Skip to content

SuperSaturday - Hoboken

SuperSaturday - Hoboken

Hou in je nieuwe agenda voor 2018 een gaatje vrij op zaterdag 13 januari. Die dag willen we met ganse afdeling PVDA-Hoboken een grote slag organiseren met De Grote Bevraging. Momenteel hebben we reeds zo’n 1.100 bevragingen verzameld = 1.100 ideeën en 1.100 beoordelingen van onze eisen. Goed bezig! Ons streefdoel blijft 1.500 tegen 31 januari. Nog 400 te gaan dus.

We willen je vragen om je hiervoor vrij te maken. We gaan op stap, we telefoneren naar leden, we gaan digitaal De Grote Bevraging promoten enz. Ook moet er koffie en soep voorzien worden, lijstjes afgedrukt, ... Voor elk wat wils dus. De precieze indeling van de voormiddag en namiddag volgt nog.