Skip to content

PVDA vraagt om beloofde daklozentelling alsnog te laten doorgaan

PVDA vraagt om beloofde daklozentelling alsnog te laten doorgaan

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) engageerde zich om deel te nemen aan een telling van KULeuven naar de dak- en thuislozen in de stad. Op die manier  willen onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleningsorganisaties een duidelijk beeld van de omvang van daklozenproblematiek in onze stad krijgen.. Op het laatste moment werd de telling echter on hold gezet wegens de grote werkdruk bij de sociale centra. Leen Swinnen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor PVDA vraagt aan schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) om de telling alsnog te laten doorgaan “Deze telling is broodnodig. Elk jaar sterven er tientallen mensen als gevolg van dakloosheid, wij moeten deze schande in een rijk land aanpakken, en dat begint door te tellen.”

Vier november was het exact een jaar geleden dat Michael en Wesley, twee dakloze mannen, overleden in de parking onder het Astridplein. Op de herdenkingsplechtigheid met de inhuldiging van een kunstwerk riepen hulpverleners nogmaals op om meer te investeren in opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. “In Antwerpen blijft dak- en thuisloosheid een groot maatschappelijk probleem. Duidelijke cijfers, over de omvang van het fenomeen en over het profiel van de doelgroep, zijn van cruciaal belang voor een efficiënt beleid. Ook om de verdoken dakloosheid mee in kaart te brengen is zo’n telling belangrijk. Meten is weten.” zegt Leen Swinnen.

Het stadsbestuur engageerde zich om deel te nemen aan de telling dak- en thuisloosheid, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven. Het uitvoeren van die telling wordt nu echter ter elfder ure on hold gezet. “De reden die schepen Tom Meeuws (Vooruit) hiervoor geeft, is de stijgende werkdruk bij de maatschappelijk werkers en de sociale centra in Antwerpen. Maatschappelik werkers vertellen mij echter dat het grootste deel van het werk, namelijk de voorbereiding van de telling, reeds gebeurd was. Terwijl het middenveld dus in de startblokken stond, werd het onderzoek afgeblazen.  De reden van stopzetting zou niet enkel organisatorisch zijn. Heeft dit bestuur schrik van een te hoge telling dat men niet meer rond het probleem heen kan?” vraagt Leen Swinnen zich af.

“We weten dat de werklast bij het OCMW en in de sociale centra heel hoog is ”, zegt Leen Swinnen. “We begrijpen dat maatschappelijk werkers heel veel werken en heel veel extra vragen krijgen, maar het gaat om een eenmalige telling die hoogstens een week duurt. Zonder hulp van het OCMW kan de telling ter niet komen. We vragen schepen Meeuws en de leidinggevende ambtenaren om de maatregelen te nemen om de telling toch te laten doorgaan. In steden als Gent, Leuven, Kortrijk, Vilvoorde, Luik en Charleroi kunnen de tellingen wel doorgaan. Dat de grootste stad van Vlaanderen geen daklozentelling uitvoert is absurd. Deze problematiek moet au sérieux genomen worden.”

“Het mag niet enkel bij tellen blijven” vervolgt Swinnen. “De wintermaanden komen eraan, de temperaturen gaan dalen en we horen nu al dat de nachtopvang voor daklozen “Victor”, op de Desguinlei, regelmatig volzet is. Dit minimum, het aanbieden van een warme plek om de nacht door te brengen, kan de stad niet voor iedereen garanderen. We horen verhalen van Mensen die worden weggestuurd omdat er onvoldoende capaciteit is. Trek die capaciteit op en zorg ook voor meer privacy en kleinere kamers. Victor 5, de afdeling voor mensen die geen Belgische verblijfspapieren hebben, moet wat ons betreft het hele jaar open, in plaats van enkel in de wintermaanden. Niemand zou op straat moeten slapen” besluit Swinnen.