Skip to content

Tweede poging privatisering Zorgbedrijf afgewend

Tweede poging privatisering Zorgbedrijf afgewend

Een eerste poging van het Antwerps Stadsbestuur in mei 2021 om het Zorgbedrijf te privatiseren werd teruggefloten. Een jaar later ondernam het een nieuwe poging, maar ook die belandde in de prullenbak na een klacht van de PVDA en een negatief advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Lise Vandecasteele beet zich als een bitbull in het dossier en laat het niet meer los. Zowel in de Antwerpse Gemeenteraad als in het Vlaams Parlement. “Hoeveel pogingen hadden jullie zo in gedachten?”, vroeg ze zich op de gemeenteraad van september af. En ze riep het hele stadsbestuur op om te stoppen met alle energie in die privatisering van zorg te steken, en te focussen op de echte problemen.

3 maal gebuisd

“Dit stadsbestuur - inclusief Vooruit -wil kost wat kost de ouderenzorg, het Zorgbedrijf, privatiseren maar wordt opnieuw teruggefloten. Een eerste voorstel belandde afgelopen jaar in de prullenbak omdat het onwettelijk was, en nu gebeurt net hetzelfde. Een gloednieuw plan B voor de privatisering blijkt opnieuw onwettelijk. Er is geen enkele decretale grond voor wat u van plan bent met het personeel. En dat niet alleen, het financieel plan blijkt op drijfzand gebouwd. Daarnaast hebben jullie de rechten van de raadsleden geschonden door ons slecht in te lichten. U bent driemaal gebuisd”, zo stak Lise van wal.

Focus op de echte problemen

“De vraag is of er deze keer wél lessen getrokken zullen worden. Want wat zal dit stadsbestuur nu doen? Gaat men gewoon terug naar de tekentafel, en het nog eens proberen? En derde keer een slecht plan indienen? Hoeveel pogingen hadden jullie zo in gedachten? Ik zou het hele stadsbestuur willen oproepen te stoppen met alle energie in die privatisering van zorg te steken, en te focussen u op de echte problemen. Want die zijn er genoeg”, vervolgde Vandecasteele. Het Zorgbedrijf kampt met grote personeelstekorten. Poetspersoneel getuigde dat ze niet kunnen poetsen omdat … ze mee moeten helpen om de mensen te wassen. Ondertussen blijven ook twee woonzorgcentra, Lozanahof en De Pelikaan onder verhoogd toezicht. De bewoners van de serviceflats klagen dat de dienstverlening achteruit blijft gaan, terwijl de huur stijgt. Daarnaast blijven er ook ernstige financiële problemen bij het Zorgbedrijf. Op de laatste Algemene Vergadering bleek dat de schuld van het Zorgbedrijf sneller toeneemt dan voorzien. Vanaf 2024 zal het werkkapitaal ontoereikend zijn om de lonen van het personeel en de facturen van de leveranciers te betalen. Er zijn gerichte investeringen nodig om deze problemen op te lossen. “Me dunkt dat dit stadsbestuur daar alle energie in zou moeten steken in plaats van blindelings verder te gaan op het pad van de privatisering”, sneerde Lise.

De steeds terugkerende drogreden

We kennen ondertussen het antwoord van Schepen Van Doesburg (N-VA). Ze herhaalt steeds opnieuw de noodzaak van een ‘level playing field’. Er is inderdaad een ongelijk fiscaal speelveld tussen openbare en private zorginstellingen. En daarom zou het Zorgbedrijf dus best ook een private vzw worden. Om met de anderen te kunnen concurreren. Jammer genoeg is dat zo beslist en doorgevoerd door N-VA minister Van Overtvelt in 2016. In plaats van alle openbare zorg te privatiseren, zou Van Doesburg beter naar haar minister stappen om die discriminerende maatregel terug te schroeven op Federaal niveau.

Antwerpse Vooruit helemaal mee in neoliberale beleid

Eén ding maken deze privatiseringsplannen heel duidelijk: in een bestuur van N-VA en Vooruit, gaat Vooruit plat op de buik voor het ideologisch discours van N-VA. In Oostende en in het Vlaams Parlement spreekt Vooruit zich duidelijk uit tegen de privatisering van zorg. Volkomen terecht, want keer op keer zorgt privatiseren voor hogere prijzen en een achteruitgang van de dienstverlening. Bovendien zet het de deur open naar commerciële spelers in onze publieke zorg, hoe langer hoe meer onder de dekmantel van een vzw-structuur. Maar in Antwerpen wordt braaf de privatiseringslogica van de N-VA gevolgd. “Het is ronduit pijnlijk om vast te stellen dat Vooruit in Antwerpen de partner in crime is voor het neoliberale beleid van N-VA en Open VLD”, zei Lise.

Het verzet zal doorgaan!

Schepen Van Doesburg (N-VA) verzekerde dat er geen koerswijziging komt. Trouw aan het Bestuursakkoord, zal ze verder gaan met de nodige herstructurering om het Zorgbedrijf future proof te maken en de betaalbaarheid te verzekeren. Ze voegde eraan toe te beseffen dat de tegenstanders het verzet tegen haar plannen niet zullen staken. “Dat klopt helemaal”, antwoordde Lise, “we gaan het verzet zeker niet staken. De zorg van de toekomst is een openbare zorg, die betaalbaar is voor de mensen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt uw plan met de grond gelijk. Het is net het omgekeerde van het future proof maken van de zorg. Het wordt het failliet van de zorg. Wees gerust, het verzet zal zijn werk doen en zal de plannen tegenhouden”, beloofde ze.