Skip to content

Twee stellingen over Kaouakibi-gate lijnrecht tegenover elkaar op de Antwerpse gemeenteraad

Twee stellingen over Kaouakibi-gate lijnrecht tegenover elkaar op de Antwerpse gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 april 2021 ondervroeg Peter Mertens burgemeester De Wever over de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur in de zaak El Kauoakibi. Bekijk en lees hier zijn tussenkomst.

Bekijk deze video

Beste gemeenteraadsleden, vanavond staan er twee stellingen lijnrecht tegen over elkaar.

De ene stelling zegt dat de stad is ‘opgelicht’ door een ‘meesteroplichter’, mevrouw El Kaouakibi. Zij slaagt daar in waar zelfs de meest doorwinterde criminelen niet in slagen: de stad jaren aan een stuk oplichten, zonder medeplichtigheid van het stadsbestuur, en zonder enige politieke verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Neen, de stad stond erbij en keek ernaar, als arm slachtoffer van een geniale oplichtster uit Boom. En daarom moet de stad zich nu burgerlijke partij stellen in het strafrechterlijk onderzoek tegen de meesteroplichter uit Boom. Iedereen naïef, niemand verantwoordelijk, dat is de eerste stelling.

De andere stelling zegt dat het College van Burgemeester en Schepenen op 19 oktober 2018 een beslissing heeft genomen om 1,2 miljoen euro extra toe te kennen aan Let’s Go Urban, en dat er twee heel rare dingen zijn met die beslissing. Ten eerste: er is géén collegebesluit van die beslissing. De beslissing wordt weggemoffeld in een lijntje op bladzijde 105 van boek 3 van de budgetopmaak. En ten tweede: die 1,2 miljoen euro is door geen enkele stadsdienst gecontroleerd op nut of marktconformiteit. De dienst Vastgoed heeft dat bedrag niét nagezien, in tegenstelling tot de vorige bedragen. De vraag is dus waarom? Waarom kent het College van Burgemeester en Schepenen 1,2 miljoen euro goed aan Let’s Go Urban, na een persoonlijke brief van Sihame El Kaouakibi aan de burgemeester? Waarom is daar geen collegebesluit van? Waarom is dat bedrag niet nagekeken door de dienst Vastgoed of andere diensten?

In de ene stelling heeft het stadsbestuur geen politieke verantwoordelijkheid. In de andere stelling is het nodig dat we de precieze politieke verantwoordelijkheid van het stadsbestuur uitklaren.
We gaan de hele avond verklaringen horen die deze twee standpunten proberen onder te sneeuwen.

We gaan horen dat de zogenaamde ‘primeur’ van de brief van Sihame El Kaouakibi van 8 juni 2018 aan burgemeester De Wever eigenlijk helemaal geen primeur is, dat dat allemaal al lang geweten is, en dat de kranten maar eens degelijke onderzoeksjournalistiek moeten doen; en men zal zwijgen over het feit dat men geen enkele verwijzing naar die brief op papier heeft gezet, noch op het College van Burgemeester en Schepenen van 19 oktober 2018, noch op de gemeenteraad van 26 december 2018.

We gaan horen dat de burgemeester tal van brieven krijgt, dat we zelfs niet willen weten hoevéél brieven de burgemeester wel krijgt, daar allemaal niets abnormaal aan is, en men zal zwijgen over het feit dat schepen Ait Daoud mevrouw El Kaouakibi zelf heeft doorgewezen naar de burgemeester.

We gaan horen dat het heel normaal is dat er geen collegebesluiten zijn, en dat er niet voor alles een besluit genomen is, dat het nogal een spel zou zijn om voor alles een besluit te maken; en men zal zwijgen over het feit dat op het CBS doorgaans rond elke serieuze investering een collegebesluit, van de aankoop van camera’s tot de investering in crèches.

We gaan horen dat de hele gemeenteraad bepaalde betoelagingen heeft meegestemd, en dat iedereen verantwoordelijk is; en men zal zwijgen over het feit dat die betoelagingen vastgeklonken zijn in pakketten waar ook de Chiro, de KSA, KRAS jeugdwerk en vele anderen vervat zitten, zodat je niet anders kan dan het geheel van het jeugdwerk ondersteunen.
We gaan horen dat de budgetverschuiving om einde 2018 vervroegd een aantal budgetten van 2019 op te nemen is goedgekeurd; en men zal verzwijgen dat het om een verschuiving gaat van gelden die al waren toegekend met tegenstem van de PVDA.

We gaan horen dat er eigenlijk ‘niets nieuws’ is, en als er al iets nieuw zou zijn, dat het dan aan het gerecht is om te onderzoeken, en dat de stad zich daarom burgerlijke partij heeft gesteld in het strafrechterlijk onderzoek; en men zal zwijgen over de plicht van élk gemeenteraadslid om de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen kritisch te bekijken en de meerderheid daarover aan de tand te voelen, ook van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 oktober 2018.

En al die hoeveelheid van opinies en gegevens zal dienen om de essentie onder te sneeuwen en de feiten te doen vergeten.

En die feiten zijn ontnuchterend. Ik overloop de vijf belangrijkste feiten nog eens samen met jullie.

Ten eerste. Mevrouw El Kaouakibi krijgt 1,9 miljoen euro om de stadsfeestzaal op het Kiel te verbouwen. Dat is al bijzonder. Dat een dansclub met 5 personen die job krijgt, om een stadsfeestzaal te renoveren, want het is een job die de stad met AG Vespa perfect zelf kan doen. Maar goed, het investeringsbedrag van 1,9 miljoen euro wordt gecontroleerd en 'marktconform' verklaard door de dienst Vastgoed.


Ten tweede. In 2018 contacteert mevrouw El Kaouakibi het kabinet van Ait Daouad (N-VA, jeugd) voor meer geld. Wat zegt mevrouw El Kaouakibi over dat overleg in haar brief? Ik citeer: “We hebben overleg gehad met het kabinet en de jeugddienst. We hebben na overleg begrepen dat aan het einde van het legislatuur moeilijk is om extra budget te vinden en uw hulp zal nodig zijn.” Uw hulp, dat is dus de hulp van mijnheer de burgemeester. Met andere woorden: schepen Ait Daoud stuurt mevrouw El Kaoaukibi door naar burgemeester De Wever.

Ten derde. Op aanraden van het kabinet Ait Daoud schrijft mevrouw El Kaouakibi een brief aan De Wever om 1,6 miljoen euro extra te krijgen voor LGU, bovenop de 1,9 miljoen die al toegekend was.
Ten vierde. Na die brief kent het stadsbestuur 1,2 miljoen euro extra toe aan LGU. Die beslissing wordt genomen door het College van Burgemeester en Schepenen op 19 oktober 2018, zonder nazicht of controle van de dienst Vastgoed. Men weet dus eigenlijk niet of die 1,2 miljoen euro extra wel nodig is, en wel marktconform is.

Ten vijfde. Vervolgens moffelt het College van Burgemeester en Schepenen de beslissing weg. Men maakt er géén apart collegebesluit over. Men motiveert het niet. Geen letter. Neen, men zet het in een tabel op blz 105 (van de 156) van deel III (van de IV delen) van de budgetwijziging voor 2019. Een lijntje in een tabel op het einde van het derde boek, een lijntje van 1,2 miljoen euro, zonder enige motivatie.
Dat zijn vijf feiten die heel veel vragen oproepen. Vragen over de vergadering van het College van Schepenen en Burgemeester van 19 oktober 2018. Vragen over het waarom dat budget zo gemakkelijk is goedgekeurd, zonder controle, en vervolgens is weggemoffeld.

Ik heb hier een brief van iemand die jaren geleden subsidie moest aanvragen voor Germinal Beerschot bij ‘Antwerpen Sportstad’. Die schrijft dat elke euro grondig werd gecontroleerd en dat alle elftallen, van de jongsten tot de eerste ploeg, in ruil de letter A op hun truitje moesten dragen. En dan zegt hij: “na mijn voetbalhobby heb ik 5 jaar als vrijwilliger gewerkt in een organisatie van Bijzondere Jeugdzorg. Voor onze opendeurdag kregen wij een betoelaging van 500 euro. En, bij de afrekening werd daar 100 euro van afgetrokken, voor onze ontvangsten van koffie en soep. En dan hoor ik dat er miljoenen euro aan LGU werden toegekend, zonder deftige controle op de besteding.”

Voor de opendeurdag van een organisatie van Bijzondere Jeugdzorg wordt 100 euro van de 500 euro toelage teruggevraagd, wegens inkomsten van koffie en soep.

In september 2018, midden de verkiezingscampagne, loopt ene Kris Peeters een viswinkel in Borgerhout binnen. De burgemeester reageert daar bijzonder fel op. “Ik heb kaften vol informatie. Daarmee kunnen we optreden tegen tal van witwaswinkels in mijn stad, zoals een 40-tal telefoonwinkels, bepaalde crèches, en viswinkels, alleen moet je het natuurlijk wel willen zien.”
Deze stad vraagt 100 euro terug van een jongerenorganisatie, en beweert de boekhouding van elke viswinkel op de Turnhoutsebaan te kennen, maar wij moeten wel geloven dat er op 19 oktober 2018 1,2 miljoen euro is goedgekeurd door het CBS, zonder collegebesluit, en zonder gemotiveerd verslag en goedkeuring van de dienst Vastgoed?

Wat heeft het CBS diezelfde maand oktober 2018 nog goedgekeurd? Heel veel zaken. Telkens met een gemotiveerd Collegebesluit. Ik neem er één uit: de “Toelage voor geluidsbeperkende of geluidkwaliteitsverbeterende maatregelen zelfstandige kinderdagverblijven”

Drie bladzijden motivatie om een investering van 7.200 euro goed te keuren. Ik lees voor: “Het Babypaleis beschikt over 36 opvangplaatsen en kan in aanmerking komen voor een toelage van 7.200 euro. Het Babypaleis diende officiële facturen met betalingsbewijzen en kassabonnen ter waarde van 9.293,82 euro in. Het Babypaleis komt in aanmerking voor de maximumbetoelaging van 7.200 euro.”
7.200 euro voor geluidsbeperkende schermen voor het Babypaleis in Wilrijk worden wel gemotiveerd, maar een som ter waarde van 166 verschillende Babypaleizen in heel de stad, met name 1,2 miljoen euro worden niet gemotiveerd.

De grote vraag is dus waarom?

Waarom moffelt men die extra betoelaging van 1,2 miljoen euro weg?
Waarom is er geen collegebesluit voor die 1,2 miljoen euro?
Waarom is er geen enkele dienst die de 1,2 miljoen euro extra heeft gecontroleerd?

Dat zijn drie vragen die niet verwijzen naar ‘iedereen’, die niet verwijzen naar ‘heel de gemeenteraad’, die niet verwijzen naar ‘de administratie’ of een of andere ‘verbindingsofficier’. Het zijn drie vragen die alle drie wijzen naar het College van Burgemeester en Schepenen, en naar de burgemeester zelf.

De ene stelling beweert dat we hier allemaal opgelicht zijn als onschuldige schapen. De ander stelling zegt dat er hier politieke verantwoordelijkheid is van het College van Burgemeester en Schepenen, en dat het college op drie essentiële elementen weigert te antwoorden.