Skip to content

PVDA pleit voor stedelijk loket op mensenmaat

PVDA pleit voor stedelijk loket op mensenmaat

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders gaf maandag 27 juni bij de aanvang van de gemeenteraad protesthandtekeningen af aan Schepen van Loketten, Nabilla Ait Daoud. Heel wat Antwerpenaren lusten de plannen van Loket Op Maat niet. In dat plan blijven er nog 4 gespecialiseerde regio-loketten over: Merksem, Wilrijk, Harmonie en Deurne. De loketten in de overige districten zullen nog slechts 2 dagen per week open zijn, waaronder één avondopening.

“De Antwerpenaar kan de lange wachttijden om een afspraak te bekomen in een stadsloket niet rijmen met een verdere afbouw van de openingsuren van het loket in hun district. Vooral voor de inwoners van Borgerhout, Linkeroever, Hoboken, Berchem, Ekeren en Bezali is dat een forse afbouw van de publieke dienstverlening”, zegt Mie Branders.

De grootste verliezers zijn de senioren

Bij de reacties op de petitie die de PVDA lanceerde, komt vooral de zorg voor onze ouderen naar boven. “Niet alleen omdat een groot deel van hen nog niet helemaal mee is met de digitalisering. Maar ook omwille van het afbouwen van sociale contacten, doordat mensen niet meer naar het loket moeten. Daar maken ze een afspraak voor bijvoorbeeld een adreswijziging, maar kunnen ze ook informatie vragen over andere items. Stadsmedewerkers kunnen de mensen wijzen op een nakende vervaldatum van hun identiteitskaart, hen uitnodigen voor activiteiten in het district of inlichten over veranderende regelgeving. Dat zijn allemaal dingen die mensen niet meekrijgen als ze naar een digitale zuil moeten”, weet Branders.

De burger moet zijn eigen dienstverlener spelen

Op de gemeenteraad van april, liet Schepen Ait Daoud vallen dat loketten eerder een concept van de 19de eeuw zijn. Bovendien krijgt de Antwerpenaar volgens haar meer mogelijkheden om zijn/haar dienstverlening in orde te maken. Dat laatste legt de vinger op de wonde. “Wat de burger zelf kan, gaat de stad niet meer doen. Nochtans betaalt die burger overal evenveel belastingen. De mensen van Linkeroever en Bezali betalen net evenveel. Toch zien zij dat hun dienstverlening afgebouwd wordt en zullen ze voor een reispas al op voorhand wat mogen reizen naar een ander district. De deur van hun districtshuis zal meer dan de helft van de week dicht zijn”, zegt Branders. “Wat wij nodig hebben is een loket op mensenmaat. Er is een digitale kloof maar er is vooral een gapende kloof tussen de perceptie van het stadsbestuur dat deze draconische beslissing neemt, én de realiteit op het terrein.”

 

 

Enkele getuigenissen van ondertekenaars

“Verleden jaar brak ik al mijn hoofd met hun robot (stadsdienst Harmoniepark). Ik wil met MENSEN praten, niet met een robot of online.”
- Minke, Antwerpen

“Ik ondervind nu al hoe lang het duurt om een afspraak te bekomen in het districtshuis. Laat staan dat er nog meer op de dienstverlening wordt gesnoeid! Die mensen zullen dus terecht moeten in andere districten waar de wachtlijst momenteel ook al ongehoord hoog is. Men doet er alles aan om de dienstverlening verder van de mensen te brengen in plaats van van dichter. Er worden hoge barrières opgetrokken want niet iedereen is mee met de digitalisering en velen vallen uit de boot. Waar is men mee bezig?”
- Kathleen, Wilrijk

“Hoe wereldvreemd kunnen politici zijn? Persoonlijk contact is een meerwaarde – voor een sterke openbare dienstverlening op maat van iedereen.”
- Gerda, Borgerhout

“De loketten zijn de eerste lijn om mensen samen te brengen, te verenigen en sociaal contact te bevorderen. Het is al zo erg genoeg dat je bij het gemeentehuis een afspraak moet maken. Het mag gaan stoppen met het bannen van contact.”
- Dirk, Merksem

“Er wordt teveel van de loketbedienden gevraagd. Ze worden uitgeperst zoals citroenen en nog is het niet genoeg. De beslissingen die nu worden genomen zijn ontsproten uit het “brein” van iemand die TOTAAL geen weet heeft hoe het in de praktijk aan toe gaat.”
- Gerda, Merksem

“Alles digitaliseren is discrimineren en niet alleen de armen. Alles digitaliseren is ook de samenleving ontmenselijken.”
- Marleentje, Antwerpen