Skip to content

PVDA Zwijndrecht-Burcht tegen ondemocratische beslissing tot fusie met Beveren-Kruibeke

PVDA Zwijndrecht-Burcht tegen ondemocratische beslissing tot fusie met Beveren-Kruibeke

Op de agenda van de gemeenteraad van 27 oktober staat een beslissing gepland over een toekomstige fusie met Beveren en Kruibeke. Een wisselmeerderheid van CD&V - de partij die nochtans samen met Groen en Vooruit in het bestuur zetelt, N-VA en Vlaams Belang zal deze plannen goedkeuren. In Kruibeke werd ditzelfde punt maandag 24 oktober reeds gestemd; Beveren volgde op dinsdag 25 oktober.

Wat gaat hieraan vooraf? De Vlaamse regering wenst schaalvergroting door vrijwillige fusies te stimuleren, o.m. door aan gedeeltelijke schuldovername te doen. De vraag die een gemeente zich moet stellen is of ze als bestuur beschikt over de capaciteit (op het vlak van financiën, personeel, ICT,...) om te voldoen aan haar opdrachten. Men kan deze analyse laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat een rapport zal uitbrengen over de "bestuurskracht" van de gemeente.

De bestuurskrachtmeting van Zwijndrecht, die nog maar begin september werd afgerond, valt grotendeels positief uit voor de gemeente. Het sociale karakter van de gemeente springt meteen in het oog. De inwoners zijn tevreden met de dienstverlening, meer dan in andere gemeenten. Er wordt sterk ingezet op goedkoop of gratis openbaar vervoer. Zwijndrecht staat financieel sterk en haalt haar inkomsten liever bij de multinationals op het grondgebied dan bij de inwoners, wat resulteert in een lage personenbelasting van 2,5% (tegenover 5% in Kruibeke en 8% in Beveren). Deze aanpak van herverdeling is overigens vergelijkbaar met die van het gemeentebestuur van Zelzate, waar PVDA aan deelneemt. De meting besluit dat Zwijndrecht sterke fundamenten heeft en een heel eigen identiteit.

Zwijndrecht wordt net als veel andere gemeenten geconfronteerd met (financiële) druk, maar de gemeente heeft in vergelijking met andere lokale besturen meer opties om hiermee om te gaan. Fuseren is helemaal geen noodzaak, aldus nog steeds het onafhankelijke rapport.

Mieke Van Laer, voorzitter van de lokale PVDA-afdeling, zet dan ook grote vraagtekens bij de opmerkelijke démarche van CD&V en N-VA: "Ondanks een positieve bestuurskrachtmeting, zonder enige inspraak van de bevolking en met een wisselmeerderheid met Vlaams Belang willen CD&V en N-VA een fusieprocedure aanvatten. Is dit ook een opstapje naar een coalitie tussen de genoemde partijen, lijnrecht tegen het cordon sanitaire in?"

PVDA Zwijndrecht-Burcht verzet zich in elk geval tegen deze ondemocratische manier van werken. Een aantal partijleden zal donderdagavond tijdens de gemeenteraad in het publiek aanwezig zijn om te protesteren en vragen te stellen. Mocht de beslissing toch genomen worden zal de partij een volksraadpleging eisen zodat de burgers van Zwijndrecht en Burcht zich alsnog over dit plan kunnen uitspreken.

"In deze economisch moeilijke tijden willen wij geen hogere personenbelasting, willen wij niet dat onze goedkope lijnabonnementen of de Zwijndrechtbus verdwijnen. Wij willen ook geen duurdere kinderopvang, of een half uur moeten rijden om de gemeentediensten te kunnen bereiken. De mogelijke voordelen van een fusie wegen helemaal niet op tegen alle nadelen voor de inwoners. Tegen een fusie, tegen extreem-rechts!", besluit Van Laer.