Skip to content

Thuisdiensten Zorgbedrijf Antwerpen krijgen onvoldoende bescherming

Thuisdiensten Zorgbedrijf Antwerpen krijgen onvoldoende bescherming

Wie in de thuiszorg en thuishulp werkt komt vooral met mensen in contact die al kwetsbaar zijn. Mie Branders, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en gemeenteraadslid voor PVDA, stelt vraagtekens bij het beleid van Zorgbedrijf Antwerpen. “In tijden van Corona-crisis stellen we vast dat uitgerekend die zorgverleners die aan huis moeten gaan enerzijds onvoldoende beschermd worden en anderzijds onvoldoende bescherming kunnen bieden aan hun patiënten”, zegt Mie Branders."De mensen in de vuurlinie verdienen meer respect."

Hulpverleners krijgen enkel mondmaskers bij vermoeden van besmetting

Wie in de thuiszorg en thuishulp werkt komt vooral met mensen in contact die al kwetsbaar zijn: ouderen, pas bevallen moeders, mensen die uitzieken na een operatie of in behandeling zijn voor kanker. Mie Branders kon een mail inkijken waarin het Zorgbedrijf haar medewerkers informeert over het te volgen beleid. De centrale richtlijn is dat een mondmasker enkel mag gebruikt worden bij een klant met vermoeden van besmetting. Een nieuw mondmasker kan pas opgehaald worden aan het onthaal van een dienstencentrum, als er een mogelijk besmette klant is gemeld bij de dienst.

“Dit is niet verantwoord”, zegt Mie Branders, “De thuiszorgers en -hulpen zijn echt ongerust. Ze hebben het gehad om onbeschermd te gaan werken. We rekenen op Zorgbedrijf Antwerpen om voldoende van die zo noodzakelijke beschermingsmaterialen te voorzien.”

“Bovendien krijgen de mensen twee keer overbodig werk. Ten eerste moeten ze zelf doorgeven aan hun oversten welke mensen vermoedelijk besmet zijn, terwijl dat hun taak niet is. Ten tweede moeten ze extra kilometers afleggen voor elk nieuw mondmasker. Wie bedenkt zoiets? Iedereen moet gewoon voldoende bescherming krijgen om de ganse dag door te komen, zowel mondmaskers, handschoenen, handgel als schorten.”

Er zijn teveel contacten per zorgverlener

Om de verspreiding van het virus te verhinderen is het belangrijk dat het aantal contacten per zorgverlener daalt. Dat is de reden waarom we als huisarts bijvoorbeeld telefonische raadplegingen doen. “In de thuiszorg en thuishulp zullen we een omgekeerd evolutie zien”, weet Mie Branders. “Door het wegvallen van collega’s door ziekte stijgt het aantal contacten. Bijgevolg stijgt ook het risico op besmetting en overdracht van het virus van het ene op het andere huishouden. We vragen aan het Zorgbedrijf en andere thuiszorgbedrijven, dat ze de uurroosters reorganiseren, zodat het aantal contacten per zorgverlener zakt in plaats van stijgt.”

“Daar waar het kan moet poetsen uitgesteld worden. Hulp bij het wassen kan misschien minder frequent bij sommigen. Hulp bij koken kan vervangen worden door warme maaltijd-bezorging aan huis. Zo zullen de werknemers langer aan het werk kunnen blijven, met minder risico op besmetting, zowel voor henzelf als de mensen. We gaan ze nog hard nodig hebben”, stelt Mie Branders. "Daarbij zou het Zorgbedrijf alles uit de kast moeten halen in de aanpak van eenzaamheid. Bied alternatieven bij een vermindering van fysiek contact."

Zorgbedrijf Antwerpen propageert het opnemen van verlof

Indien een cliënt plots wegvalt dan stelt Zorgbedrijf Antwerpen aan zijn thuishulp en -zorg voor verlof op te nemen. “Dat is niet serieus. De mensen in de vuurlinie verdienen meer respect", zegt Mie Branders. “Ze gaan hun verlof nog nodig hebben om te kunnen uitrusten eenmaal we door deze corona-crisis zijn.”

Perscontact: Mie Branders