verbod van niet-essentiële verplaatsingen naast zich neerleggen. De PVDA onthield zich op dit agendapunt. We zijn absoluut voor het naleven van deze veiligheidsmaatregelen maar niet met GAS-boetes.

De verspreiding van het coronavirus tegengaan is momenteel de hoofdopdracht voor de hele samenleving. De PVDA zet zich daar volledig achter. Zo doen we met onze dokters en verpleegkundigen van Geneeskunde voor het Volk wat we kunnen op het terrein en stellen we onze mensen, onze expertise én ons materiaal ter beschikking aan andere organisaties. Denk maar aan het leveren van mondmaskers aan sociale organisaties en het testen van woonzorgcentra.

We zien dat er verschillende positieve initiatieven bestaan om de bevolking zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van het coronavirus. Denk maar aan de meertalige posters met preventieve maatregelen van het agentschap inburgering en integratie. Die informatie en continue motivering is absoluut noodzakelijk, want het is niet eenvoudig om je aan de veiligheidsvoorschriften te houden, zeker wanneer je kleinbehuisd woont of geen tuin hebt.

Natuurlijk volstaat informeren en motiveren niet en moet er voor hardleerse overtreders ook gesanctioneerd worden. Met de PVDA vinden we het belangrijk dat deze taak in handen van de politie blijft en dat er één duidelijke procedure is. Momenteel verloopt dat via een proces verbaal dat wordt opgesteld door de politie. Het pv gaat naar het parket en die stelt op haar beurt een minnelijke schikking voor. Op deze manier heeft het voorlopig goed gewerkt.

Het tijdelijk politiereglement voert nu een tweede procedure in, namelijk die van de GAS-boete, de gemeentelijke administratieve sanctie. Een politieman mag nu kiezen voor een minnelijke schikking of een GAS-boete. Met de PVDA blijven we van mening dat dit geen goede weg is. Ten eerste bestaat de mogelijkheid tot willekeur. Voor eenzelfde misdrijf kan je ofwel een GAS-boete, ofwel een minnelijke schikking krijgen, dat hangt af van welke politieman of -vrouw die je tegenover je krijgt. Ten tweede respecteert de GAS-wetgeving de scheiding der machten niet. De lokale overheid is zowel uitvoerende partij als rechter. De inkomsten van de GAS-boetes komen direct in de stadskassa terecht. 

De PVDA is absoluut voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen, maar niet met GAS-boetes. Daarom onthield de PVDA-fractie zich.

In plaats van het bestraffend arsenaal uit te breiden met GAS-boetes verwachten we van de burgemeester dat hij geen verwarring maakt, meer bepaald rond het bankzitten. Het Nationaal Crisiscentrum wil het zitten op een bankje in het park verbieden. Maar de N-VA-politicus Bart De Wever, plaatste afgelopen weekend een betaalde advertentie op sociale media met een foto van zichzelf op een bankje met de boodschap dat je daarvoor in Antwerpen niet beboet wordt. Zo maak je nodeloos de zaken onduidelijk.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data