Skip to content

PVDA stemt tegen verkoop schoolgebouw Zon en Hei in Kalmthout

PVDA stemt tegen verkoop schoolgebouw Zon en Hei in Kalmthout

In de gemeenteraad van maart 2023 stond de verkoop van de vroegere gebouwen van Zon en Hei op de agenda. Vanaf de jaren tachtig werden er gezinnen en kinderen in kwetsbare situaties begeleid. Mie Branders legde op de raad vlijmscherp bloot hoe het N-VA-stadsbestuur vanaf dag één een emancipatorische visie vervangen heeft door … Bongo-bonnen. Wie gehoopt had dat een stadsbestuur met socialisten daarin verandering zou brengen, is eraan voor de moeite.

Een schoolgebouw, een kinderopvang en een grote tuin met open ruimte

De gebouwen aan de Max Temmermanlaan 40 in Kalmthout staan te koop voor minimum 900.000 euro. Het gaat over de vroegere gebouwen van de vzw Zon en Hei, die de stad gekregen heeft van een gulle schenker met een hart voor de Antwerpse stadskinderen. Het schoolgebouw, een kinderopvang en een grote tuin met open ruimte staan er nu leeg. Vorig jaar werden er nog Oekraïense vluchtelingen in opgevangen. Er moeten zeer ingrijpende werken met de nodige kosten gebeuren. Hiervoor werden geen budgetten voorzien. Meer woorden maakt de stad er niet aan vuil. De gebouwen worden op de private markt gegooid. En wat is de troostprijs? De opbrengst gaat naar het stedelijk onderwijsfonds om scholen te bouwen of te renoveren.

Uitverkoop van publieke gebouwen

“Dit is de zoveelste aflevering in de uitverkoop van publieke gebouwen, die de stad rijk was”, reageerde Mie Branders. “Het gaat over publieke gebouwen voor de bevordering van de gezondheid van onze stadskinderen. Die noodzaak, namelijk zorg dragen voor de gezondheid van onze stadskinderen is absoluut niet verminderd, integendeel. Denk aan de luchtkwaliteit, het verkeersinfarct, de woonkwaliteit van mensen met een laag inkomen, de epidemische cijfers van ADHD en overgewicht etc. Alle kansen die we hebben om met onze stadskinderen naar het bos, de zee of de hei te gaan, moeten we met beiden handen aanpakken.”

Bovendien gaat het over gebouwen die schenkers ooit aan de stad hebben gegeven met het doel om emanciperend beleid te realiseren, voor de Antwerpse stadskinderen. “De gebouwen van Diesterweg (de bosklassen), van Sint - Idesbald (de zeeklassen) en nu de gebouwen van Zon en Hei zijn ofwel aan de stad geschonken door gulle schenkers met een groot hart voor stadskinderen, ofwel frankske per frankske bijeen gespaard door Antwerpse schoolkinderen met de bedoeling om die kinderen van de gezonde lucht te laten proeven, ze in een buitenschool les te geven, te genieten van de zee, het strand en alles wat daarbij hoort en om samen met hun leerkrachten eens op een andere plek te zijn buiten de klasmuren”, zo legt Mie uit.

Van emancipatieve vakanties naar bongobonnen

Die emancipatorische politiek is vanaf het eerste jaar van het N-VA bestuur in 2013 afgevoerd. Home Mathilde Schroyens, waar duizenden Antwerpse stadskinderen op zeeklassen gingen, kon niet snel genoeg verpatst worden, voor amper negen miljoen euro. Het ligt er na negen jaar totaal gevandaliseerd bij. Het is een schandvlek aan de kust. Wie had gedacht dat de socialisten in het bestuur die afbraak zouden tegenhouden, zijn eraan voor de moeite. Alles moet op de markt verkocht worden.

Op korte termijn komt dat goed uit voor de stadskas. Op lange termijn is er geen enkele visie die dit emancipatorisch denken vervangt. “Al wat de stadskinderen in ruil krijgen zijn Bongo-bonnen voor daguitstapjes: vouchers, in ‘t schoon Nederlands, een idee geplukt uit het ultraliberale programma van Milton Friedman. Niks emancipatorisch, niks sociaals, niks duurzaam, niks lange termijn”, onderstreepte Mie. “De stad steekt éénmalig 900.000 euro in de stadskas, en dat is het allerlaatste dat er ooit zal over gezegd worden.”

De reactie van Vooruit

Niemand van het schepencollege voelde zich geroepen om hier iets over te zeggen. Onderwijsschepen Jinnih Beels (Vooruit) was afwezig en Schepen voor Patrimonium Annick De Ridder (N-VA) had er geen zin in. Voor de meerderheidspartijen nam fractievoorzitter van Vooruit El Mzairh onverwachts het woord. Hij vond het nodig om Mie Branders de les te spellen. “Ofwel heeft u dit punt niet gelezen, ofwel is het niet in schoon Nederlands geschreven, ofwel ben je van slechte wil”, zei hij. “Er staat in het punt dat de opbrengst naar onderwijs gaat. Bent u er dan tegen dat we het capaciteitstekort in het onderwijs wegwerken?” Voor de socialisten is de lange en rijke geschiedenis van emancipatorische vakanties voor stadskinderen in de buitenlucht gelijk aan een eenmalige smak geld van 900.000 euro. Wat zou Mathilde Schroyens, voormalig socialistisch burgemeester, hiervan denken?

 

Historiek over de vroegere gebouwen van de vzw Zon en Hei aan de Max Temmermanlaan in Kalmthout.

  • Tot 2010 eigendom van vzw Zon en Hei, na de ontbinding van de vzw in vereffening gegaan
  • 2014 : toegevoegd aan stedelijk patrimonium
  • In 15/12/2017 vastgelegd in notariële acte: bij vervreemding moet de opbrengst naar onderwijsdoeleinden gaan
  • 2020 verkoop van de woning Max Temmermanlaan nr. 40
  • juni 2020: concessie aan AG AGSO tot 1/8/2021
  • maart 2022: tijdelijk ter beschikking stellen aan Kalmthout voor opvang Oekraïense vluchtelingen tot 30/9/2022
  • 2/9/2022: tijdelijke verlenging concessie tot 31/12/2022
  • 13/1/2023: tijdelijke verlenging concessie tot 31/5/2023