Skip to content

PVDA vraagt harde aanpak sociale dumping op bouwwerven

PVDA vraagt harde aanpak sociale dumping op bouwwerven

De PVDA vraagt een harde aanpak van sociale dumping op bouwwerven, nadat een extreem geval van sociale dumping op een werf van Borealis aan het licht is gekomen. De partij vraagt dat de verantwoordelijkheid voor het opleggen en controleren van sociale normen op bouwwerven bij de opdrachtgever wordt gelegd.

“Moderne slaven die onze fabrieken bouwen, dat kunnen we nooit aanvaarden”, zegt Vlaams parlementslid Jos D’Haese (PVDA). “Dit is de zoveelste keer dat we moeten vaststellen dat buitenlandse arbeiders worden uitgebuit in eindeloze ketens van onderaannemers. Dat een bedrijf als Borealis nu beweert van niets te weten, tart werkelijk elke verbeelding. Wij eisen dat zij de betrokken arbeiders onmiddellijk een correct loon betalen en dat er een grondig onderzoek komt naar dit misbruik.”

De uitbuiting van Filipijnse en Bengaalse arbeiders op de werf van een nieuwe fabriek van Borealis in de Antwerpse haven is het zoveelste geval in een lange rij sociale schandalen in Antwerpen. “Al jaren is er in Antwerpen een probleem van sociale dumping op werven”, zegt Jos D’Haese. “Maar er worden geen lessen getrokken uit de aanklachten van vakbonden en de dodelijke ramp op de bouwwerf van de nieuwe school op het Nieuw Zuid. In juni nog hebben we de kwestie van de sociale dumping op de gemeenteraad aan de kaak gesteld, maar het schepencollege blijft doen alsof die problemen niet bestaan. Dan schrik ik er jammer genoeg niet van dat ook in de Antwerpse haven dit soort uitbuiting plaatsvindt.”

Dat opdrachtgever Borealis in een reactie zegt dat ze van haar onderaannemers verwacht dat ze zich ethisch gedragen, overtuigt de PVDA niet. “Zo schuift Borealis de verantwoordelijkheid door naar onder in de keten, terwijl chemiebedrijven perfect weten wie er op hun terreinen aanwezig is”, zegt D’Haese. “We spreken hier over een Sevesobedrijf, met grote risico’s voor de werknemers en omwonenden. Een bedrijf als Borealis, dat 1,4 miljard euro winst heeft gemaakt vorig jaar, moet geen ethisch gedrag van hun onderaannemers 'verwachten', maar opleggen en controleren. De opdrachtgever en de hoofdaannemer horen volledig verantwoordelijk te zijn voor het garanderen van alle sociale normen op hun werf. Het kan niet langer dat zij horen, zien en zwijgen over sociale dumping, uitbuiting en mensenhandel.”

“Wij vragen dat sociale dumping nu eindelijk hard wordt aangepakt”, besluit D’Haese. “We eisen met de PVDA al lang een verdubbeling van het aantal sociale inspecteurs, maar dat volstaat niet. Het is duidelijk dat de zoektocht naar maximale winst en dus zo goedkoop mogelijk bouwen moet worden ingeperkt. Opdrachtgevers horen niet alleen de opleveringstermijn op te leggen, maar ook sociale normen op te nemen in hun contractuele besprekingen en verantwoordelijk te zijn voor de opvolging daarvan. Werk dat geen specialisatie vereist moet verplicht door het eigen personeel van de hoofdaannemer gebeuren. Gelijk loon voor gelijk werk.”