Skip to content

PVDA vraagt externe audit naar in- en uitstroom bij De Lijn

Tram 24 rijdt vanaf 1 september enkel nog tijdens de spitsuren en dit op een verkort traject. In de daluren wordt de tram vervangen door een bus. Het is niet dat de lijn onvoldoende reizigers telt, integendeel, de maatregel dient om het tekort aan trambestuurders op te vangen. “Onaanvaardbaar” vindt Jos D’Haese, woordvoerder van de PVDA en Borgerhoutenaar, “De beloftes om versneld chauffeurs aan te werven worden niet gehaald. De dienstverlening gaat nog verder achteruit en de files worden alsmaar langer. Om te weten wat er nu echt aan de hand is vraagt de PVDA een externe audit naar de in- en uitstroom bij De Lijn”.

In december vorig jaar maakte de PVDA bekend dat De Lijn Antwerpen een enorm personeelstekort had en dat de vervoersmaatschappij een plan had om de trams permanent over te schakelen op de zomerregeling. “Als reactie werd beloofd om het personeelstekort versneld weg te werken. In maart had ik een gesprek met de Antwerpse directeur van De Lijn. Hij wilde me geruststellen dat de aanwervingen op schema zaten, maar vandaag zitten we nog maar aan één derde van de aanwervingen”, stelt D’Haese.

Er is iets grondig mis met de selectieproeven bij De Lijn. “Hoe komt het dat maar 4 van de 134 kandidaten door de selectieproeven raakt? Wat is er daar aan de hand?” vraagt D’Haese zich af. “Er worden enorme inspanningen gedaan om sollicitanten aan te trekken via mediacampagnes, recruteringsstands op tal van evenementen tot zelfs reclame op broodzakken toe. Maar die inspanningen staan helemaal niet in verhouding tot het aantal aanwervingen.” 

Een audit moet meer duidelijkheid brengen in wat er misloopt. “Ik duwde in mijn gesprek met de Antwerpse directeur een mail onder de neus, waarin een sollicitant voor tramchauffeur wordt afgewezen, ‘omdat De Lijn geen vacatures tramchauffeurs heeft’. Er werd mij geantwoord dat er voor de vacatures bij trams intern gerekruteerd worden uit de buschauffeurs. Het gevolg is wel dat er nu nog maar 23 van de 113 aanwervingen bij de trams gebeurd zijn. Kan men hier niet intern en extern rekruteren gezien de grote nood?”, stelt D’Haese

De audit moet ook de uitstroom in kaart brengen. Het helpt immers niet om aan te werven wanneer er tegelijk vele personeelsleden uitstromen. “In de eerste helft van dit jaar namen al 33 mensen ontslag, tegenover 44 in heel 2016. Zijn de werkomstandigheden zo zwaar dat vele snel afhaken?” besluit D’Haese.

Perscontact

Jos D'Haese