Skip to content

Acht genomineerden voor de Franken Teut 2017 prijs

Acht genomineerden voor de Franken Teut 2017 prijs

Met de Franken Teut prijs wil PVDA Antwerpen initiatieven en organisaties in de bloemetjes zetten, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven. Mensen die eigenlijk alle aandacht verdienen, omdat ze opkomen voor meer rechten, een rechtvaardige en gezonde samenleving, voor betere levensomstandigheden, voor een toegankelijke cultuur, ...

Niet minder dan acht genomineerden weerhielden we voor de Franken Teut 2017 prijs. Hieronder vind je een woordje uitleg bij elke genomineerde. De stemming is ondertussen afgesloten. De resultaten worden bekend gemaakt na de prijsuitreiking op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA op vrijdag 19 januari 2018 in het Zuiderpershuis. U bent hartelijk welkom!

De acht genomineerden voor de Franken Teut 2017 prijs zijn:

 • Vakbondsverzet tegen het ontslag van Melissa Cowpe door het Rode Kruis
  Melissa Cowpe werkte al 8 jaar met hart en ziel in het Opvangcentrum voor Asielzoekers op Antwerpen-Linkeroever. Haar syndicaal en sociaal engagement als werknemersafgevaardigde bleek een doorn in het oog van het Rode Kruis. De directie probeerde haar te ontslaan, maar twee rechtbanken oordeelden dat het ontslag niet gerechtvaardigd was. Collega-delegees en sympathisanten zorgden voor stevige steun tijdens de zittingen. Het Rode Kruis legde op 13 november de uitspraken naast zich neer en ging alsnog over tot ontslag. Met de steun van haar vakbond voert ze actie om haar eis tot reïntegratie hard te maken. Petitie: www.bbtk.org/steunmelissa
 • Kazerne Dossin, voor het levendig houden van de herinnering aan de Holocaust en andere oorlogsmisdaden
  Kazerne Dossin in Mechelen werd in 1942, precies 75 jaar geleden, ingericht als verzamel- en doorgangskamp voor Jodenvervolging. Vandaag is op dezelfde plaats een museum en documentatiecentrum met als doel de herinnering aan de oorlogsgruwel levendig te houden. Dit jaar stond heel de discussie rond de herinnering aan de collaboratie opnieuw centraal, onder andere rond straatnamen die nog steeds genoemd zijn naar bekende collaborateurs. Kazerne dossin kijkt het oorlogsverleden recht in de ogen en spreekt zich duidelijk uit tegen racisme en mensenrechtenschendingen. www.kazernedossin.eu
 • Vrienden, klasgenoten en teamleden van Groenenhoek Sport voor hun steun aan Eugene
  De 18-jarige Eugene Djanghmah woont al tien jaar in Antwerpen. Maar nu dreigt hij ons land te worden uitgezet omdat hij geen papieren heeft. De politie arresteerde Eugene op een fuif (in het weekend van 4 november) en bracht hem naar het Gesloten Centrum in Vottem. Tot grote bezorgdheid van iedereen die de jongen kent. Vrienden bundelden de krachten om z'n uitzetting naar Ghana te voorkomen. "You'll never walk alone" klonk het op 10 november op het Theaterplein uit de mond van honderden jongeren. De acties hebben er voor gezorgd dat Eugene hier nu nog verblijft, maar de definitieve uitspraak moet nog volgen. www.facebook.com/eugeneverdientteblijven
 • Het Gevolg en hun sociaal geëngageerd theater
  Theatergezelschap Het Gevolg uit Turnhout staat bekend voor zijn sociaal geëngageerde projecten. Theatermaker Stefan Perceval werkt met mensen in armoede, met vluchtelingen of met mensen met een beperking. Maar deze lente kreeg Het Gevolg plots heel slecht nieuws: door stabiliteitsproblemen aan de achtergevel moest de theaterzaal met onmiddellijke ingang sluiten. Maar opgeven, dat staat niet in het woordenboek van Stefan Perceval en van de mensen van Het Gevolg. Ze startten meteen een grote 'Steunpilarenactie'. Een crowdfunding voor herstelling van de theaterzaal. Begin september organiseerden de vrijwilligers van Het Gevolg een steunweekend dat in één klap 32.000 euro opbracht. En dus gaat Het Gevolg door met haar sociaal geëngageerd theater. www.hetgevolg.be
 • Critical Mass Antwerpen voor hun maandelijkse fietsoptocht in Antwerpen
  De Critical Mass Antwerpen wordt elke laatste vrijdag van de maand georganiseerd. De editie van vrijdagavond 27 oktober brak alle records: 2.000 activisten namen deel. De massale opkomst had alles te maken met de drie dodelijke fietsongevallen die toen in twee weken tijd vielen. De organisatoren van Critical Mass Antwerpen riepen op om dringend werk te maken van meer fietsveiligheid in de stad. 'We sturen vandaag een sterk signaal naar het stadsbestuur: maak dringend werk van maatregelen die de veiligheid van zwakke weggebruikers verhogen. Niet volgend jaar, na de verkiezingen. Nu!' www.facebook.com/criticalmassantwerpen
 • City Pirates, een voetbalploeg als geen ander
  City Pirates is geen gewone voetbalploeg. Hun doel: kinderen via voetbal competenties aanleren met oog voor respect, gelijkwaardigheid en engagement. Vriendjes worden gemaakt zonder onderscheid in afkomst en kleur. De club telt maar liefst 1000 jeugdspelers met meer dan 80 verschillende nationaliteiten. Vanuit de passie voor voetbal werk je aan je toekomst. “Eerst huiswerk maken dan pas voetbal” is een gulden regel bij de piraten. Daarnaast heeft de club een groot sociaal engagement met huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding en zelfs bezoeken aan bejaardentehuizen. www.citypirates.be
 • Actiecomité red de bomen van de Charlottalei
  Wanneer het Antwerps districtsbestuur beslist om 54 majestueuze kastanjebomen te kappen voor de heraanleg van de Charlottalei, komen de buurtbewoners in beweging. Zij willen de bomen de bescherming terug bieden die zij jarenlang hadden genoten. Bescherming tegen fijnstof, tegen het verkeerslawaai en tegen hitte in de zomer. De bomen maakten het leven in een drukke buurt aangenaam. Een petitie, een reuzenpicknick, een kortgeding, een stille wake, een alternatief plan voor heraanleg… Met al die initiatieven trachten de buurtbewoners het bestuur op andere gedachten te brengen. Ze slaagden er niet in om de bomen te behouden maar brachten een golf van solidariteit op gang en maakten heel duidelijk dat het lichtzinnig bomenkappen in Antwerpen moet stoppen.

 • Behoud Zwembad Arena
  De 'Nachtvlinders', oudervereniging van basisschool de Vlindertuin in Borgerhout, bundelde de krachten met andere scholen om het Arena Zwembad in Deurne van de sloop te redden. Ze schreven een goed onderbouwd dossier over het tekort aan zwemwater voor schoolkinderen in Antwerpen. Een tekort dat alleen maar zal groeien met de geplande sluitingen van Arena en het zwembad in Wijnegem. Naast dit inhoudelijke weerwerk zetten deze ouders ook concreet verzet in gang. Ze voerden actie op de Arenaweide, hingen honderden kindertekeningen op aan de buitenmuren van het zwembad, en verzamelden met een petitie 1300 handtekeningen. Met die handtekeningen trokken ze naar het stadsbestuur, maar dat heeft voorlopig geen oren naar de brede steun voor het zwembad. www.facebook.com/groups/347919722256331

[Foto's bovenaan: overhandiging van de Franken Teut 2016 prijs aan Skiclub Zondal en SWAN]