Skip to content

PVDA steunt Ringland voor volledige overkapping

PVDA steunt Ringland voor volledige overkapping

Zondag 5 mei organiseert Ringland 'Radio Ringland' op het Conscienceplein. Daarmee wil de actiegroep de eisen in haar memorandum nog eens extra in de verf zetten. We hebben het er over met Jos D’Haese, PVDA-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. "Het blijft enorm belangrijk voor de leefbaarheid om de hele Ring te overkappen."

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben zopas hun ‘Memorandum voor de Vlaamse regeerperiode 2019-2024’ bekendgemaakt. Ze willen dat de volgende Vlaamse regering alle engagementen van het Toekomstverbond ten volle overneemt en concreet opvolgt, en ze vragen ook de steun van het Vlaams Parlement. Wat is uw reactie hierop als toekomstig Vlaams parlementslid?

Jos D'Haese: “Vooreerst wensen we de vrienden van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal te feliciteren en te bedanken voor wat zij na jarenlange strijd hebben bereikt. Het Toekomstverbond is op de eerste plaats een overwinning van de actiegroepen die met de volgehouden steun en mobilisatie van de bevolking en met de hulp van de intendant de politici en de overheden hebben gedwongen hun voorstellen uit te voeren. We zijn ook een beetje fier dat we met de PVDA en bijzonder onze dokters voor het volk van meet af aan de actiegroepen hebben kunnen bijstaan. Als huisartsen bonden zij ruim tien jaar geleden al de kat de bel aan over de impact van fijn stof op de gezondheid. 60 procent van de kinderen op de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Deurne puften tegen astma omwille van de nabijgelegen Ring en autostrades. Zopas heeft een grootscheepse Europese studie dit nogmaals bevestigd, een groot deel van de astma bij onze kinderen is inderdaad een gevolg van luchtvervuiling omwille van verkeer.”

Het Memorandum legt zes uitdagingen voor aan de volgende Vlaamse regering. Uitdaging één luidt ‘De volledige overkapping van de Ring: dringend ontwerp voor de hele R1 vereist’ en twee ‘Het Haventracé en de A102: prioritaire werven’ Wat denk je daarvan?

Jos D'Haese: “Het blijft inderdaad belangrijk voor de leefbaarheid om de hele Ring te overkappen. Het idee van het Haventracé en de aanleg van de A102 te nemen als prioritaire werven hebben we van begin af aan ondersteund. Er rijden nu per dag 300.000 voertuigen over de Ring, waarvan 82.000 vrachtwagens. Die vrachtwagens moeten niet in Antwerpen zijn. Zij vormen het doorgaand verkeer dat weeft met het lokale personenverkeer waarbij de auto’s op en af de Ring moeten. Die weefbewegingen zijn de hoofdoorzaak van de steeds langere files op en rond de Antwerpse Ring. De initiatiefnemers van Ringland hadden het idee om eerst en vooral zoveel mogelijk doorgaand vrachtverkeer van de Ring te halen door aanleg van de A102, dat is de verbinding tussen het rondpunt van Wommelgem en Ekeren, om van daaruit via de Liefkenshoektunnel de Schelde te kruisen. Daardoor halveren we de huidige verkeersstromen op de Ring en zal de Oosterweelverbinding niet meer voor het doorgaand maar voornamelijk voor het lokale verkeer functioneren. Daarenboven scheiden ze op de Ring het lokale van het dan nog bestaande doorgaande verkeer waardoor je de gevaarlijke weefbewegingen oplost. Tenslotte zijn de actiegroepen met die plannen erin geslaagd om het Noordkasteel te redden en de fameuze Hollandse Knoop aan het Sportpaleis serieus in te tomen waardoor een volledige overkapping mogelijk wordt.”

Uitdaging drie luidt ‘Het Routeplan 2030 en de modal shift naar duurzamer verkeer: halfweg tegen 2025’

Jos D'Haese: “Dit is een zeer belangrijke omdat deze uitdaging ook onmiddellijk de band legt tussen de strijd van de Antwerpse actiegroepen voor betere mobiliteit en propere lucht enerzijds, en de klimaatbeweging anderzijds. We steunen absoluut de geplande modal shift voor personenverkeer met minstens 50 procent via openbaar vervoer of de fiets. We hadden graag bij deze uitdaging van Ringland nog twee zaken willen toevoegen. De modal shift betreft niet alleen het personenverkeer maar ook het vrachtverkeer. De Antwerpse haven heeft het grootste en meest intensieve spoorwegnetwerk van de Europese havens. Er liggen 1100 km spoorlijnen die volledig worden ondergebruikt. Amper 7 procent van het vrachtverkeer gebeurt in de Antwerpse haven via het spoor, daar waar bijvoorbeeld de Duitse havens zoals deze in Hamburg erin slagen om 40 procent van het vrachtverkeer via het spoor te laten verlopen. Al jaren liggen de plannen klaar voor een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Die moet ervoor zorgen dat via de Liefkenshoekspoortunnel de massa containers naar rechteroever worden gebracht om dan langs het traject van de geplande A102 van Ekeren deze verder te doen aansluiten op het internationale spoornet ter hoogte van Lier. Deze spoorontsluiting zorgt ervoor dat het vrachtverkeer van de haven dat nu allemaal via het spoor naast de Antwerpse ring moet passeren, wordt afgeleid. Dat is belangrijk voor de plannen van het Toekomstverbond. Het is een nagel waarop wij als PVDA op blijven kloppen en die de modal shift filosofie van de actiegroepen bijkomend een belangrijke steun geeft. Bovendien kan de modal shift ook onmiddellijk gebruikt worden om de eerste stappen in de waterstofrevolutie te zetten. In de Van Hool fabriek van Heist-op-de-Berg worden aan de lopende band waterstofbussen gemaakt bestemd voor buitenlandse markten. Waarom zou De Lijn die bussen niet in Antwerpen kunnen inzetten? De Lijn is perfect in staat om waterstoftankstations uit te bouwen op de stelplaatsen van de bussen. Bussen die rijden op waterstof zouden al een enorm verschil geven voor de luchtkwaliteit in Antwerpen die nu bezoedeld wordt door de huidige vervuilende dieselbussen.”

Uitdaging vier: “Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling: toekomstgericht denken en ontwerpen”

Jos D'Haese: “We vinden het zeer positief dat het memorandum hierbij onomwonden vooropstelt, ik citeer:‘Antwerpen heeft een tekort van 40.000 sociale woningen. Het grondbeleid van het 10de district (de overkapte Ring) zal daarom prioriteit geven aan sociale woningbouw en openbare functies’. Ook wil het memorandum dat 80 procent van deze nieuwe ruimte gereserveerd moet blijven voor groen en natuur.”

Uitdaging vijf: “De Werkgemeenschap: echt werkzaam en co-creatief”

Jos D'Haese: De actiegroepen hebben bewezen dat zij naast de mobilisatie van de bevolking ook de beste experts met de beste ideeën weten te mobiliseren. Zij hebben honderd procent gelijk dat ze verder en beter in dit gehele complexe proces van de realisatie van de uitdagingen van het Toekomstverbond actief kunnen blijven participeren en toezien.”

Uitdaging zes: “Financiering: de gebruiker betaalt”

Jos D'Haese: “Er werken momenteel 60.000 mensen in de Antwerpse haven. Maar er is nauwelijks of geen openbaar vervoer voor hen naar hun werk. Dat is zo voor heel veel mensen die buiten de stad werken. Die gaan we toch niet nog meer laten betalen om met de auto te rijden als ze geen alternatieven hebben? We zijn dus geen voorstander van het invoeren van rekeningrijden. Maar we kunnen ons wél helemaal vinden in de voorstellen en de ambitie van Ringland om alternatieven te voorzien.”