Skip to content

Tien jaar N-VA-bestuur zorgt voor dieptepunt sociaal wonen

Tien jaar N-VA-bestuur zorgt voor dieptepunt sociaal wonen

Vorig jaar werden in Antwerpen 317 sociale woningen minder verhuurd dan het jaar ervoor, de grootste daling in 10 jaar. “De woningmarkt staat in brand, de verkoops- en huurprijzen swingen de pan uit. En wat doet de stad? In plaats van het aantal sociale woningen op te trekken daalt het aantal woningen. We zien nu het resultaat van tien jaar N-VA-bestuur. Wij vragen dat de stad en de Vlaamse regering op korte termijn investeert in meer en degelijke sociale huurwoningen, 9% in elk district is echt een minimum”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt elk jaar de cijfers van het aantal sociale huurwoningen bekend. Had de stad Antwerpen in 2012 nog 22.326 woningen, dan zijn dat er nu nog maar 21.847. “De N-VA levert nu tien jaar de schepen van Wonen met respectievelijk Liesbeth Homans, Fons Duchateau en Els Van Doesburg. Het resultaat is dat het aantal sociale woningen in Antwerpen op een dieptepunt zit”, zegt Branders.

De cijfers zijn het slechtste voor de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven. “Dat is heel pijnlijk, want dat is net de maatschappij die 100% eigendom is van de stad Antwerpen. Schepen Van Doesburg is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Woonhaven. Daar zou ze echt het verschil kunnen maken, maar dat doet ze dus niet”, weet Branders

Voor Branders is de reden hiervoor duidelijk. “Het is een ideologische keuze van de N-VA. Die partij wil geen ambitieuze doelstellingen voor sociale woningen. Ze ziet sociaal wonen als een tijdelijke noodoplossing, niet als een garantie op duurzame en betaalbare huisvesting. De wachtlijst voor het aantal sociale woningen stijgt elk jaar. Honderdduizend Antwerpenaren wonen in een huurwoning die niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Ondertussen gaan de mooiste stukken van Antwerpen naar projectontwikkelaars die er onbetaalbare appartementen op zetten. De vrije markt lost ons woonprobleem niet op, die doet enkel de prijzen verder toenemen”, zegt Branders.

De PVDA ondersteunt de oproep van de middenveldorganisaties zoals het Vlaams Huurplatform, Netwerk tegen Armoede en de vakbonden die zich verenigden in De Woonzaak. “Zij spanden een rechtszaak aan tegen de Vlaamse overheid omdat die onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om het universeel recht op wonen te verwezenlijken. Concreet vragen wij van de stad Antwerpen en Vlaanderen dat er op korte termijn in Antwerpen minsten 9% sociale huisvesting moet komen in elk district. Een groot district als Deurne kent maar 5% sociale woningen, dat is veel te weinig.”

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data