Skip to content

Speelplein Meetjeslandstraat moet terug open

Speelplein Meetjeslandstraat moet terug open

Al een half jaar is het spiksplinternieuw speelpleintje aan de Lage Weg in Hoboken gesloten. De nieuwe speeltuigen staan nog steeds achter Heras hekken. De lente komt al piepen en de kinderen willen graag buitenspelen. Hoogtijd om de speeltuin terug te gunnen aan de buurt. Het was burgemeester Bart De wever (N-VA) die in oktober 2018 de speeltuin sloot. PVDA-districtsraadslid Tim Joye stelde voor om het pleintje op zijn minst in de Paasvakantie tijdelijk te openen, mét de nodige jeugdwerkers om het voor iedereen plezant te houden. Het district stemde daarin toe. De jeugdwerking komt, maar het pleintje blijft gesloten. Er zal gespeeld worden op het grasplein ernaast. De PVDA wil een definitieve oplossing en stelt een stappenplan voor.

Het speelpleintje is nu al 6 maanden ingepakt en omheind. Het is een echte schande. Terwijl er veel wordt gesakkerd op kinderen die teveel computerspelletjes spelen of televisie kijken, wordt in ons district een spiksplinternieuwe speeltuin gesloten wegens geluidsoverlast. Het district telde voor de aanleg 147.000 euro neer. De buurtbewoners passeren elke dag voorbij het ingepakte belastingsgeld. Nochtans hoort het lawaai van spelende kinderen niet onder “hinderlijke inrichtingen”. Gelukkig maar. Anders zouden de scholen hun speelplaatsen ook moeten sluiten. Geluidsmetingen hebben hier dus eigenlijk niet zo veel zin.

Veel goeie wil

Er is al veel goede wil getoond in de buurt om tot een oplossing te komen. Voor de sluiting werden er al heel wat aanpassingen gedaan om hinder te verminderen. Er werd een extra trapveldje voor wat grotere kinderen aangelegd verderop en de grootste speeltuigen werden verwijderd. Er werd extra politietoezicht gehouden en de jeugdwerking zette monitoren in. Sinds de sluiting gebeurde er vanuit het district niet veel meer. Het kersvers buurtcomité hield in de winter een warm buurtfeest en de PVDA organiseerde in de kerstvakantie een spelnamiddag.

Nog meer kosten

Voor de kinderen is er dus nog niet veel veranderd. Hun speelpleintje blijft dicht. Ondertussen gebeurde er een bestuurswissel en werd de schepen van Jeugd Omar Fathi (Groen) vervangen door Katelijne Toen (N-VA). Die laatste bestelde op 26 februari een “akoestische studie” voor een slordige 7000 euro. Die studie moet de gevolgen voor het geluid onderzoeken van aanpassingen aan het plein. We kunnen ons voorstellen dat het allemaal nog een tijdje gaat duren. Van de kinderen wordt veel geduld verwacht.

STAPPENPLAN VAN DE PVDA:

STAP 1: SPEELPLEIN MEETJESLAND TERUG OPEN

Speelpleintje Meetjesland moet terug open. PVDA-districtsraadslid Tim Joye stelde voor om het pleintje op zijn minst in de Paasvakantie tijdelijk te openen, mét de nodige jeugdwerkers om het voor iedereen plezant te houden. Het district stemde toe. De jeugdwerking komt, maar het pleintje blijft gesloten. Er zal gespeeld worden op het grasplein er naast.

STAP 2: STERK JEUGDWERK

Om de buurt bij mekaar te brengen en om overlast tot een minimum te beperken, is extra jeugdwerk op de pleintjes echt welkom. Ons district mag gerust wat meer investeren in onze jeugd. Wij bepleiten al lang het model van Pleinpatroons.  Jongeren uit de buurt zelf worden opgeleid binnen het jeugdwerk en worden zo “patron” van hun plein. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid, hebben oog voor een goed contact met de buren en zorgen voor sport en spel op het plein.

STAP 3: MEER SPEELPLEINTJES IN HOBOKEN-NOORD

Het speelplein aan de Meetjeslandstraat werd de voorbije zomer ook het slachtoffer van het eigen succes.  De overlast die er toen was, was er vooral omdat er veel te weinig alternatieven zijn voor de kinderen en de jeugd in Hoboken-Noord.  Als er tekort is aan speelruimte, en een nieuw speelpleintje blijkt te snel verzadigd, dan is de oplossing niet de sluiting. Dan is de oplossing juist om versneld pleintjes bij te maken in de buurt. Het districtsbestuur moet dit als een prioriteit behandelen.

 

Met de PVDA vinden we dat er speelruimte moet zijn op wandelafstand voor iedereen in de stad.

In het nieuwe Hobokens bestuursakkoord staan mooie woorden over “extra speelgelegenheden”, maar er wordt jammer genoeg met geen woord gerept over de Meetjeslandstraat. “Waar mogelijk zorgen we voor extra speelgelegenheden, gecombineerd met het nodige groen. We zorgen niet alleen voor voldoende speeltuinen, we zorgen ook voor het onderhoud ervan.” (Bestuursakkoord Hoboken 2019-2024, p.21)

Volgens de PVDA kan een districtsbestuur met ambitie wél op snelle termijn extra speelruimte zoeken in de buurt. Denk maar aan de terreinen van de Krugerbrug of de Lemmerz-site. Grotere kinderen zouden er bv. kunnen voetballen en zich helemaal uitleven. Een betere spreiding is aangenamer voor de kinderen én de bewoners.