Skip to content

PVDA vraagt kleinere klassen om uitdagingen onderwijs aan te pakken

PVDA vraagt kleinere klassen om uitdagingen onderwijs aan te pakken

‘SOS Onderwijs’, kopt Gazet Van Antwerpen vandaag. Leerkrachten trekken aan de alarmbel, de Antwerpse onderwijsmonitor staat op rood en OESO-cijfers wijzen op toenemende agressie in de klas. Een duidelijk signaal om dringend in te zetten op kleinere klassen, zegt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid in Antwerpen.

Er zijn heel wat uitdagingen in het onderwijs en wonderoplossingen bestaan uiteraard niet. Maar volgens Mie Branders kunnen kleinere klassen op heel wat verschillende vlakken een impact hebben voor zowel leerlingen als leerkrachten. “Met kleinere klassen kunnen we de studieresultaten verbeteren, agressie aanpakken en het beroep voor leerkrachten weer aantrekkelijk maken”. De PVDA pleit voor klassen met maximaal 15 leerlingen tot en met het tweede leerjaar en maximaal 20 leerlingen in de hogere jaren, ook in het secundair.

“Vandaag gaat heel wat talent verloren en zien we opnieuw meer leerlingen afhaken. Daarnaast horen we steeds vaker dat onze leerlingen minder goed scoren in internationale vergelijkingen. In een kleinere klas kunnen zwakkere leerlingen beter bijgespijkerd worden en sterke leerlingen uitgedaagd.”

Voor leerkrachten is een kleinere klas dan weer gemakkelijker in de hand te houden. “We zien vandaag dat leerkrachten soms klassen met meer dan 25 leerlingen in goede banen moeten leiden”, gaat Branders verder. “Vaak met heel uiteenlopende profielen en hoge zorgnoden. Uiteraard duwen we onze leerkrachten zo in de richting van burn-out en afhaken. Met kleinere klassen kunnen we het beroep van de leerkracht herwaarderen en terug focussen op waar het om draait: lesgeven.”

Om kleinere klassen mogelijk te maken, zijn zowel investeringen in leerkrachten als gebouwen nodig. “We zien vandaag veel jonge leerkrachten afhaken omwille van de hoge werkdruk en onzekerheid”, zegt Branders. “Om hen werkzekerheid en ondersteuning te bieden willen we een volwaardige vervangingspool uitbouwen. Een startende leerkracht zonder werk kan zich in de pool laten opnemen en heeft zo recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor 12 maanden. Leerkrachten uit de vervangingspool zijn meteen beschikbaar om zieke collega’s in de regio te vervangen en dan gaan minder lesuren verloren.”

Om te voorzien in extra schoolcapaciteit pleit de PVDA voor publieke investeringen. “De ervaring met de publiek-private samenwerking ‘Scholen van Morgen’ is duidelijk”, zegt Branders. “Een hoge kostprijs, veel vertraging en heel wat problemen met de kwaliteit. Laat ons als publieke overheid zelf investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur.”

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data