Skip to content

Stad Antwerpen: Gebruik 11,4 miljoen euro voor sociale doelen in plaats van zelfbediening

Stad Antwerpen: Gebruik 11,4 miljoen euro voor sociale doelen in plaats van zelfbediening

Op de gemeenteraad van oktober 2019 hield PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders een vurig pleidooi om de zitpenningen van de Antwerpse raadsleden niet te verhogen en om het uitgespaarde geld te investeren in nuttige stadsprojecten zoals het heropenen van de kinderboerderij. Ze gaf het stadsbestuur drie tips om het werk van raadsleden te vergemakkelijken. Lees hier de volledige tussenkomst van Mie Branders.

Beste gemeenteraadsleden,

 

Hier liggen vandaag vier ontwerpbesluiten voor:

 • Één over het verhogen van de presentiegelden voor de gemeenteraadsleden met 42%
 • Eén over het verhogen van de presentiegelden voor de leden van het Bijzondere Comité voor Sociale Dienst (BCSD) met 42%
 • Eén over het verhogen van de wedden van de districtsburgemeesters en -schepenen met 40%
 • Eén over het afschaffen van de jaarlijkse mandatenbevraging bij de stad Antwerpen, waarbij alle raadsleden en schepenen hun lijst van mandaten én de bedragen die ze hiervoor krijgen, indienen

Daarnaast zullen de districten ook nog stemmen over de verhoging van de zitpenningen voor districtsraadsleden met 182% (van 75 euro naar 213 euro). En daarnaast is er nog een detail. De Raad van Bestuur van Stedelijk Onderwijs mag ook mee doen met de opslagronde, maar dat komt daar wellicht achter gesloten deuren op de agenda. Wat er met de vergoedingen voor raden van bestuur voor andere dochterorganisaties van de stad, zoals ziekenhuiskoepel ZNA, het Zorgbedrijf, het Antwerps Havenbedrijf, sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven,… zal gebeuren is momenteel nog niet duidelijk.

11,4 miljoen euro om iets anders mee te doen

We schoven vorige week het bedrag van 7 miljoen euro naar voor. Maar we vergaten de zitpenningen van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst en de zitpenningen van de districtsraadsleden mee te rekenen. We komen dan uit op een bedrag van 11,4 miljoen euro aan zitpenningen en lonen voor schepenen en co . over 6 jaar! Ons standpunt is dat je met die 11,4 miljoen euro iets anders kan doen, zowel in de stad als in de districten.

Transparantie over de inkomsten van de mandatarissen, schepenen en burgemeesters

Dat brengt me bij Den Bruinen Envelop. Die gaan jullie afschaffen in het voorstel dat hier voorligt. En wij vragen ons af waarom. In 2017 hebben we hier het debat moeten voeren over transparantie van alle mandaten en de centen die eraan vasthangen. Omdat er een incident was met 2 schepenen die 30.000 euro verwisseld hadden en het niet eens hadden gemerkt. Burgemeester De Wever beloofde toen de absolute transparantie over de mandaten en de inkomsten daaruit. Absolute transparantie dat is dit: een bruine enveloppe die we aan niemand mogen laten zien. Absolute transparantie is: sssssst…. Niks over zeggen. 

Schepen Kennis zegt dat hij grote opkuis heeft gedaan in de mandaten van de intercommuniales. Dat was nodig, en dat is goed. Waarom stoeft ge daar dan niet mee? Toon dat open, eerlijk en bloot. Schepen Kennis zei ook in de commissie: “we gaan die bedragen niet tot op de laatste euro geven, we zullen die tonen in een vork”. Wij willen met de PVDA geen vork! Wij willen een vlijmscherp mes: we willen de cijfers. Open, eerlijk en bloot.

Waarom mogen de mensen niet weten

 • Hoeveel mandaten iedereen hier heeft en welke verloning daar aan vast hangt?
 • Dat een schepen in de stad rond de 100.000 euro/jaar bruto krijgt?
 • Dat als je daar nog een pak mandaten aan toevoegt, het zelfs kan oplopen tot 150.000 euro/jaar bruto?
 • Dat de bijverdiensten in de comités van het OCMW kunnen oplopen tot 45.000 euro/bruto per jaar?
 • Dat er hier in deze raad alleen al 10 parlementsleden zetelen, die sowieso al een bruto jaarloon van 100.000 euro hebben?

Zet die cijfers gewoon op de website van Antwerpen, daar is niks mis mee.

Wil je betere mandatarissen, begin dan met wat meer respect.

Blijkbaar is men niet tevreden over de mandatarissen, want als je die meer zitpenningen geeft, gaan die hun werk beter doen.  Als jullie betere mandatarissen willen heb ik 3 gouden tips:

 1. Toon respect voor uw mandatarissen. Vergemakkelijk ons werk. Kom met je Meerjarenbegroting eerst naar de commissie, in plaats van naar de gazetten. Help ons met volledige cijfers, met duidelijke tabellen, met transparante vergelijkingen tussen de huidige en de vorige legislatuur. Geef ons tabellen met een degelijke zoekfunctie. Dat bestaat al. In Deurne en Berchem kunnen ze dat. Maar als je bv.in Wilrijk wil zoeken naar het aandeel van de zitpenningen in het schamele districtsbudget: dan moet je dat vermoedelijk vinden onder het item waar ook de bebloeming van het districtshuis onder valt. En ik zal nog een primeur geven: als Wilrijk deze cadeau’s goedkeurt, zal er van de verhoging van hun districtsdotatie meer dan 1/3de naar zichzelf gaan, in plaats van naar de uitgebreide bevoegdheden.
 2. Toon respect voor uw mandatarissen. Vergemakkellijk ons werk door de spitstechnologie - die nu wordt toegepast op de openbaarheid van bestuur -achterwege te laten. Neem bv. onze vraag naar het Memorandum of Understanding tussen de Stad en Ineos. Op onze vraag naar inzage kregen we weken later een document zonder inhoud. En daar moeten wij het mee doen. Heel wat documenten zijn niet openbaar omdat er hoe langer hoe meer commerciële belangen meespelen in deze stad. De belastingbetaler mag veel zaken niet zien, omdat het de belangen van bedrijven zou kunnen schaden. Dat is de omgekeerde wereld.
 3. Toon respect voor uw mandatarissen. Behandel hen met respect. Ons werk kan nog een stuk beter moesten we verlost geraken van het dédain en de arrogantie waarop onze vragen door bepaalde schepenen worden beantwoord.

Samengevat: We zullen de agendapunten 3, 4 en 5 niet goedkeuren. Ten eerste omdat we vinden dat je met 11,4 miljoen euro nuttiger dingen kan doen.  Ten tweede omdat we volledige transparantie willen over waar het geld van de belastingbetaler naartoe gaat. Daarom pleiten we voor het publiceren van de mandatenlijst online, open eerlijk en bloot. Ten derde: als je betere mandatarissen wil, doe dat dan door ons het werk te vergemakkelijken met degelijke voorbereidingen, vlotte openbaarheid van bestuur en het nodige menselijke respect.