Skip to content

Stel de Kielsevest open voor de buurt

Stel de Kielsevest open voor de buurt

Het stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) zal toch geen brandweerkazerne met kantoortoren bouwen op de Kielsevest, een terrein naast de parking op de Desguinlei. Een klinkende overwinning voor de buurtbewoners, die hard gevochten hebben om een stukje open ruimte te behouden. Maar een blamage voor het schepencollege dat de bomen liet rooien en het historisch erfgoed sloopte. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders was hard voor het stadsbestuur in de gemeenteraad van maart. Dit debacle kost de belastingbetaler twee miljoen euro. Mie Branders vroeg om rekening te houden met de wensen van de buurtbewoners en de hekken weg te halen zodat men nu kan genieten van de open ruimte. Lees hier haar tussenkomst en het antwoord van de schepen.

Het een na andere vastgoedproject sneuvelt

Schepen, 

Het begint echt een beetje gênant te worden. Dossier na dossier levert u – en bijgevolg ook het hele schepencollege - met de voet vooruit en vooral de ogen en oren dicht een omgevingsvergunning af en nadien moet u terugkrabbelen.

De toren aan de Zwaantjes was een slecht plan. Het was een veel te zware bebouwing op een veel te drukke plaats. Er was geen visie over het al bestaande verkeersinfarct daar. Er waren grote problemen met de waterhuishouding. De buren brachten al die argumenten voor u bijeen in hun vrije tijd, zonder een batterij kabinetsmedewerkers en experts. Maar u bleef doof en blind voor hun argumenten, er moest en zou gebouwd worden. Niet dus, want het project ging uiteindelijk niet door.

De grote Maritieme Campus Antwerpen zou een glazen gebouw worden met zes torens tot 70 meter hoog, een parking voor 700 parkeerplaatsen, geen aansluiting voor het openbaar vervoer, bijna volledig omsloten door de Hobokense Polder. De vrijwilligers steken hun vrije tijd in natuurgebied, waar de mensen in coronatijden goed gebruik hebben kunnen van maken. Diezelfde vrijwilligers maken een dossier op met tientallen argumenten waarom het geen goed idee is om die buildings op die plaats te zetten. Maar neen… het schepencollege keurt de vergunningen allemaal goed. Natuurpunt moet het geld dat ze normaal in natuurbehoud zouden steken aan advocaten uitgeven, want de stad luistert niet naar haar burgers. En dan komt het voortschrijdend inzicht en gaat de bouw niet door. `

De Kielsevest is het enige stukje groen dat er in die volgebouwde buurt aan de Brederodestraat nog is en waar de buren nog een beetje kunnen genieten bij schoon weer. Een klein rebels plekje met een klein zomerbarretje waar de stad geen euro aan moet uitgeven. ‘De Grote Verbinding’, zoals het stadsbestuur zich graag noemt, beslist om daar een brandweerkazerne op te zetten. Maar niet alleen een kazerne, de stad vindt het ook haar kerntaak om kantoren en commerciële ruimtes te bouwen, zo hoog mogelijk. Want de stad heeft een plan, helemaal op maat van de vastgoedmarkt. Er is nog veel bouwpotentieel aan de Desguinlei. En als de stad het voorbeeld geeft in de hoogte, dan kunnen de immo-vrienden later ook wat hogerop. De mensen aan de overkant komen voor de rest van hun dagen in de schaduw te zitten. De hele buurt reageert vol ongeloof en vraagt een overleg. Overleg in Antwerpen, dat kennen we ondertussen. Dat is met de u kenmerkende arrogantie, top-down zeggen dat er geen alternatief is, en dat alles al lang beslist is.

Blind, doof en vol van glorie

Mensen zoeken in hun vrije tijd mee naar alternatieve locaties, want ze begrijpen dat de huidige brandweerkazerne in de Paleisstraat niet meer voldoet aan de moderne normen. Ze zijn uiteraard niet tegen een nieuwe brandweerkazerne. Met de PVDA stelden we hier vanaf dag één vragen over het nut van kantoren in veranderde tijden, met veel meer thuiswerk. We stelden hier vanaf dag één de vraag of het nu wel nodig is dat een stad kantoren en commerciële ruimtes gaat bouwen. Er waren talloze tussenkomsten hier in de raad, 200 petities, tientallen bezwaarschriften vanuit de buurt. Dat is allemaal vrijwilligerswerk, voor u gedaan door de buren. Met alle argumenten rond wateroverlast inbegrepen, met getuigenissen over natte kelders. Er waren ludieke acties en betogingen met meer dan honderd deelnemers. En wat doet het stadsbestuur? Dat keurt blind en doof voor haar burgers, maar vol van haar eigen glorie, de vergunning goed. Op geen enkel moment stelt u het welzijn van uw burgers in vraag. Op geen enkel moment. 

Erfgoed en tegelwippen

Ik ga wel eens goed lachen met het debat dat gaat volgen over erfgoed, namelijk het vervangen van vier schilderijen in de traphal van de Arenberg. Als het jullie uitkomt in het woke-debat, dan is erfgoed belangrijk, maar als er erfgoed geruimd moet worden voor bouwprojecten is dat allemaal al veel minder. En ik ga ook eens lachen met het onthardingsproject van de stad. Iedereen moet meedoen aan het kampioenschap tegelwippen (*), maar de stad doet zelf niet mee. Het betonneren gaat dan voor op groen.

(* Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen is een campagne om de bodem te ontharden in het kader van wateroverlast en hittestress.  Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 loopt een wedstrijd, waaraan burgers kunnen meedoen door tegels uit te breken in de voor-, achter- of geveltuin. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op om de meeste tegels te wippen.)

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

De belangrijkste vraag vandaag is: wat gaat er met die plek aan de Kielsevest gebeuren? Want het collegebesluit van 3 maart 2023 lezen we niet veel goeds. “Het perceel past in één van de stadsprojecten in het kader van Ringstad.” Ringstad, dus niet Ringland. “Die streeft naar levendige stedelijke randen langs de Singel. Een beperkt programma met enkel het kleine volume van een brandweerkazerne betreft een onderbenutting van het potentieel op deze plek.” Dat voorspelt echt niet veel goeds.

Vragen aan de schepen: 

  1. Op welk moment in de plannen voor een nieuwbouw op de Kielsevest heeft men “ontdekt” dat er nieuwe inzichten waren in de waterproblematiek?
  2. Nog voor er een omgevingsvergunning was, liet de stad de bomen al rooien en twee portierswoningen slopen. Hoe kijkt u nu terug op die voortvarendheid? 
  3. U hebt altijd verdedigd dat het project voor de kazerne moest samengaan met de bouw van vele lagen kantoren. Is de visie van het stadsbestuur veranderd post-corona, nu thuiswerk een grotere plaats krijgt? 
  4. Als nieuwe locatie wordt nu verwezen naar de gebouwen van Digipolis. Een goede keuze, denken wij. Er werd ook al gesuggereerd dat op die plaats een daklozenopvang zou komen. Hoe concreet zijn al die plannen op dit ogenblik? 
  5. Hoe lang kan de brandweer nog in de huidige kazerne blijven en moeten daarvoor opnieuw extra kosten gemaakt worden? We lazen al in het collegebesluit van 17/2/23 dat er voor 411.049 renovatiewerken werden goedgekeurd.
  6. Momenteel is het terrein stevig omheind en is het een aantrekkingsplaats voor stort en vuil. Bent u bereid om het zo snel mogelijk opnieuw open te stellen voor de buurt, zodat er in de zomer terug gebruik van kan gemaakt worden als publieke ruimte? 
  7. Bent u bereid om ook over de toekomstige bestemming op lange termijn maximale democratische inspraak te organiseren? 
  8. Wat heeft dit debacle in totaal gekost? Wij kwamen tot nu toe al uit op minstens 1,9 miljoen euro, dat over de balk werd gegooid.

Het antwoord van schepen De Ridder N-VA

Het afgelasten van de bouwplannen zou volgens de schepen te maken hebben met recent geactualiseerde waterkaarten, die niet alleen rekening houden met mogelijke overstromingen, maar ook met wateroverlast door hevige regenbuien. Door de verhuis van de werknemers van Digipolis naar Den Bell, kwam er een nieuwe locatie vrij aan de Emiel Vloorstraat. Ook de daklozenopvang zou naar Digipolis kunnen verhuizen. De schepen bevestigt het bedrag dat al is uitgegeven voor de plannen op de Kielsevest: 1,9 miljoen euro.

De afbraak van de twee officierswoningen – één van de laatste overblijfselen van de Brialmontomwalling – was al vergund op 25 januari 2019. Behoorlijk fier vertelde De Ridder dat het één van haar eerste beleidsdaden moet geweest zijn, slechts 3 weken na haar eedaflegging als schepen.

In het kader van Ringstad wacht er nog een mooie toekomst voor het perceel”, vertelde De Ridder. “De stad wordt verder afgebouwd op die plek. Want het potentieel van de Kielsevest is nu net dat die zich bevindt op één van de 4 multimodale knopen in de Ringzone. Met het oog op realisatie van de modal shift is het belangrijk om te verdichten in de buurt van goed bereikbare stationsomgevingen. Laat dat net een plek zijn zoals de Kielsevest. Onze visie wat betreft het afbouwen van dat deel van de stad is niet veranderd nu de kazerne elders gevestigd zal worden. Dat wil ik benadrukken. Het zal een bouwprogramma zijn dat een levendige rand maakt voor de parken. De buurt krijgt veel groen bij met de Ringparken, die er naast zullen liggen.”

Overleg met wie?

Toen schepen De Ridder plots over overleg sprak, gingen we bijna hopen dat ze ooit toch eens naar de buurtbewoners zou gaan luisteren. Het bleek dat ze met de stadsbouwmeester en de grote spelers zoals Piva en Pidpa zou overleggen. Over de buurtbewoners sprak de schepen met geen woord. Ze ontkent hun bestaan en maakt plannen van achter een bureau. Opnieuw een tijdelijke invulling geven aan het terrein zou de grootse bouwplannen kunnen hypothekeren, vreesde ze. Nog liever laat De Ridder de afrastering staan, zodat de buurt de hele zomer op het sluikstort en het onkruid kan kijken, in plaats van het stukje groen te gebruiken om er de zomer te vieren. Wachtend of de beloofde Ringparken er ooit zullen komen. Binnen 10 of 15 jaar? Met haar 20ste eeuwse visie op kantoorgebouwen en hoogbouw, zal ze de buurt nog op haar weg tegenkomen. En op onze steun kunnen ze daar rekenen!