Skip to content

PVDA vraagt dringende gemeenteraad in Antwerpen over betrokkenheid van burgemeester De Wever in PFOS-dossier

PVDA vraagt dringende gemeenteraad in Antwerpen over betrokkenheid van burgemeester De Wever in PFOS-dossier

Peter Mertens, fractievoorzitter van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad, vraagt een extra spoedzitting van de Antwerpse gemeenteraad nu uit een mail van Lantis aan het stadsbestuur blijkt dat de burgemeester al van 2017 wist dat er problemen waren met PFOS in Zwijndrecht. “Burgemeester De Wever moet snel duidelijkheid geven wat hij allemaal wist en waarom er geen actie werd ondernomen om de gezondheidsschade van zijn inwoners te voorkomen. Dit ruikt naar schuldig verzuim.”

Peter Mertens, fractievoorzitter van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad, vraagt een extra spoedzitting van de Antwerpse gemeenteraad nu uit een mail van Lantis aan het stadsbestuur blijkt dat de burgemeester al van 2017 wist dat er problemen waren met PFOS in Zwijndrecht. “Burgemeester De Wever moet snel duidelijkheid geven wat hij allemaal wist en waarom er geen actie werd ondernomen om de gezondheidsschade van zijn inwoners te voorkomen. Dit ruikt naar schuldig verzuim”

Volgens Mertens is het belangrijk dat de volledige gemeenteraad volgende week bijeen komt met slechts één punt op de agenda, namelijk de PFOS-vervuiling en de betrokkenheid van het stadsbestuur. Dit is mogelijk wanneer een derde van de raadsleden hiermee instemt. “Het gaat hier om één van de grootste vervuiling dossiers die we gezien hebben en het is bijzonder naïef om te denken dat die mooi aan de stadsgrens met Zwijndrecht ophoudt”, stelt Mertens.

“PFOS is erg schadelijk, niet afbreekbaar en kan ernstige ziekte veroorzaken. Weten dat er PFOS-vervuiling is, en vervolgens als beleidsdrager niets doen, dat is onverantwoord en dat is schuldig verzuim naar honderdduizenden inwoners van Zwijndrecht, Linkeroever, Antwerpen en het Waasland. De Wever kan zich er niet vanaf maken dat het enkel een zaak was voor de burgemeester van Zwijndrecht en de voormalige minister van Leefmilieu. De onderste steen van dit dossier moet bovengehaald worden”, besluit Mertens.

Contact :

Peter Mertens