Skip to content

Steun aan Peter Spruyt in proces tegen ontslag door stad Mortsel na herhaalde asbestvaststelling

Steun aan Peter Spruyt in proces tegen ontslag door stad Mortsel na herhaalde asbestvaststelling
Woensdag 29 mei wordt de rechtszaak gepleit van Peter Spruyt tegen Stad Mortsel. Peter, gemeentearbeider en vakbondsafgevaardigde, werd in september 2017 na een zoveelste vaststelling van asbest in één van de hangars van Fort 4 op staande voet ontslagen door het stadsbestuur van Mortsel (met N-VA, SP.a, CD&V). Meer info.
Het ontslag om dringende reden van een personeelsafgevaardigde in deze zaak van volksgezondheid mag niet passeren. Iedereen die hem wil steunen is dus welkom op 29 mei om 14u00 aan de ingang van het Justitiepaleis, Bolivarplaats 20/5. De zitting start om 14u30 in de Arbeidsrechtbank.