Skip to content

PVDA vraagt Woonhaven om intimidatie tegen klokkenluiders te staken

PVDA vraagt Woonhaven om intimidatie tegen klokkenluiders te staken

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders en fractiemedewerker Sim Dereymaeker worden door de politie opgeroepen om te getuigen in een zaak van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven. Er wordt gewag gemaakt van diefstal, bedrieglijke verberging, vervaardiging van valse sleutels voor diefstal, en woonstschennis. Aanleiding is het tonen van foto’s van mankementen in sociale appartementsblokken op de gemeenteraad door Mie Branders. “Woonhaven dient klacht in met burgerlijke partijstelling zogezegd omwille van de veiligheid van haar liftinstallatie in een appartementsblok die momenteel onbewoond is. Dit heeft niets met veiligheid te maken maar alles met intimidatiepogingen om klokkenluiders schrik aan te jagen.” zegt Branders. “In plaats van de namen van de fotografen te willen bemachtigen zouden Woonhaven en diens voorzitter schepen van Doesburg (N-VA) beter de infrastructuurproblemen grondig aanpakken. 

Tien maanden geleden, op de gemeenteraad van maart 2021, bracht Mie Branders de gebrekkige infrastructuur van verschillende appartementsgebouwen  van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven op Luchtbal en het Kiel aan het licht. Om haar zaak kracht bij te zetten toonde ze op de raad foto’s, die ze doorgestuurd had gekregen, van appartementen en van vochtproblemen in liftkokers . “Voormalig schepen van Wonen Duchateau (N-VA) was razend dat deze foto’s op de raad naar buiten kwamen. De realiteit doorprikte immers de goed-nieuwsshow van de schepen. In plaats van de problemen grondig aan te pakken, zoekt de sociale woningmaatschappij en opvolger schepen Els van Doesburg (N-VA), naar de fotograaf van de foto’s.” weet Branders. 

Pak de gebrekkige infrastructuur aan
Volgens Dereymaeker draait het om enkele foto’s die getrokken werd van een liftschacht met vochtproblemen in de Groenendaallaan op de Luchtbal (zie bijlage). “In maart kreeg ik een mail van Woonhaven-directeur Wouter Gehre met vragen over de omstandigheden waarin de lift geopend werd, omdat het niet volgen van strikte veiligheidsprocedures een potentieel veiligheidsrisico zou inhouden. Onmiddellijk heb ik toelichting gegeven. Ik heb laten weten dat er geen sleutels werden gestolen of nagemaakt, maar dat er een liftpaneel werd geopend en gesloten werd met behulp van een 
technische sleutel, zoals die vrij te verkrijgen zijn in de handel. Wie die handelingen heeft gesteld weet ik niet en hoef ik ook niet te weten. Toch beslist Woonhaven zonder enige waarschuwing om er een juridische zaak van te maken, hoewel er ook geen reden meer voor is. Het appartementsblok waarvan sprake in de klacht, Groenendaallaan 350-388, is momenteel onbewoond en volledig gestript ter renovatie. De liften zijn buiten er werking.” 

“Er wordt in deze zaak gewag gemaakt van diefstal, bedrieglijke verberging, vervaardiging van valse sleutels voor diefstal en van woonstschennis. Dat is toch allemaal niet niks”, zegt Dereymaeker. “Ik en Mie Branders worden dan wel op vrijwillige basis gevraagd om te getuigen in deze zaak, maar als we niet ingaan op de uitnodiging hangen er mogelijks consequenties aan vast zoals: een seining, een dagvaarding, een opsporing of een arrestatie.”  

Er verandert nauwelijks iets aan situatie sociale huurders
Dereymaeker is niet opgezet met dit onderzoek. “Sociale huurders vertellen ons dat er nauwelijks iets veranderd aan hun situatie. Nog altijd vallen liften geregeld uit. Huurders in de Groenendaallaan zijn al jaren bang om die liften te gebruiken omdat ze rare geluiden maken, omdat er al bewoners hebben vastgezeten in een lift. Het antwoord van schepen Duchateau op de gemeenteraad was dat ze moeten wachten op een renovatie. Voor de appartementsblok van de Groenendaallaan nummers 230 tot 268 zou dit nog twaalf jaar duren. Dat is toch niet serieus. Dat men nu de rollen omdraait alsof de defecten aan de liften de schuld zijn van iemand die een foto trekt, dat is een brug te ver. Ze schieten op de klokkenluider in plaats van het probleem krachtdadig aan te pakken. Als schepen Van Doesburg echt inzit met de liften in Antwerpen, dan laat ze die grondig nakijken en repareren, alsook de andere problemen die we hebben aangekaart: afbladderende verf en loskomend bezetsel in traphallen, raamkozijnen die volledig op zijn, vocht in slaapkamers, gaten in de lift…. De bewoners hebben de indruk dat er amper herstellingen komen, maar de huurprijzen die gingen de afgelopen jaren wel telkens fors de hoogte in.”
 

De liftproblemen blijven aanhouden, weet Branders: “Onlangs waren er weer problemen in de appartementsblokken in de Venezuelastraat. Op nummer 2 waren woensdag 5 januari beide liften defect. Woonhaven spreekt dan over de combinatie van één lift die technisch defect is en een andere is uit door vandalisme, maar er zijn maar twee liften, dus hebben mensen vier uur beneden zitten wachten. In de Kieltoren nummer 2 schokt de lift, best wel angstaanjagend. De liftproblemen blijven aanhouden bij Woonhaven. De bewoners trekken aan het kortste eind en hebben het maar te ondergaan.” 

Intimidatie is een brug te ver
Volgens Branders is de toon van Woonhaven na tien jaar N-VA-voorzitterschap verhard naar haar huurders.  Er wordt door dit stadsbestuur al te vaak een stereotiep beeld van een profiterende huurder opgehangen die aan sluikstort doet en vandalisme pleegt, wat niet strookt met de realiteit. De grote meerderheid draagt goed zorg voor zijn woning en doet vaak zelfs eigen investeringen in het huurhuis. “Huurders geven onze partij vaak informatie door: over de huurprijs die stijgt, over gevaarlijke en ongezonde woonsituaties, over liftproblemen die maanden aanslepen…  maar ze durven zelf amper openlijk te getuigen. Ze hebben schrik om in ongenade te vallen bij hun huisbaas, want op de private huurmarkt is het altijd slechter.”
 

Daarnaast merkt Branders op dat de collectieve belangenorganisatie voor sociale huurders “Pash” (Platform Antwerpse Sociale Huurders) werd afgeschaft en dat nieuwe sociale huurders geen huurzekerheid meer hebben door de invoering van tijdelijke contracten. In de toekomst voorziet men nieuwe sanctiemechanismen. “Het is tijd dat schepen van Doesburg het geweer van schouder verandert. In plaats van repressie en zoeken naar de klokkenluiders moeten ze actief in dialoog gaan met haar huurders. Er moet een versnelling komen in de renovaties en kleine herstellingen kunnen sneller uitgevoerd worden.”  


Foto's

Omstandigheden sociale woningen Antwerpen

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data