Skip to content

Rusthuisfactuur Zorgbedrijf stijgt

Rusthuisfactuur Zorgbedrijf stijgt

Vanaf morgen, 1 december, zien 259 bewoners van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen hun factuur plots stijgen. Dat maakt het Zorgbedrijf vandaag bekend op de Antwerpse OCMW-raad. De prijsverhoging per bewoner zal een 1 à 2 euro bedragen per dag.

“De rusthuisfactuur wordt steeds duurder terwijl de pensioenen bij de laagste blijven van Europa, dat is een zorgwekkende evolutie.” stelt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van de PVDA. “Zelfs bij het Zorgbedrijf, de vroegere OCMW-rusthuizen, betalen de mensen in Antwerpen al een 2.200 euro per maand (alle kosten inbegrepen). Dat is bijna 1000 euro meer dan het gemiddelde pensioen in België!”

In de periode tussen 2011 en 2015 werden vijf prijsverhogingen doorgevoerd bij het Zorgbedrijf. De nieuwe ligdagprijzen werden telkens enkel toegepast bij nieuwe bewoners. Voor bewoners die al in het rusthuis waren opgenomen, werd de ligdagprijs niet verhoogd maar enkel geïndexeerd. De huidige ligdagprijs is 64,15 euro per dag, en men wil de ligdagprijs van de huidige bewoners nu ook optrekken tot dit niveau. “Als je weet dat de gemiddelde ligdagprijs van het Zorgbedrijf in 2016 net geen 61 euro (1) was, betekent dit dus een verhoging van een dikke drie euro per dag.” berekent Lise Vandecasteele. Deze prijsstijging zal niet plots maar gefaseerd verlopen, de bewoners kunnen zich dus nog verwachtenaan verdere prijsstijging de komende jaren.

(1) PDF