Skip to content

PVDA stelt zich ernstige vragen bij de controle op de woonkwaliteit in Antwerpen

PVDA stelt zich ernstige vragen bij de controle op de woonkwaliteit in Antwerpen

Voor het appartementsblok op de Paardenmarkt 101, waar er vorige week een gasexplosie plaatsvond, was al maanden controle aangevraagd maar deze werd niet uitgevoerd. Voor Peter Mertens, Antwerps PVDA-gemeenteraadslid, roept de gebrekkige kwaliteitscontrole op de huurmarkt ernstige vragen op. Peter Mertens zal op de komende gemeenteraad van 29 januari burgemeester Bart De Wever hierover interpelleren.

“De helft [1] van de private huurders woont in een woning van structureel onvoldoende kwaliteit. Bij één vijfde van de panden gaat het om structurele problemen, waarbij grote renovatie of afbraak en nieuwbouw nodig is. Deze cijfers zouden alle alarmbellen moeten laten afgaan. Maar wat gebeurt er onder dit stadsbestuur? De controles op woonkwaliteit verminderen met één derde. Van drieduizend naar duizend controles per jaar. Het is duidelijk dat de stad Antwerpen de wooncrisis niet serieus neemt. Het wordt dringend tijd om op de huurmarkt actie te ondernemen”, stelt Peter Mertens.

Hervorming woontoezicht zonder visie

‘Horizon 2016’, zo heet de hervormingsoperatie van het eengemaakte stadstoezicht. “Maar veel visie en horizon zat er niet in. Inspraak nog veel minder”, vervolgt Mertens. Bij de hervorming van stadstoezicht werd woontoezicht toegevoegd aan de grote groep 'stadstoezichters', de mensen die 24 op 24, 7 op 7 inzetbaar moesten zijn en waarvan de werkuren centraal gepland werden. In het verleden planden de woontoezichters hun eigen werkdagen in en werkten ze enkel op kantooruren met glijdende werkuren. Dat systeem werkte zeer goed. In oktober 2016 kregen ze te horen dat ze mee met de buurttoezichters in uniform de straat op moesten om GAS-PV's uit te schrijven, en dat ze van een flexibel systeem op maat van de werknemer moesten instappen in een flexibel uurroostersysteem op basis van de noden van de werkgever. Resultaat: in oktober 2016 waren er twaalf woontoezichters, van die twaalf zijn er vandaag nog 2 over. Sinds 2017 zijn er vier in opleiding.

“De woontoezichters werden vroeger gericht gerekruteerd op de arbeidsmarkt, en hadden vaak reeds een aantal jaren relevante ervaring in de bouwsector. Daar bovenop werden ze binnen de grote groep woontoezichters opgeleid door mee te lopen met ervaren collega's. Het is stuitend om te zien dat dit bestuur niet steunt op haar opgeleide en gedreven medewerkers, maar dogmatisch hervormingen doorvoert zonder enig overleg”, reageert Mertens.

“Gaat dit stadsbestuur de controles op woonkwaliteit terug opvoeren? Is het de doelstelling om de skills in het team van de woontoezichters terug aan te trekken en de dienst verder uit te bouwen? Hoe staat het stadsbestuur ten opzichte van het gebrek aan autonomie en specialisme?”, zijn vragen die Mertens aan de burgemeester zal stellen.

Lijst “cash-huurwaarborg”

Er bestaat een lijst van panden waarvan de eigenaar een cash-huurwaarborg vraagt aan de verhuurder. Het is niet normaal dat huurders hun waarborg cash moeten betalen. Deze panden worden terecht als verdacht beschouwd. “Maar wat gebeurt er met die lijst? Worden er op deze panden extra controles uitgevoerd?” vraagt Mertens zich af.

Conformiteitsattest

“Gaat de stad Antwerpen het conformiteitsattest, dat aantoont dat een woning voldoet aan minimale Vlaamse normen, verplicht maken bij verhuringen?”, zo luidt Mertens zijn derde hoofdvraag. “Het is een allereerste en evidente stap die al in andere gemeenten wordt toegepast”.

 

Perscontact

Peter Mertens

 

Noten

[1] Grote Woononderzoek 2013