Skip to content

PVDA vraagt onderzoek naar structurele problemen bij Zorgbedrijf

Lozanahof, één van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen, staat opnieuw onder verhoogd toezicht van de Zorginspectie. Dat was al zo in 2019. “Ik wil de nieuwe voorzitster Els van Doesburg (N-VA) oproepen de situatie ernstig te nemen en na te gaan welke structurele en beleidsgebonden problemen er aan de basis liggen. Een verhoogd toezicht is een ernstige aanfluiting. Het Agentschap zet woonzorgcentra onder verhoogd toezicht als het gaat om veelvuldig overtreden van de regelgeving.” reageert gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA).

Wanneer hetzelfde woonzorgcentrum in 2019 op de lijst van verhoogd toezicht kwam te staan reageerde ex-voorzitter Duchateau sussend, met te zeggen dat het niet om structurele of beleidsgebonden problemen gaat. “We zijn twee jaar verder en er gebeuren nog steeds ernstige inbreuken. Laat ons wel wezen dat er iets ernstigs aan de hand is, in heel Vlaanderen staan er maar 11 zorginstellingen onder verhoogd toezicht en het Zorgbedrijf is er daar één van.”

“Ik wil het Zorgbedrijf oproepen om de mensen centraal te zetten in de zorg, zowel de bewoners als het personeel. Het draait vandaag te veel om het bedrijf en te weinig om de zorg. Concreet maak ik me zorgen om de hoge flexibiliteit die van het personeel gevraagd wordt, zowel op vlak van takenpakket als op vlak van uren. Dat maakt het Zorgbedrijf geen aantrekkelijke werkgever voor zorgverleners. Vacatures blijven onbeantwoord en een toenemend aantal personeelsleden lijkt op te stappen.”

“We stellen vast dat de bewoners van Lozanahof niet de hulp krijgen die je mag verwachten van een zorgvoorziening. Het gegeven dat de problemen al twee jaar aanslepen wijst erop dat de schuld niet in de schoenen van de personeelsleden geschoven kan worden. Er is een structureel probleem aan de basis en bij het beleid. Dit moet uitgeklaard worden.”

Sinds het systeem van het verhoogd toezicht werd ingevoerd in 2019 heeft er nog slechts één openbaar woonzorgcentrum opgestaan, namelijk Lozanahof van het Zorgbedrijf Antwerpen. De lijst bevat voornamelijk commerciële woonzorgcentra. “Het is opvallend dat net het openbare woonzorgcentrum dat een privatisering plant, ook op deze lijst prijkt naast de private commerciële instellingen. Het Zorgbedrijf heeft de laatste jaren veel inspanningen gedaan aantrekkelijk te worden voor commerciële investeerders, het gaat dan meer om de centen dan om de zorg zelf.”